Känslornas 7 lagar enligt Nico Frijda

Känslornas 7 lagar enligt Nico Frijda
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Psykologen Nico Frijda var en framstående forskare. 2006 presenterade han en artikel som förklarade hans åsikter rörande känslornas lagar. Hans mål var att etablera fixerade känslomönster.

Känslor är verkligheter som är svåra att klassificera. Att hitta gemensamma emotionella mönster som är likartade från individ till individ är ännu mer komplicerat. Nico Frijda postulerade, baserat på sina efterforskningar, att det finns generella regler som kan tillämpas universellt.

Den här forskaren påpekade också att det finns undantag för denna regel, precis som med alla andra regler. Han ansåg dock att fixerade mönster helt enkelt bara var avvikelser. Nico Frijda stipulerade 12 lagar om känslorna, men vi kan kombinera dem till sju:

“Låt oss inte glömma att de små känslorna är kaptenerna i våra liv, och vi lyder dem
utan att veta om det.”

-Vincent Van Gogh-

Foto av Nico Frijda.

Situationsbetydelse enligt Nico Frijda

Enligt Nico Frijda är känslorna resultatet av specifika situationer. De uppstår inte spontant utan startpunkter, utan härleds från specifika scenarion. Scenarion existerar bara i fantasin, men de är alltid relaterade till verkliga situationer.

Två liknande situationer genererar därför samma typ av emotionella svar. En förlust leder därför till ledsamhet och en vinst till lycka. Det spelar ingen roll vilken typ av förlust eller vinst det handlar om för den emotionella responsen är alltid densamma.

Uppenbar verklighet

Detta är en av känslornas mest intressanta lagar. Den postulerar att man reagerar emotionellt på det man anser vara verkligt. Inte det som är verkligt, utan det som man själv ger denna egenskap.

Det är sättet man tolkar verkligheten på som ger upphov till känslorna, inte verkligheten själv. Det är anledningen till att man exempelvis kan fortsätta se på en film och känna sig rädd för en fara som egentligen inte finns.

Förändring, tillvänjning och jämförbara känslor

I det här fallet finns det tre känslolagar: förändring, tillvänjning och jämförbara känslor. Tillvänjnings-lagen säger att vi alltid måste vänja oss vid våra omständigheter och se dem som “normala”, även när de inte är det. Man har oftast inte ett intensivt emotionellt svar på det som är vanligt.

Karusell som representerar känslorna enligt Nico Frijda.

Hedonistisk asymmetri enligt Nico Frijda

Detta är en av de mest förbluffande känslorna. Tänk på hur mycket svårare det är att vänja sig vid negativa känslor. Vårt emotionella svar i det här fallet kommer vara resistans och relativ tillämpning av tillvänjningslagen.

När det gäller de positiva situationerna så sker det motsatta. Det blir mycket enklare för oss att vänja oss vid dem. De positiva känslorna tenderar därför att vara mindre intensiva varje gång ända tills de försvinner.

Konservering av emotionellt momentum

Negativa känslor har en tendens att bibehålla sin emotionella kraft under en lång tid. Dess påverkan kan vara under flera år. Känslorna är där även då situationen redan har försvunnit.

Kvinna som tittar på guldfisk.

Detta fortsätter att vara oförändrat tills det uppstår en liknande situation och tills det kan omvärderas på ett positivt sätt. Med andra ord måste du gå tillbaka till att leva och lösa problemet ordentligt så att den negativa känslan försvinner.

Avslut och konsekvens enligt Nico Frijda

Avslutslagen säger att känslor tenderar att skapa en absolut uppfattning av verkligheten. När en känsla har en väldigt stor intensitet så ser man allt i termer av svart och vitt. Man lägger bara vikt vid ena sidan av problemet.

En annan av känslornas lagar är att man bryr sig om omständigheterna. Detta indikerar att folk lyckas hantera sina känslor i enlighet med de konsekvenser som de kan orsaka. Du kanske känner dig väldigt arg, men du attackerar inte om konsekvenserna är allvarliga.

Den lättaste lasten och den största vinsten

Lagen om den lättaste lasten säger att folk kan förändra sina känslor om de tolkar situationerna annorlunda. En människa tenderar att leta efter tolkningar som hjälper personen att undvika negativa känslor. Exempelvis: “Om något dåligt drabbade mig så är det för att något bra är på väg.”

Kvinna som flyger bland duvor.

Lagen om den största vinsten indikerar att vi försöker omtolka situationer för att få en emotionell fördel med detta nya synsätt. Man kan exempelvis känna sig rädd för höjder och anse att de personer som tar lätt på detta är ansvarslösa.

Frijdas känslolagar bidrar till vår förståelse av de mänskliga känslorna. Han postulerar dem som lagar, men det är inte alla inriktningar inom psykologin som har erkänt dem. Detta gör dem dock inte mindre betydelsefulla.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.



Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.