3 intressanta Zen-lärdomar om rädsla

All rädsla som människor känner har sitt ursprung i två specifika ting: att vara fäst vid saker och okunskap. Att fästa sig vid något innebär att man fixerar sitt sinne, sina känslor och sitt begär på någonting externt.
3 intressanta Zen-lärdomar om rädsla
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Zen-lärdomar om rädsla handlar även om egot. Lärare av den här särskilda filosofiska disciplinen säger att om egot var en maskin så skulle rädsla vara dess bränsle. De tror att det finns tre sorters rädsla, och de är alltid nära sammankopplade med vad vi kallar ego.

Från det här perspektivet har all mänsklig rädsla sin rot i två specifika saker: vår förmåga att fästa oss vi saker samt okunskap. Att fästa dig vid något innebär att du fixerar ditt sinne, dina känslor och ditt begär på något externt. Detta banar väg för den första formen av rädsla: att förlora vad du är fäst vid.

Okunskap försätter dig å andra sidan i ett tillstånd av osäkerhet och tvivel. I det tillståndet är det lätt att vara räddhågad. Att inte vara förmögen att känna igen fara eller risk och att inte veta hur man hanterar det, får dig att känna dig osäker och rädd. Zen-lärdomar om rädsla säger oss att det finns tre rädslor som kommer från dessa två känslor.

“Källan till alla våra rädslor kommer från vårt eget okontrollerade sinne eller vanföreställningar.”

-Buddha-

1. Att förlora sitt liv är den första av dessa Zen-lärdomar om rädsla

En Zen-lärdom om rädsla säger att den mest grundläggande mänskliga rädslan är att förlora sitt liv. Vi identifierar förlusten av livet som en förlust av kroppen. Människor är fysiska varelser, och våra kroppar är vår mest grundläggande verklighet. Vi bor i våra kroppar och rädslan för att förlora den är rädslan av att inte finnas längre.

Den här rädslan är densamma som den för att dö. Döden är dock inte det enda slutet på våra kroppsliga funktioner. Det finns även andra steg av kroppslig förlust på vägen mot döden. Man kan förlora sina förmågor, sin ungdom, sin självbild och sin kropps normala funktioner.

Zen-lärdomar visar oss att man kan använda sin kropp för att få de här rädslorna att försvinna. Den här rädslan är nämligen fysisk. Om du utvisar rädslan från din kropp, kommer den även att lämna ditt sinne. Vad du bör vara uppmärksam på är också de fysiska känslorna av rädsla. Sedan bör du andas djupt, lugna din snabba hjärtrytm och låta dina muskler slappna av.

Målning av kvinna

2. Förlust av jaget

Rädslan för att förlora sig själv kan även kallas för rädsla för förändring. Du börjar tro att du är det du är van vid att vara. På så sätt börjar du känna att du definieras av de aktiviteter du utför varje dag, platserna du intar och personerna du träffar regelbundet, bland annat.

Du blir så van vid att se dig på det här sättet att du blir rädd för förändring. Du är rädd för vad som kanske inträffar om din tillvaro förändras eller om du utsätts för något nytt. Det är då rädslan för att förlora sig uppstår. Du kan även känna rädsla när du inte vet hur du ska bete dig eller agera. Det är en form av rädsla för att bli urvattnad, för att inte vara.

Zen-lärdomar om rädsla hävdar att du kan göra dig av med dessa rädslor genom djupa andningsövningar. Från den här synvinkeln är buken en symbol för styrka. De säger att buken är källan till vår frid och styrka. De rekommenderar djupandning (eller att andas från buken) när du känner den här typen av rädsla.

Rädslan i livet

3. Rädsla för lidande

Generellt sett är lidande det som orsakar förslitningar på nervsystemet. Det producerar en obehaglig och tröttsam känsla. Lidande är relaterat till begränsningar, frustrationer och otillfredsställda begär. Det kan upplevas som väldigt intensivt och paralyserande.

Vägen mot att överkomma lidande enligt Zen-lärdomar är att verka för spirituell tillväxt. När du ser allt som händer dig som en chans till att utvecklas, kommer rädslan för lidande att försvinna sakta men säkert. Du börjar se den fysiska och emotionella smärtan som någonting efemärt som hjälper dig att bli en bättre person.

Zen-mästare säger att lidande är ett mentalt fenomen. Det inträffar när människor dömer sina erfarenheter och tillskriver dem positiv eller negativ mening. På så vis beror det helt och hållet på oss hur mycket vi lider. Vi beslutar över och kontrollerar vår rädsla för lidande.

Dessa Zen-lärdomar om rädsla påminner oss om att det är vi som skapar och när våra rädslor och att vi måste arbeta för att bli av med dem. Det bästa sättet att blåsa upp din rädsla är att låta din fantasi spela fritt, utan någon som helst anknytning till verkliga fakta. Motstånd mot förändringar och de naturliga cyklerna i livet framkallar också rädsla. Vissa situationer är dock oundvikliga. Även om du gör allt för att undvika dem och hur mycket du än räds dem, kommer de fortfarande att komma ikapp dig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fromm, E. (2004). Psicoanálisis y budismo zen. El Árbol y el diván: diálogo entre psicoanálisis y budismo, 83, A83-dq.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.