3 intressanta Zen-lärdomar om rädsla

All rädsla som människor känner har sitt ursprung i två specifika ting: att vara fäst vid saker och okunskap. Att fästa sig vid något innebär att man fixerar sitt sinne, sina känslor och sitt begär på någonting externt.
3 intressanta Zen-lärdomar om rädsla

Senaste uppdateringen: 22 januari, 2019

Zen-lärdomar om rädsla handlar även om egot. Lärare av den här särskilda filosofiska disciplinen säger att om egot var en maskin så skulle rädsla vara dess bränsle. De tror att det finns tre sorters rädsla, och de är alltid nära sammankopplade med vad vi kallar ego.

Från det här perspektivet har all mänsklig rädsla sin rot i två specifika saker: vår förmåga att fästa oss vi saker samt okunskap. Att fästa dig vid något innebär att du fixerar ditt sinne, dina känslor och ditt begär på något externt. Detta banar väg för den första formen av rädsla: att förlora vad du är fäst vid.

Okunskap försätter dig å andra sidan i ett tillstånd av osäkerhet och tvivel. I det tillståndet är det lätt att vara räddhågad. Att inte vara förmögen att känna igen fara eller risk och att inte veta hur man hanterar det får dig att känna dig osäker och rädd. Zen-lärdomar om rädsla säger oss att det finns tre rädslor som kommer från dessa två känslor.

“Källan till alla våra rädslor kommer från vårt eget okontrollerade sinne eller vanföreställningar.”

-Buddha-

1. Att hålla sig vid liv: Zen-lärdomar om rädsla

En Zen-lärdom om rädsla säger att den mest grundläggande mänskliga rädslan är att förlora sitt liv. Vi identifierar förlusten av livet som en förlust av kroppen. Människor är fysiska varelser, och våra kroppar är vår mest grundläggande verklighet. Vi bor i våra kroppar och rädslan för att förlora den är rädslan av att inte finnas längre.

Den här rädslan är densamma som att dö. Döden är dock inte bara slutet på våra kroppsliga funktioner. Det finns även andra steg av kroppslig förlust på väg mot döden. Man kan förlora sina förmågor, ungdom, självbild och sin kropps normala funktioner.

Zen-lärdomar visar oss att man kan använda sin kropp för att få de här rädslorna att försvinna. Den här rädslan är fysisk. Om du utvisar rädslan från din kropp, kommer den även att lämna ditt sinne. Vad du bör vara uppmärksam på är också de fysiska känslorna av rädsla. Sedan bör du andas djupt, lugna din snabba hjärtrytm och låta dina muskler slappna av.

zen-lektioner om rädsla

2. Förlust av jaget

Rädslan för att förlora sig själv kan även kallas för rädsla för förändring. Du börjar tro att du är det du är van vid att vara. På så sätt börjar du känna att du består av de aktiviteter du utför varje dag, platserna du intar och personerna du träffar regelbundet, bland annat.

Du blir så van vid att se dig på det här sättet att du blir rädd för förändringen. Du är rädd för vad som kanske inträffar om din tillvaro förändras eller om du utsätts för något nytt. Det är då rädslan för att förlora sig uppstår. Du kan även känna rädsla när du inte vet hur du ska bete dig dig eller agera. Det är en form av rädsla av att bli utspädd av att inte vara.

Zen-lärdomar om rädsla hävdar att du kan göra dig av med dessa rädslor genom djupa andningsövningar. Från den här synvinkeln är magen en symbol för styrka. De säger att magen är källan till fred och styrka. De rekommenderar djupandning (eller att andas från magen) när du känner den här typen av rädsla.

Rädslan i livet

3. Rädsla för lidande

Generellt sett är lidande det som orsakar förslitningar på nervsystemet. Det producerar en obehaglig och tröttsam känsla. Lidande är relaterat till begränsningar, frustrationer och otillfredsställda begär. Det kan upplevas som väldigt intensivt och förlamande.

Vägen mot att överkomma lidande enligt Zen-lärdomar är att verka för spirituell tillväxt. När du ser allt som händer dig som en chans till att utvecklas kommer rädslan för lidande att försvinna sakta men säkert. Du börjar se den fysiska och emotionella smärtan som någonting efemärt som hjälper dig att bli en bättre person.

Zen mästare säger att lidande är ett mentalt fenomen. Det inträffar när folk dömer sina erfarenheter och tillskriver dem positiv eller negativ mening. På så vis beror det helt och hållet på oss hur mycket vi lider. Vi beslutar och kontrollerar vår rädsla för lidande.

Dessa Zen-lärdomar om rädsla påminner oss om att det är vi som skapar och när våra rädslor och att vi måste arbeta för att bli av med dem. Det bästa sättet att blåsa upp din rädsla är att låta din fantasi spela fritt, utan någon som helst anknytning till verkliga fakta. Motstånd mot förändringar och de naturliga cyklerna i livet framkallar också rädsla. Vissa situationer är dock oundvikliga. Även om du gör allt för att undvika dem och ju mer du räds dem kommer de kommer de fortfarande att komma ikapp dig.

This might interest you...
Rädsla och okunskap går hand i hand
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Rädsla och okunskap går hand i hand

Rädsla utgör del av vårt emotionella överlevnadskit. Men om rädslan tar över får vi problem. Här ser vi på länken mellan rädsla och okunskap.  • Fromm, E. (2004). Psicoanálisis y budismo zen. El Árbol y el diván: diálogo entre psicoanálisis y budismo, 83, A83-dq.