"Kära lärare" – en video för att förstå elever med ADHD

"Kära lärare" – en video för att förstå elever med ADHD
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Barn som fått diagnosen “hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning” (ADHD) tenderar att bete sig annorlunda i klassrummet. Detta gör ibland att lärare tar till åtgärder som inte är de bästa när det kommer till elever med ADHD.

Om vi kunde sätta oss i dessa barns skor kanske vi skulle kunna förstå hur de ser på situationen i skolan. Hur kan vi bättre förstå elever med ADHD?

Det är lätt att döma, bli irriterad och använda lösningar som är giltiga från ens egen synvinkel. Det kan dock vara så att vi bara skapar ytterligare barriärer mellan dessa barn och deras utbildning.

Kanske är de uppmärksamma, men inte på ett konventionellt sätt. Kanske tror vi att de inte vill lära sig, när det i själva verket är något de njuter av. Elever med ADHD har något att berätta för sina lärare (eller föräldrar, mor- och farföräldrar, vänner…). Är du villig att lyssna?

Självreglering av känslor och elever med ADHD

En elev med ADHD tenderar att ha stora svårigheter att kontrollera, reglera och hantera sina känslor. Det är därför dessa beteenden verkar dyka upp vid de sämsta tillfällena och på de minst lämpliga sätten.

Denna brist på kontroll får barnet med ADHD att uttrycka sina känslor på ett intensivt och okontrollerat sätt. I vuxnas ögon är denna form av uttryck ett omoget beteende.

Omogna är dock inte orsaken i detta fall; eller åtminstone inte i ordets klassiska bemärkelse. Vi har att göra med barn, som är unga och därmed omogna. Eller föds alla mogna? Att använda bestraffning för att få elever med ADHD att förändra sitt olämpliga beteende är lönlöst.

Istället för att bestraffa ett barns oavsiktligt dåliga uppförande, bör vi jobba med deras emotionella hantering.

Bestraffa dem inte

När en elev med ADHD bestraffas så kommer hon kontrollera och undertrycka sina känslor, vilket får precis det resultat man kan vänta sig: hon blir defensiv. Om vi inte inser det kommer vi bara peka ut barnet, stämpla henne och uppmuntra känslor av osäkerhet. Inget av detta kommer gagna henne.

Jag är inte mindre än “normal”, jag är inte värd mindre, jag är inte mindre kapabel. Jag jobbar bara på ett annorlunda sätt.

Vill vi verkligen att barn med denna åkomma ska få låg självkänsla? Är detta vad vi ska lära ut i klassrummet? Vi oroar oss över att de inte lär sig på ett konventionellt sätt, men vi kanske borde fråga oss själva om vi bör sluta försöka förändra dem, och istället förändra hur vi undervisar dem.

Vidare förväntar vi oss att barn ska sitta stilla, vara tysta och lyssna på information de inte förstår. Vi vill att de ska vara vuxna och bete sig som sådana, men vi glömmer att de är barn.

Hur man förstår barn med ADHD

I videon lägger barnen fram det väldigt tydligt. Unga med ADHD behöver röra på sig och fritt uttrycka sin kreativitet. Inget barn kan sitta still och vara tyst under lång tid! Bara för att de rör på sig betyder inte det att de är distraherade; det är bara deras sätt att lära sig. Om de är stilla som statyer kommer de inte kunna.

Det är inte nödvändigt att skälla ut eller bestraffa en elev som tittar ut genom fönstret eller någon annanstans. Alla har vi gjort det vid något tillfälle, och det är helt okej. Efter en minut eller mindre fokuserar vi återigen – det är helt normalt.

Att dela ut någon form av straff, såsom att inte ge eleven rast, är förfärligt för ett barn med ADHD. De behöver fysisk aktivitet. Barn behöver koppla bort precis som oss. Tror vi verkligen att vi hjälper dem att lära sig genom att undanhålla vila, avslappning och lek?

Glad flicka med ADHD

Barn med ADHD behöver mer stöd och hjälp. Om vi inte tillhandahåller detta kommer de inte kunna göra som vi säger, eftersom de inte vet hur. Tålamod och lugn är två vitala egenskaper för att förklara vad de behöver och undanröja eventuella tvivel. Problemet kand ock vara att vi tillhandahållit för mycket information.

Hitta en balans

Detta är en viktig punkt, för många barn kopplar bort om de får information de inte förstår. Vi kan även finna oss i den motsatta situationen, med barn som blir uttråkade eftersom de inte får tillräckligt med information.

Att finna en balans mellan dessa två extremer har mycket att göra med konsten att lära ut. För barn med ADHD måste vi komma ihåg att det är speciellt svårt för dem att arbeta med stora mängder information, speciellt om den delas ut på ett icke-dynamiskt sätt.

Om det finns en sak som barn med denna åkomma kräver, är det acceptans av deras sätt att lära sig, förstå och begripa. Deras hjärna fungerar inte på samma sätt som andras, men det betyder inte att de inte är kapabla elever. De behöver bara mer tålamod, mer förståelse och mindre bestraffning.

Att inte förstå dessa åkommors ursprung eller hur det är att leva med dem leder till att vi beter oss okunnigt runt barn som vill lära sig. Vi förstår dem inte, så vi kan inte ge dem vad de behöver. Vi bör inte mätta dem med information, tråka ut dem med flit för att försöka få dem att absorbera information eller bestraffa dem.

Barn med ADHD är intelligenta och vill lära sig. De försöker så gott de kan och förtjänar att vi gör så gott vi kan med dem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.