Kärleken är inte bunden av klockan eller kalendern

Kärleken är inte bunden av klockan eller kalendern

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Tidigare var det vanligt att finna äktenskap med en avsevärd åldersskillnad mellan de båda parterna. Det rörde sig framförallt om äldre män med väldigt unga kvinnor. Dessa relationer följde ofta inte bara de rådande värderingarna, utan även överenskommelser mellan familjerna ifråga. I många fall handlade det om att förbättra den sociala och ekonomiska ställningen hos de som gifte sig. Men kärleken är inte bunden av klockan, och den kom med tiden.

Men i dessa tider är det vanligt att finna par där det inte bara kan finnas en stor åldersskillnad, utan även där båda könen kan vara den äldre. Även om det är vanligare att mannen är äldre, blir andelen par med äldre kvinnor allt större.

“Kärleken tar inte slut när hög ålder kommer, hög ålder kommer när kärleken tar slut.”

-Anonym-

Även om samhället rent generellt har mer frihet och rättigheter än någonsin tidigare, är det slående att denna typ av relation ofta ses med fördomsfulla attityder. Stigmat är mindre när det rör sig om en äldre man med en yngre kvinna. Det är avsevärt högre om det är en äldre kvinna med en ung man.

Studier om kärlek vid olika åldrar

Vissa studier hävdar att den perfekta åldersskillnaden hos ett par är fem år, för att relationen ska kunna bli stabil. Det råder mycket högre risk för misslyckande hos par som har en större åldersskillnad än fem år. Denna risk för misslyckande ökar dessutom i takt med att åldersskillnaden ökar.

Par i sängen

Andra studier som tillhandahållits av bland annat psykologer har bekräftat att par med hög åldersskillnad är resultatet av ett försök att fylla tomheten som produceras av en typ av brist under barndomen. De förklarar att det innerst inne finns olösta konflikter som har att göra med faders- eller modersfiguren beroende på typen av par. Om vi tror på detta perspektiv kan det faktiskt vara omöjligt för personerna att älska varandra i denna typ av situation.

På ett eller annat sätt kommer olösta konflikter fram i alla relationer. Hur det än ligger till så baseras föreningen av två människor, oavsett deras ålder, på ett behov av stabilitet i deras liv. Denna stabilitet har att göra med hur den andra personen kompletterar dig när det kommer till emotionell mognad, social prestige, ekonomisk stabilitet eller helt enkelt önskan att älska varandra på ett okonventionellt sätt.

Framtiden hos denna typ av förhållande

Hur kan framtiden se ut för ett förhållande med väldigt stor åldersskillnad? Kan personerna verkligen älska varandra? Om vi använder oss av statistiken från de flesta studier så har ett förhållande av denna typ inte mycket till framtid.

Forskningen visar att chansen att det ska vara i över två år är mindre än 20%. Det är värt att klargöra att dessa studier följer minoritetsgrupper hos specifika kulturer och därför inte kan generaliseras.

I samma statistik säger man att personer som lyckas älska varandra djupt och hålla ihop i över fem år har hög chans att fortsätta tillsammans under en längre tid. Att använda denna information som referens kan därför vara giltigt i viss utsträckning, men vi måste komma ihåg att det inte är en regel.

Ung, ledsen kvinna

Dessvärre kommer det vara svårt för dessa par att lära sig att hantera och assimilera bortstötningen som deras relation kommer resultera i på vissa håll i samhället; för även om kärleken inte är bunden av klockan, finns det många som inte ser det så. Denna fientlighet orsakas huvudsakligen av förutfattade meningar, och i vissa fall blir till och med släktingar till paret ett mål. Detta faktum kan dock snarare än att försvaga paret faktiskt stärka det, för svårigheter kan ibland ge näring till kärleken.

Kärleken är inte bunden av klockan

När två personer förälskar sig spelar det ingen roll hur gamla de är eller varifrån de kommer. Vad som verkligen är viktigt är kärleken de har, för kärleken är inte bunden av förutfattade meningar. Vad som spelar roll är ömsesidig respekt, tillit, god kommunikation, empati, uppriktighet, att veta hur man delar och att båda mår bra med sin partner och dennes livsstil.

I alla typer av förhållanden måste båda göra sin del för att detta ska fungera. Och även om det må vara sant att det i många fall är nödvändigt att göra eftergifter, bör man aldrig ge upp sin individuella frihet. Det är heller inte en bra policy att försöka förändra något hos partnerns personlighet.

I slutänden är allt som spelar roll hur man känner för varandra i denna typ av förhållande. Om man verkligen lyckas älska varandra och acceptera sig själv som man är, kommer det bli framgångsrikt. För kärleken är inte bunden av klockan. Allt annat är sekundärt. Ur denna synvinkel är det personerna tillsammans som beslutar nivån av förståelse och lycka som de vill uppnå, vilken nivå av mognad och självständighet de har och hur mycket stöd de ger varandra.

Par på månen som visar att kärleken inte är bunden

Man kan inte ignorera att det finns många fördelar med att vara älskad, med eller utan åldersskillnad. Det finns massor av missförstånd runt konceptet “mognad”. I oss alla finns det ett litet barn och en gammal person, ända sedan vi föddes. Oberoende av vår ålder är det som ger näring åt kärlek att man har förståelse och kapaciteten att komplettera varandra. Om de två parterna är annorlunda kan de lära sig mycket av varandra.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.