De katastrofer du tänker på kanske aldrig inträffar

De katastrofer du tänker på kanske aldrig inträffar

Senaste uppdateringen: 17 oktober, 2022

Mentala katastrofer är bara en produkt av ett fantiserande sinne. Mänskliga varelser har den fantastiska förmågan att fantisera, vilket på vissa sätt är adaptivt och fördelaktigt eftersom det kan leda till uppkomsten av uppfinningsrika idéer som löser många problem, såväl som till skapandet av uppfinningar, berättelser, konstverk etc…

Sinnet är ett utrymme där idéer, tankar och utvärderingar aldrig upphör att uppstå, oavsett om de handlar om oss själva, andra människor eller världen rent generellt. Ibland är dessa idéer i linje med verkligheten, medan de andra gånger är förvrängda.

Det är som om vi bär glasögon med smutsiga eller immiga linser. Ibland formas vår tolkning av extern information av våra övertygelser, värderingar, kunskaper och personliga upplevelser.

Denna tendens till fantasi är medfödd hos alla människor, och den kommer nästan alltid med skadliga känslomässiga och beteendemässiga konsekvenser.

Ett sinne fullt av katastrofer

Ett väldigt vanligt exempel på dessa förvrängningar av verkligheten kan ses i ångeststörningar. Människor lider av anteciperande ångest eftersom det i deras sinnen finns bevis för ett möjligt, framtida hot. deras känslor blir störda, vilket avbryter deras tankeflöde – som börjar cirkulera okontrollerbart – och paralyserar deras kreativitet.

För många tankar

Personer som lider av ångest har kontinuerligt lärt sig att världen är en farlig plats och att de därför bör oroa sig. De måste vara på alerten ifall dessa hot dyker upp eftersom de lätt kan leda till katastrof.

De tror att oron på magiskt manér kommer hindra det förfärliga från att hända, som om en tanke kan frigöra oss från faktiska fakta.

Tankar är inget annat än idéer, mentala bilder, ord, interna dialoger. De är inte verkligheten. Att överdrivet oroa sig över något som säkerligen inte kommer inträffa är absurt och kräver alltför mycket energi.

Detta dystra sätt att se på framtiden brukar kallas att “måla fan på väggen”. Det är ett kognitivt fel i sättet du tolkar världen. I dessa ögonblick tror du mer på dina idéer, rädslor och osäkerheter än på informationen du mottar från dina sinnen.

Magiskt oroande

Jag är säker på att du just nu är upptagen med något; det är vi alla, mer eller mindre. Men du kanske vet hur du ska hantera det, så det åsamkar dig inte särskilt mycket ångest. Detta är en hälsosam form av oro eftersom den pushar dig att finna lösningar på ett problem och försöka konfrontera det på det mest logiska sättet.

Om dina orosmoln kontrollerar dig bör du stoppa ditt grubblande sinne och säga åt det att återvända till nuet – det enda som egentligen är verkligt.

När du oroar dig överdrivet tenderar din uppfattning att bli rätt förvriden. Det är normalt; du tror att en katastrof stundar och att du inte kommer överleva den… varför skulle du inte vara nervös? Men i verkligheten finns det inget som tornar upp sig vid horisonten. Som vi sade förut måste du sluta fantisera och inse att katastrofen du väntar på endast finns i ditt sinne – den är inte verklig.

Du oroar dig så mycket över att något hemskt ska hända, men sedan sker det inte, och det värsta är att du tror att det inte skedde eftersom du oroade dig över det.

På så sätt förstärker du ditt oroande beteende, så nästa gång en svår situation uppstår kommer du göra det igen. Även om du förlorar sömn på grund av det så tror du att det räddar dig! Oro är magiskt, det räddar oss från problem!

Orolig kvinna

Tänk innan du tror det värsta

Nej, att oroa sig är inte magiskt och det kommer inte hjälpa till att lösa dina problem. Det är absurt. Tänk på det: hur skulle en tanke kunna lösa jordiska problem? Du tar tag i problem med handlingar. Du kan dessutom inte lösa alla problem och katastrofer som uppstår, för det finns vissa faktorer som helt enkelt ligger bortom din kontroll.

Om du är trött på att oroa dig skulle det vara bra att börja tänka mer realistiskt, även om du tror att oron hjälper dig. Torka av glasögonen och fyll hjärnan med mer vetenskapliga tankar.

Låt oss tänka på saken. Du tror att något troligen kommer att drabba dig (du kommer bli sjuk, ditt plan kommer krascha, din partner kommer lämna dig etc.), men du har inte tillräckligt med bevis för att stödja det. Så varför tror du att det troligen kommer ske? Ta fram penna och papper och försök kalkylera sannolikheten för att saken du oroar dig över ska hända, och överväg detta en stund.

Tänk innan du tror det värsta. Om det inte finns tillräckliga eller övertygande bevis som säger att något dåligt kommer hända, ska du glömma det.

Skriv en lista över verkliga katastrofer för att få perspektiv

Om du i slutänden finner bevis och fortsätter tro att det troligen kommer ske, är det värsta som kan hända i situationen inte särskilt tragiskt. Skriv ned en lista över faktiska katastrofer som har inträffat i världen, och tänk sedan på huruvida din är lika allvarlig som du tänkt. Även om det värsta blir verklighet så kan du hantera det.

Och avslutningsvis vill vi att du är praktisk. Gör dagliga noteringar om dina orosmoln – de som troligen inte kommer hända och inte är särskilt allvarliga – och reflektera över huruvida du har kontroll över dem eller inte. Om du inte har det ska du sluta ödsla din dyrbara tid. Om du har det ska du använda din fantasi för att komma fram till lösningar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.