Klipp inte mina vingar

Klipp inte mina vingar

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Det är möjligt att du känt denna känsla mer än en gång under livet: känslan av att inte kunna röra dig framåt, av att de inte låter dig uppnå de där drömmarna eftersom de “klipper dina vingar”, eller kanske att de fjättrar dig så att du inte kan fly deras förutbestämda kontrollsfär.

Personlig tillväxt kräver möjligheter och självförtroende såväl som mod och personlig viljekraft. När vi talar om detta koncept kanske vi tänker på exempel i våra egna liv; med föräldrar eller till och med lärare – dessa mäktiga figurer som oftare än inte fungerar som vanemässiga “vingklippare”.

Många utbildningsmodeller “kastrerar” naturlig nyfikenhet hos barn och kanaliserar den mot etablerade parametrar där det inte finns någon spontanitet eller kreativitet. I slutänden lär vi elever jämställt och på en standardiserat sätt, med styv mentalitet som inte tillåter dem att anpassa sig efter en värld så komplex som den faktiskt är.

Föräldrar och lärare är dock inte de enda som ofta begränsar personlig tillväxt för våra små. Det finns stunder när dessa saxar hålls i av våra partners, i ett förhållande där vi inte tillåts växa, röra oss framåt och mogna som person; de tillåter inte många friheter eller aspirationer.

När någon klipper dina vingar hindras din personliga tillväxt

Hur kan vi definiera personlig tillväxt? Det är en rastlös känsla inom oss som knuffar oss mot våra mål. Vi är fulla av mål och projekt; av aspirationer med vilka vi utmanar oss själva för att känna oss kapabla, användbara och starka.

Ibland är projekten inte särskilt stora. Det finns absolut stunder där vi bara vill må bra, känna oss självständiga, starka och säkra på oss själva.

Vilka är de principiella hindren för personlig tillväxt? Hur kan vi övervinna dem? Låt oss ta en titt:

1. Misstro

Detta kan vara misstro mot andra men även oss själva, och vi kan utveckla en misstro mot våra egna förmågor. Ibland är det en typ av ond cirkel. Vi tänker till exempel på de överbeskyddande föräldrar som skapar det ena hindret efter det andra så att deras barn ska följa familjeenheten.

Kram

De kommer göra vad som helst för att hålla dig beroende och till och med förhindra arbetsmöjligheter eller höja murar för att hindra dig från att hitta en partner. De kommer klippa dina vingar igen och igen, tills de framgångsrikt fått dig att se dig själv som en “invalid” person i vissa områden. Detta är en väldigt stor risk.

2. Osäkerhet

Det är intressant att ibland se personer leva ett dynamiskt, intensivt och självständigt liv, och sedan etablera ett kärleksförhållande där de helt förändrar sin personlighet. Kontrollen från en partner skapar ett beroende, och detta beroende blir till rädsla och osäkerhet. Detta är giftiga förhållanden där all form av personlig tillväxt försvinner helt.

3. När någon klipper våra vingar upplever vi en förlust av kontroll

Ögonblicket när vi känner att någon klipper våra vingar och vi samtidigt tillåter dem, är när vi tappar all kontroll över situationen. Varför gör vi det? Varför låter vi andra sätta upp murar runt oss och hindra vår personliga tillväxt?

Ibland är det på grund av rädsla; andra gånger på grund av affektion eller en giftig kärlek som vi är beroende av och inte vågar bryta. Det kan även vara på grund av en brist på viljekraft eftersom vi spenderat för mycket tid med att leva i komfortzonen där allt är säkert och förväntat. Utan tvivel finns det många faktorer att ha i åtanke.

Låt dem inte göra det; låt ingen annan bestämma åt dig eller mura in dina aspirationer. Vad du känner på insidan bör fungera som en säkring och strömbrytare som gör att du svarar. Personlig tillväxt kräver mod och att du vet hur man letar efter vinden som styr din båts roder.

Hitta havet, bege dig ut på din egen väg och vänd ryggen till dem som vill klippa dina vingar. Kom ihåg att alla som försöker göra det kommer vilja övertyga dig om att de älskar dig, att de gör vad som är bäst för dig, men det är inte sant. Alla som verkligen älskar dig kommer inte sätta begränsningar eller skada dig, utan kommer skapa en väg och låta dig gå framåt med självsäkerhet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.