Kognitiva störningar hos patologiska spelare

Idag kommer vi prata om de typer av kognitiva störningar som patologiska spelar drabbas av, och vi kommer även ta upp några behandlingsalternativ.
Kognitiva störningar hos patologiska spelare
Alicia Escaño Hidalgo

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Escaño Hidalgo.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Kognitiva förvrängningar är vanliga i vården, och när vi talar om t.ex. störningar hos patologiska spelare är de ännu viktigare, för det är just dessa förvrängningar som kan utgöra grunden för beroendet.

Spelandet är en av de mest primitiva aktiviteterna i människans historia. Man kan hitta namnen på berömda personer som var besatta av spelandet då man går igenom historieböckerna.

Kejsar Claudius,  och Giacomo Casanova och den store författaren Fyodor Dostoyevsky är bara några exempel.

Det var dock inte förrän 1980 som spelandet började få större relevans, då det stod klart att det kan leda till allvarliga problem. Det var då man började inkludera det i DSM-III som diagnoskategori.

Diagnos

Då man pratar om patologiskt spelande så menar man om spel som baseras på chans. Datorspel faller därför inte inom denna kategori, även om det inte betyder att dessa spelare inte kan bli beroende också.

Man kan använda de diagnostiska manualerna för att känna igen en patologisk spelare genom att se om personen tappar kontrollen över spelandet.

Personen kommer fortsätta spela även då han blivit medveten om de negativa konsekvenserna.

Det patologiska spelandet klassificeras inte längre som en brist på impulskontroll utan det kategoriseras nu som en beroendestörning enligt DSM-5. Anledningen till detta är att åkomman påminner om ett beroende.

Då en person inte kan stå emot frestelsen att spela så kommer detta ofta ha en stor negativ påverkan på både familjelivet och arbetslivet.

Kognitiv förvridning hos patologiska spelare

Tärningar på bordet.

Patologiska spelare har vissa irrationella uppfattningar och kognitiva störningar i sina sinnen som kan göra att de blir beroende av spelandet.

Kognitiva störningar är inte nödvändigtvis patologiska eftersom vi alla har dem till större eller mindre grad. En person bör istället modifiera dem om de är alltför frekventa och se till att de inte blir värre.

De typiska störningar som patologiska spelar upplever är:

  • Illusionen av kontroll. Detta är uppfattningen att spelets resultat beror mer på själva aktiviteten än på slumpen. Personen tror verkligen att han kan kontrollera spelet och dess resultat. En patologisk spelar kan tänka att “Jag har en helt perfekt metod för att kunna vinna”. Personen kommer fortsätta tro på det och därmed fortsätta spela.
  • Fixering vid absoluta händelser. En spelare mäter sin framgång i ett spel genom att titta på vad han vunnit samtidigt som han inte tittar på vad han har förlorat. Det är vanligt att en spelare förlorar mycket mer än vad han vinner. Denna illusion gör att personen blir mer förankrad i beroendet.
  • Felaktig uppfattning av korrelation. Personen associerar en viss händelse med ett visst beteende och ett pris. Spelaren börjar då tro att beteendet ökar vinstchanserna. Detta påminner om då någon har på sig en amulett eller utför en specifik ritual. Det är såklart en magisk tanke för en patologisk spelare kan inte kontrollera sina vinster eller förluster. Ett exempel på denna störning kan vara: “Om jag kysser min tärning två gånger innan jag kastar den så kommer jag att vinna”.
  • Maskin-personifiering. Vissa risktagare kan tänka saker som “Maskinen lurar mig, den vill förvirra mig, men den kommer inte lyckas för jag är smartare”.

Hur man hjälper patologiska spelare

Man som sitter vid spelbord.

Det första steget för att komma över kognitiva störningar är att låta spelaren märka denna störning. Kognitiva störningar är inte enkla att upptäcka för de har programmerats under en lång tid.

Ett sätt att upptäcka dem är genom att be en spelar att fylla i någon form av självregistreringsdokument då han känner ett behov av att spela.

Om man förklarar det på ett korrekt sätt och personen utför uppgiften på rätt sätt så kommer han bli medveten om sina kognitiva störningar.

För att göra detta så kan du visa dem de kognitiva förvrängningar som spelare ofta drabbas av och se vilken av dessa som han kan känna igen sig bland.

Då du gör detta så måste personen förstå att sådana kognitiva störningar ligger bakom motivationen till att fortsätta spela.

Om man ska kunna modifiera störningar hos patologiska spelare så är det viktigt att man ifrågasätter och byter ut dem mot tankar som baseras på objektivitet och verklighet.

Man kan uppnå det med hjälp av sokratiska resonemang och vägledande upptäckter.

En person kommer här att ifrågasätta sig själv vilka bevis som han har för att bibehålla en viss tanke, som exempelvis:

“Hur kan jag vara så säker på att min metod är perfekt? Beror mina vinster och förluster på mig? Vad har jag för bevis för det?”

Slutliga kommentarer rörande patologiska spelare

Efter utövandet av det sokratiska resonemanget och personen har märkt hur felaktiga de ursprungliga uppfattningarna är så kommer han bli mer benägen att ändra sitt tankesätt.

För att göra detta så måste personen gå igenom alla de ställda frågorna och komma fram till rationella svar.

Han kommer nu kunna ha mentala mantran, som exempelvis “Jag har inte någon kontroll över en maskin som ger slumpmässiga resultat”, “Jag har vunnit ibland men informationen indikerar att jag har förlorat mycket mer.”

Spelaren kommer med lite övning att bli medveten om sitt beteende. Han kommer inse att problemet bara skapar nya problem. I slutändan kommer spelaren att tappa intresset och sluta spela.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Mañoso, V., Labrador, F.J., y Fernández-Alba, A. (2004). Tipo de distorsiones cognitivas durante el juego en jugadores patológicos y no jugadores. Psicothema: Vol. 16, nº 4, pp. 576-581

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.