Sokrates test med tre filter: stoppa rykten och skvaller

Denna anekdot lär oss att inte uppmärksamma rykten och osanna, sårande samt värdelösa budskap. Den kan användas på vanligt skvaller, men även informationen vi hittar på sociala medier.
Sokrates test med tre filter: stoppa rykten och skvaller
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 01 november, 2023

Sokrates test med tre filter refererar till en anekdot från denna grekiske filosof. Många ser på denna anekdot som en stor livsläxa som kan hjälpa en att hantera skvaller och rykten. Berättelsen säger att en av Sokrates lärjungar en dag var väldigt upprörd. Han berättade för Sokrates att han träffat en av dennes vänner och att personen talat illa om honom.

Sokrates bad mannen att lugna sig. Efter att ha tänkt ett ögonblick bad han honom att vänta en minut. Innan han tänkte lyssna på vad mannen hade att säga så hade Sokrates ett test med tre filter som han ville att informationen skulle gå igenom.

Om budskapet klarade testet så var det värdigt att höras.

“För att finna dig själv, ska du tänka åt dig själv.”

-Sokrates-

Gamla greker

Sokrates test med tre filter

Som alltid ställde den grekiske filosofen frågor till lärjungen: “Är du helt säker på att det du ska säga är sant?” Lärjungen tänkte ett ögonblick. Han kunde faktiskt inte vara säker på att det hans vän sagt var illa menat. Det handlade om perspektiv.

“Så du vet inte om allt han sade om mig var sant eller inte,” sade filosofen, och lärjungen erkände att så var fallet.

Sedan ställde Sokrates sin andra fråga: “Är det du vill säga till mig bra eller inte?” Lärjungen sade att det uppenbarligen inte alls var bra. Raka motsatsen. Han trodde att det han skulle dela med sig skulle åsamka filosofen obehag och vånda.

Sokrates sade därför: “Du kommer säga något dåligt till mig, men du är inte helt säker på att det är sant.” Lärjungen erkände att så var fallet.

Sedan ställde Sokrates sin tredje och sista fråga: “Kommer det du vill berätta för mig om min vän att hjälpa mig?” Lärjungen tvekade. Han visste inte om informationen var användbar eller inte. Kanske skulle den skapa avstånd till vännen, men med tanke på att han inte visste huruvida den var sann, kanske den inte var användbar alls.

Fåglar i träd

Sanning, godhet och användbarhet

I slutänden vägrade filosofen att lyssna på vad lärjungen ville säga. “Om det du vill berätta för mig inte är sant, inte är bra och inte ens är användbart, varför skulle jag då vilja höra det?” sade han till slut till lärjungen.

“Jag kan inte lära någon något. Jag kan bara få dem att tänka.”

-Sokrates-

Sanning, godhet och användbarhet är grunden till Sokrates test med tre filter. Sokrates ansåg att en person måste ställa sig själv dessa frågor innan de säger något annat: “Är jag säker på att det jag ska säga är sant?”, “Är det jag vill säga något bra?” och “Behöver jag verkligen säga det och är det användbart?”

Detta trippelfilter är en utmärkt guide, både för vad vi ska säga och vad vi ska lyssna på. Det är en uppsättning parametrar som representerar hälsosam och konstruktiv kommunikation.

Sokrates test stoppar skvaller

Hur man använder Sokrates test

I vardagligt liv är det inte lätt att definiera vad som är sant, bra och nödvändigt. Dessa abstrakta koncept är ibland svåra att applicera. Det är därför det även finns några ytterligare frågor som kan hjälpa dig med Sokrates test:

  • Angående sanning: vet jag faktiskt att denna information är sann? Kan jag slå vad om det? Kommer jag kunna bevisa det för någon? Är jag villig att sätta mitt rykte på spel över detta?
  • Angående det goda: gagnar det mig eller den andra personen? Kommer det göra honom eller mig till en bättre person och väcka positiva känslor? Kommer situationen för de inblandade att förbättras?
  • Angående det nödvändiga eller användbara: kommer personens eller mitt liv förbättras genom att hon vet om den här informationen? Kan hon ta någon praktisk handling baserat på detta budskap? På vilket sätt kommer hon skadas eller påverkas av att inte känna till den här informationen?

Som vi påpekade i början så riktar sig Sokrates test med de tre filtren främst in sig på skvaller och rykten. Att använda det låter oss sätta stopp för rykten som ibland förföljer oss. Det är dock även giltigt för andra typer av budskap, såsom sådana vi ser i sociala medier.

Innan vi avslutar är det nödvändigt att nämna att även om detta är en ganska vacker berättelse som för med sig ett kraftfullt budskap för våra dagliga liv, finns det ingen historisk eller bibliografisk information som relaterar anekdoten till den grekiske filosofen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Di Castro, E. (2000). Racionalidad y emociones. Racionalidad: lenguaje, argumentación y acción, 1, 267.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.