Vad är postfaktisk sanning och vad används den till?

Vad är postfaktisk sanning och vad används den till?

Senaste uppdateringen: 15 september, 2018

Postfaktisk sanning är väldigt “inne” i dessa dagar. Detta lilla uttryck nämns titt som tätt, även om det inte alltid förklaras. Men oroa dig inte, för vi finns här för att hjälpa dig förstå vad det handlar om.

Postfaktisk sanning är en medveten förvrängning av sanningen. Med andra ord är det en manipulation av övertygelser och känslor i syfte att influera allmänheten när det kommer till folks attityder.

Postfaktisk sanning refererar till bruket av känslor för att släppa ut andra personers känslor för att förändra deras tankar och samtidigt dölja fakta. Fältet där detta främst används i är politik. På grund av detta har man skapat termer såsom “populistisk diskurs” och “fake news”. Längre ned i denna artikel ska vi förklara dessa termer och de psykologiska nycklar som hjälper oss förstå dem.

Användning av postfaktisk sanning

Som vi påpekat kan du hitta postfaktisk sanning i tal. Många politiker använder det för att få folkets stöd. En av de vanligaste resurserna är det populistiska talet. Dessa tal rör upp massorna eftersom de lovar omöjliga saker. De lovar dem policyer “av folket för folket” eller enkla lösningar på alla deras problem.

Det finns å andra sidan mycket fake news i dagsläget. Detta eftersom folk drar nytta av sociala nätverk och internet. Fake news innebär inte helt överraskande nyheter som är falska, som rykten, som används för att medvetet sprida felinformation.

Vi bombarderas med så mycket information nuförtiden att man skapat termen informationsberusning. På grund av detta är det väldigt svårt att verifiera huruvida saker och ting är sanna eller inte. Detta bidrar till att många tror på falska nyheter.

Ljugande politiker

Varför är postfaktisk sanning så attraktiv?

Varför är postfaktisk sanning så attraktiv? Och varför får dessa tal och nyhetsartiklar oss att tro på dem? Mestadels ligger det attraktiva i postfaktisk sanning i narrativet. Talen och artiklarna delar många karaktärsdrag som får oss att sukta efter dem. Några av dessa egenskaper är att de är enkla och förnuftiga. De sprider väldigt enkla förklaringar som vi kan förstå och som verkar logiska.

Postfaktisk sanning baseras på dikotomier såsom “allt är antingen svart eller vitt” och “om du inte är med oss så är du emot oss”. Postfaktisk sanning förespråkar dessutom en väldigt hoppfull framtid. Dessa egenskaper får den att se bra ut, speciellt för vissa personer; personer som känner sig förvirrade, desorienterade och osäkra.

Dessa karaktärsdrag gör att folk blir mer angenäma att eftersöka en högre nivå av avslut. Utöver detta känner sig dessa personer normalt sett hotade, förödmjukade eller obetydliga. På grund av detta har de en intensiv önskan att söka efter något av vikt.

Psykologiska nycklar till att förstå postfaktisk sanning

Som vi förklarat finns det två psykologiska faktorer som gör oss mer benägna att tro på postfaktisk sanning eller det postfaktiska narrativet. Dessa är behovet av avslut och motivation att söka efter en källa för vikt. Båda dessa faktorer beskriver mentaliteten hos “globaliseringens förlorare”, som känner sig övergivna i en värld som förändras snabbt och där de inte kan finna sin plats.

Ledsen man

Personer med dessa karaktärsdrag känner sig desorienterade och förvirrade. Deras sätt att göra saker fungerar inte längre. Teknologin har gjort deras färdigheter föråldrade och tagit ifrån dem deras anställningsmöjligheter. De känner sig förödmjukade och undervärderade. I sin desperation greppar de passionerat efter narrativet hos postfaktisk sanning, som blåser bort deras osäkerheter och lovar att göra dem välmående igen.

Löftena om att göra slut på alla deras problem och erbjuda säkerhet och hopp accepteras enkelt av dessa personer.

Men även om internet har ökat mängden fake news så kommer det även med resurser för att känna igen dem. Det finns specialiserade webbplatser där falska nyheter avslöjas och där man lär folk att skilja på dikt och sanning.

För att undvika att luras måste man helt enkelt utveckla sina egna förmågor inom kritiskt tänkande.

Detta kanske intresserar dig
9 tecken på psykologisk manipulation i våra ord
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
9 tecken på psykologisk manipulation i våra ord

Tecken på psykologisk manipulation i kommunikation kommer i många olika former. Det är mentalt utnyttjande & emotionella övergrepp vi måste känna i...