Konsten att vara en fegis

Konsten att vara en fegis
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 24 augusti, 2023

Känner du någon som kan definieras som en fegis? Vilka är anledningarna till att du definierar personen så? Kan du rättfärdiga denna övertygelse? Vad innebär det att “vara en fegis”? På jobbet, i vår familj eller i vår vänskapskrets… Alla känner vi nog någon som vi skulle säga är en fegis.

Feghet är ett av de viktiga karaktärsdragen hos människan. Vi dömer och stämplar ofta folk som fega, men vi glömmer att det i vissa fall förblir en anpassningsmässig strategi för oss.

Vidare kan vi nog alla blicka tillbaka och komma ihåg flera tillfällen när vi kände tvivel. Vi kanske undrar vad resultatet hade blivit om vi agerat annorlunda i vissa situationer. Kanske ser vi att feghet ligger bakom många av dessa tvivel när vi analyserar situationerna.

Att vara en fegis går hand i hand med rädsla och konformism. De är oskiljaktiga. Om det inte finns rädsla bakom det så är det inte feghet; kanske bara en önskan om bekvämlighet, men inte feghet. Du kan vara en fegis på flera olika sätt: på en emotionell nivå, på en beteendemässig nivå eller till och med på en kognitiv nivå.

“Fegisar är bara de som tar skydd under reglerna.”

Jean Paul Sartre

Att vara en fegis – vad innebär det egentligen?

Det finns flera sätt att vara en fegis. Det mest uppenbara reflekteras i beteendet. Bortom vad vi kan känna eller tänka finns det ögonblick när en situation ber oss att agera, men vi gör inte det. Detta är en reflektion av “ingen reaktion”, av paralys, osäkerhet… Vi kan komma med tusentals rättfärdiganden.

Detta är den mest välkända och synliga formen av feghet. Vi kan enkelt känna igen den hos andra och till och med oss själva. I de stunder när vi inte säger “jag älskar dig“, “lämna mig ifred”, “nej, det är ditt jobb, gör det själv”…

Diskuterande par

Hur många gånger har vi ignorerat olyckliga tankar istället för att konfrontera dem? Vi kan även vara fega rent tankemässigt. Kanske finns det en idé, en situation eller till och med ett minne som stör eller skrämmer oss. Istället för att ta oss tid att bearbeta det, försöker vi ignorera det.

Trots att vi vet att det ligger som en klump i magen, en spänning i bröstet. När andra tar upp det så undviker vi det, byter ämne eller uppvisar framtvingad likgiltighet.

“En fegis är en person hos vilken självbevarelsedriften fortfarande fungerar normalt.”

-Ambrose Bierce-

Sedan har vi de emotionella fegisarna. Dessa personer väljer att inte känna, vilket gör att de lider. De ser känslor som en komplikation, och deras lösning är att fly från dem. Andra kanske inte förstår dem, men de som flyr från rädsla, sorg, tillgivenhet och ilska har sina anledningar.

Det kan vara på grund av tidigare förhållanden, barndomstrauma som gör det svårt att uttrycka empati eller till och med dåliga upplevelser som vuxen som gör dem rädda att tappa kontrollen.

Varför beter vi oss så här?

Oavsett om vi är fega eller om vi känner någon som är feg, kan känslor av feghet leda till oförståelse, besvikelse och till och med ilska. Varför agerar vi på ett fegt sätt? Både den modige och den fege får samma svar. En stor del av vårt mod beror på antalet och kvaliteten hos färdigheterna och den personliga träning vi har.

“Det blir tydligt att det endast finns två typer av fegisar: de som flyr bakåt och de som flyr framåt.”

-Ernesto Mallo-

Konfrontera rädslan

Rädsla är en känsla som delas av oss alla. Men feghet är en attityd – positionen vi antar inför denna rädsla. Du kan fortfarande agera när du ställs inför rädsla, det är logiskt och mänskligt.

Verktygen vi har samlat på oss för att hantera känslor och svara på ett balanserat sätt kan hjälpa oss. Vi kan använda strategier för att lösa problem, generera alternativ och vägleda vårt beteende i en eller annan riktning.

Generellt är feghet ett element vi alla måste handskas med, oavsett om det är hos oss själva eller andra. Det skulle vara bra om vi förlitade oss på empati och försökte förstå (inte nödvändigtvis stödja) motiven som ger upphov till feghet. Om du känner rädsla, utveckla verktyg för att lära, lyssna på andra, reflektera, dela rädslor och träna dig själv att övervinna dem.

På jobbet, i personliga relationer eller till och med i aktiviteter som skrämmer dig… Kämpa mot fegheten. Kom ihåg att saker och ting inte är svarta eller vita, allt eller inget. Allt har sina steg, och sakta men säkert kan vi lämna alla fega tankar, handlingar och känslor bakom oss.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.