Kontroll av stimuli vid beroende

I dagens artikel kommer du lära dig mycket om kontroll av stimuli och hur man kan omsätta det i praktiken inom terapin.
Kontroll av stimuli vid beroende
Alicia Escaño Hidalgo

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Escaño Hidalgo.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Kontroll av stimuli är en fundamental teknik för att bli av med destruktiva vanor. Syftet med dessa tekniker är att ta bort den typ av stimuli som orsakar beroendet.

Denna artikel handlar mer om beroende, men du bör vara medveten om att det är viktigt att kontrollera stimuli när man har destruktiva vanor.

Beteendeteknikerna fungerar som ramverk för denna teknik, speciellt när det gäller självkontroll. Det är konkreta handlingar för att ta bort, ersätta och modifiera stimuli.

De kan därför leda dig till den respons som du vill bli av med. Som nämnt ovan är denna teknik ganska enkel. Allt du behöver göra är några sekundära förändringar för att undvik att fastna i den här typen av beteende.

Men faktumet att det är en enkel teknik innebär inte att det går lätt att få resultat. Om både terapeuten och patienten är empatiska och fullföljer sina åtaganden så kan man dock garantera bra resultat.

Empati

Terapeuten bör först och främst vara empatisk med patienten utan att förstås tappa grepp om verkligheten. Anledningen till detta är att det inte är alla önskvärda stimulin som kommer vara lämpliga.

Man kan då behöva hitta andra alternativ. Patienten måste också känna sig motiverad och övertygad om att han vill förändras.

Enligt Prochaska och Di clementes modell kommer det vara svårt för personen att utföra en kontroll av stimuli om personen befinner sig i det kontemplerande stadier.

Patienten måste ta ett beslut och följa terapeutens riktlinjer.

Man som pratar med terapeut.

Sätt att utföra kontroll av stimuli

Det finns många sätt att utföra kontroll av stimuli. Det handlar om allt från att direkt ta bort det stimuli som gör att responsen uppstår till att göra fysiologiska förändringar inom kroppen.

I vilket fall som helst så vet terapeuten att patienten klarar av att göra det. Uppgiften bör dock var möjlig att faktiskt utföra.

Denna sista punkt kommer bero mycket på vilket fall det handlar om samt personens resurser, som socialt stöd, självkontroll, motivation, etc.

Det är därför bättre att arbeta med de första länkarna i beteendekedjan.

Huruvida du är emotionellt beroende av en person och ringer vederbörande eller inte beror på din alkoholkonsumtion, så måste du arbeta med ditt alkoholberoende istället för det beteende som gör att du undviker att ringa.

“Det finns ett utrymme mellan stimuli och kontroll. I detta utrymme har vi vår kraft att välja vår egen respons. I vårt svar hittar vi vår utveckling och vår frihet.”
-Viktor E. Frankl-

Hur man utför kontroll av stimuli

  • Ta bort bakgrundsstimuli. Detta är ett bra alternativ då beteendet är ganska allvarligt och personen saknar självkontroll. I en situation då personen försöker sluta röka och behöver röka en cigarett till kaffet så bör terapeuten ge patienten rådet att även undvika kaffe. Patienten kommer då ha mer självkontroll så att han inte börjar röka.
  • Minska bakgrundsstimuli. Denna form av stimulans är bättre hos personer som har mer självkontroll. Personen kan då inte radikalt ta bort bakgrundsstimuli. Om personen exempelvis har en stark impuls att köpa saker varje gång han går ut så är det mer realistiskt att be personen att lämna kreditkorten hemma och ta med sig mindre kontanter. Det hade dock inte varit realistiskt att be personen att gå hemifrån utan kontanter.

Fler sätt…

  • Försena beteendet. Ett annat effektivt sätt att hantera beteendet är att besluta sig för att försena det. Det finns gånger då folk känner en stark impuls att gå till kylen och äta mer. I detta fall bör personen bestämma sig för att inte gå dit under de kommande 20 minuterna. Det är också viktigt att man gör något annat för att distrahera sig. Om man kan följa detta åtagande så kommer matbegäret att försvinna.
  • Utför förändringar på en fysiologisk nivå. Ett bra alternativ för att inte fastna i beteendefällan är att förändra saker gällande sin egen kropp. Det finns medel för kontroll av stimuli vid allvarliga fall av alkoholism. Det är en medicin som heter Disulfiram eller Antabus. Denna medicin tas av personer med alkoholberoende och kommer hämma de enzymer som metaboliserar alkohol. Personen kommer då få obekväma reaktioner då han utsätts för alkohol: kräkningar, hjärtklappningar, svettningar, etc.

Utöver detta extremfall vid kontroll av stimulans så finns det ett annat sätt att kontrollera begären.

Man kan exempelvis gå och handla efter att man ätit lunch. Man kommer då vara mindre hungrig så att man inte väljer mat med mycket kalorier.

Kvinna som tittar ut genom fönstret.

Slutsatser rörande kontroll av stimuli

Om det utförs på rätt sätt så kan kontroll av stimuli vara väldigt effektivt. Det blir dock svårt om det är den enda metoden som du har tillgång till.

Du måste därför använda den tillsammans med andra tekniker för att maximera din framgång.

När det kommer till beroenden så kan även kognitiva tekniker vara användbara. Syftet är att förändra patientens felaktiga uppfattningar rörande sina beroendeproblem.

Man kan även arbeta med andra metoder, som exempelvis avslappningstekniker och mindfulness.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Labrador, F.J (2008). Técnicas de modificación de conducta. Editorial Pirámide


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.