Kraften hos frasen "jag älskar dig"

Kraften hos frasen "jag älskar dig"

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

När vi talar om kärlek så gör vi det oftast i första person, genom att adressera våra känslor. När någon använder frasen “jag älskar dig” så vet du vad personen känner, men det finns mer. Hur får en fras så enkel men ändå så komplex dig att känna?

Frasen “jag älskar dig” är inte tre enkla ord som vi kan använda slumpmässigt utan djup och känsla. De har stor känslomässig vikt som går bortom stunden eftersom de kan förändra ditt liv.

Frasen “jag älskar dig” är livsförändrande

När du säger “jag älskar dig” till en person så visar du en väldigt viktig sida av dina känslor. Du säger att denna person är lika viktig för dig som du är för dig själv, så du bör inte använda denna fras lättvindigt.

Vi får aldrig glömma att ett “jag älskar dig” inte bara ger upphov till känslor hos den andra personen, utan att det även kan förändra denne. Därmed ditt ansvar att använda orden med vishet, sunt förnuft och framförallt kärlek.

Par i solnedgång

För när någon säger “jag älskar dig” så kommer det från hjärtat om personen verkligen menar det, och detta kan förändra ditt liv för alltid eftersom det har otrolig makt.

Ett äkta “jag älskar dig” förändrar hela din värld

Din värld kan förändras dramatiskt när någon säger att denne älskar dig. Därför reflekterar det inte bara känslor, utan påverkar även din personlighet och ditt eget liv.

När någon älskar dig, när du känner dig älskad, verkar allt i ditt liv mycket ljusare, finare, mer attraktivt och vackert. Din verklighet blir upplyst på ett sätt som endast kärlek förmår att göra.

Genom att leva i en värld av kärlek kommer allt omkring dig vara täckt av den. Plötsligt börjar personerna omkring dig, till och med dem du inte direkt gillar, bli bättre. Du ser allt med mycket större optimism.

Det faktum att du känner dig mer optimistisk får sakerna omkring dig att förändras till det bättre. Det kommer faktiskt direkt påverka liven för människor du bryr dig om eftersom du kommer vara mer sympatisk, stödjande och tålmodig.

För kärlek förändrar liv, världar och existenser. Därför får ett “jag älskar dig” inte bara dig att må bättre, utan gör dig även bättre, och det är något väldigt värdefullt och vackert.

“Come to bed with me: we will not make love, it will make us.”

-Julio Cortazar-

Frasen “jag älskar dig” kan också göra dig eländig

Men ett “jag älskar dig” kan även göra dig olycklig. Om det kommer från tomma läppar utan känsla kan det orsaka djup sorg.

“Det värsta sättet att sakna någon på är att sitta bredvid henne och känna att du aldrig kan få henne.”

-Gabriel Garcia Marquez-

Ett “jag älskar dig” är fantastiskt eftersom det fyller själen, anden och hjärtat. Men när betydelse och substans fattas så orsakar det, tvärtom, känslor av frustration, hjärtesorg, ledsamhet och smärta.

Jag älskar dig eftersom du gör mig bättre

När någon älskar dig så gör denna person dig till en bättre person eftersom denne tillför lycka och kärlek, och det kan fylla varje människas själ med glädje.

Kärlek är något fantastiskt som kan förändra människors liv. Om den inte känns fantastisk kan du vara säker på att det inte är kärlek du upplever.

Glöm inte att när du ger kärlek så förändrar du inte bara ditt eget liv, utan även andras.

Kvinna på mans fötter

En älskande och glad person kan positivt påverka liven hos sina familjemedlemmar, vänner, kollegor och alla andra i det dagliga livet.

Det är därför väldigt viktigt att du låter kärleken ske när den dyker upp i ditt liv. Den kommer låta dig vara en bättre person, gladare och mer uppfylld, och det överförs till andra.

Glöm aldrig kraften hos ett “jag älskar dig”. Det har en enorm kapacitet att förändra andras liv till det bättre. Så sluta aldrig älska och låt dig själv bli älskad med hela din själ, så att ni tillsammans kan skapa en värld som blir lite bättre för var dag som går.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.