Ditt öde ligger i dina händer

Ditt öde ligger i dina händer

Senaste uppdateringen: 14 juli, 2022

Vårt öde är inte skrivet i stjärnorna, vinden eller jorden. Vår framtid kan endast planteras, vattnas, tas om hand och skördas av oss själva. Du kan inte alltid bara gå med flödet och vindarna kan inte alltid vägleda dig. Du är den enda som kan staka ut vägen din resa tar.

Vi bör inte tro att ödet är något inert, orörligt och stilla. Vi kan inte vara offer för gamla övertygelser som beskyller den stora, allsmäktiga varelsen för allt som drabbar oss. Det finns inget väsen med oändlig makt som beslutar saker åt oss. Det är vårt hjärta som beslutar vilken väg vi ska ta och våra fötter som för oss framåt på den.

Vad vi gör med handen vi blivit tilldelad

Det är sant att vi vid födseln får en specifik hand som vi måste spela med. Det är kanske så att du blivit född in i en bekväm och rik familj, men det är även möjligt att du kom in i världen i mycket värre omständigheter. Dessa faktum bör dock inte vara ett hinder eller en anledning att anpassa dig och bli ett offer för dina omständigheter.

Fåglar bär kvinna

Oavsett miljön du växte upp i så är du den enda ägaren av ditt öde. Korten som landade i dina händer inkluderar ess, kungar och jokrar. Nöj dig aldrig med vad du tror är förutbestämt, för det kommer sluta med att du genomlider ett svårt, trist och sorgligt liv.

“Ödet är den som delar ut korten, men vi är de som spelar korten.”

-William Shakespeare-

Det finns tillräckligt med styrka i våra hjärtan och förmågor att säga nej till ett öde vi inte gillar eller som inte gör oss lyckligt. Vi kan alla finna energin inom oss för att övervinna och se mot framtiden med hopp.

Att ändra ditt öde

Ödets vägar är inte alltid enkla. Även om du är född in i en rik familj är kampen mot dina omgivningar aldrig lätt. Men det är ingen anledning att ge upp.

“Människor är ägare av sina egna öden. Skuld, käre Brutus, finns inte i stjärnorna, utan i våra synder.”

-William Shakespeare-

Vi är de enda ägarna av våra öden. Vi beslutar vad vi vill göra med våra liv, vår värld och vår omgivning. Det är upp till dig huruvida du kommer konformera dig till vad du blivit tilldelad eller om du kommer försöka göra något bra med verktygen du har tillgång till.

Livet är en vacker gåva som ges till oss. Och endast vår själ, vårt hjärta och våra tankar slår fast vad vi gör med det. Tiden som vi fått är en värdefull vara vi måste respektera och älska, samtidigt som vi gör världen omkring oss till något vackert, fint och älskvärt.

Ödet är en fråga om att vilja ha. Och att vilja ha är makt. Det mänskliga hjärtat är ett kraftfullt vapen som gör mer än att pumpa blod genom kroppen. Använd det med vishet för att förbättra ditt och din familjs liv. Njut av det goda du har omkring dig tillsammans med de som älskar dig uppriktigt.

Barn på lina

Nöj dig aldrig med vad du inte vill ha

Ibland är vi som gräs i vinden, och vi låter oss själva vaja eftersom vi tror att det är det bästa alternativet. Men att vara olycklig är aldrig ett smart val. Att tänka att andra kommer klara sig bättre på grund av din ädla uppoffring och brist på självkänsla och självrespekt kommer aldrig leda till framgång.

Hur kan du be någon att älska dig om du inte älskar dig själv? Din olycka gör inte någon annan lycklig. Din självkärlek kan å andra sidan förbättra livet för många människor omkring dig. Så låt dig inte svepas iväg av vad du tror är ditt öde, för bara du har makten att skriva det.

De grekiska klassikernas sätt att leva är sedan länge borta; de som lämnade sitt öde åt gudarna. Det finns nämligen ingen gud i världen som är kapabel att säga åt oss hur vi ska vara, tänka och agera. Endast våra hjärtan och sinnen är visa och har förmågan att kommunicera och skriva vårt livs bok. Ha en stark anda, tro på dig själv och blicka mot horisonten med hopp när du beslutar om din slutdestination.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.