Kroppen talar till dig genom smärta och sjukdomar

Kroppen talar till dig genom smärta och sjukdomar
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 06 februari, 2024

Att vara i kontakt med sig själv innebär att man förstår de tecken som kroppen skickar. Din kropp talar till dig genom smärta och sjukdomar – genom din generella hälsa. Hur vi mår fysiskt är för det mesta ett tecken på hur vi mår psykologiskt.

Denna koppling försvagas av stressen i våra dagliga liv. Vi slutar förstå varför saker drabbar oss och vet inte hur man får tillbaka balansen. Lite i taget förlorar vi förmågan att läsa av oss själva. Så när smärta och sjukdomar visar sig är det viktigt att veta vad de säger oss. På så sätt kan vi reda ut hur vi ska kunna återta vår hälsa och vårt välmående.

Smärta och sjukdomar – en väg mot hälsa

Att förstå smärta och sjukdomar innebär att man kan ge dem mening. Att man kan förstå ursprunget till obalansen och komma i kontakt med sig själv igen.

Kvinna vid fönster

Sjukdomar är det medium som kroppen använder för att tala med oss. Detta berättar för oss att något inte står rätt till och att vi måste göra en förändring.

Faktum är att detta kan tvinga oss till att förändra vår livsrytm och förhindra att vi tar samma steg som vi tagit fram till nu. Genom att göra det tvingas vi till att förändra oss – på ett bra sätt, mot bättre hälsa.

När vi blir sjuka kan vi i regel bara börja ta hand om oss själva. Men inte bara genom att bry oss om de fysiska tecknen. Våra emotionella, psykologiska och spirituella tecken är också viktiga.

“Det är en plikt att hålla kroppen i god hälsa, annars kommer
vi inte kunna hålla sinnet starkt och klart.”

-Buddha-

Brist på balans

Livet utgörs av balans, harmoni och hälsa. Sjukdom berättar för oss att balansen har brutits och att vi måste återställa den. Vi gör detta genom att leta efter en väg som låter oss förändra och förbättra vår situation. Vi försöker hitta den väg som låter oss återta balansen.

Om det sätt vi lever på gör oss sjuka, kan denna väg bestå av att vi förändrar rytmen. Detta är dock tyvärr inte alltid möjligt.

“Naturens skönhet och den kulturella miljöns skönhet som har skapats av människor; båda dessa saker är viktiga för att bibehålla hälsan hos den mänskliga själen och anden.”

-Konrad Lorenz-

Blomma fäst på kroppen

En av de aspekter som hindrar oss från att lära känna oss själva är den typ av liv vi lever. Den största stressfaktorn vi har är att vi har brutit kontakten med våra inre jag.

För när detta sker slutar vi ta hand om vår kropp och vårt sinne. Vi blir utsatta och kör slut på oss så mycket vi kan… Tills något går sönder.

“Din kropp hör allt ditt sinne säger.”

-Naomi Judd-

Ignorera inte varningstecknen som din kropp skickar om smärta och sjukdomar

Långt innan sjukdom visar sig börjar kroppen skicka varningssignaler i form av symptom, smärta, obehag eller svaghet. Men när vi lider av denna bortkoppling från våra inre jag och våra kroppar, vet vi inte hur vi ska höra dem.

Dessa tecken är väldigt viktiga för att vi inte ska bli sjuka. Vi måste åtminstone lindra dem och behandla sjukdomen så att den inte blir värre. Att inte höra tecknen kan innebära att de blir värre, och det är första steget mot en obalans för hälsan.

Man med huvudvärk

Alla sjukdomar är en process och därför vet vi att de har varit på väg sedan en lång tid… Tid som vi kan använda till vår fördel. Om vi bara uppmärksammar dem så kan vi förändra våra vanor eller gå till en specialist.

Våra kroppar pratar med oss. Känslor, irritation, smärta och sjukdomar är tecken på att vi bör förändra oss, eller åtminstone vara medvetna om det som skadar oss.

Att ta hand om kroppen, att ta hand om livet

Det är viktigt att du lyssnar på dina symptom, för de har mycket att säga. Det är viktigt att du vet hur man tolkar dem. Om det är ett litet problem kan du kanske åtgärda det själv, annars bör du söka hjälp. Låt oss förändra det som skadar våra kroppar vid källan.

Det finns många sjukdomar som uppstår från dåliga vanor vi anammar under våra liv. Till exempel dåliga matvanor, dåliga sömnvanor eller dålig hållning. Vår kropp tenderar även att brytas ned när vi lever med stress, beroende eller arbetar alltför många timmar.

Om vi vill bibehålla balansen bör vi ta hand om kroppen och livet. Ibland blir situationerna dock okontrollerbara, men det finns mycket mer vi kan göra för att leva ett bättre liv.

Så anamma hälsosamma vanor och kom i kontakt med dig själv. Din kropp kommer tacka dig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.