Länken mellan att vara sen och att vara kreativ

Länken mellan att vara sen och att vara kreativ

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Vi har alla den där vännen som alltid är sen. Det kanske är du som är denna person. Detta gör alla runt omkring nervösa. De tål inte att andra anländer 15 minuter eller en halvtimme sent. Det de inte förstår är att om man är sen till platser så kan det vara för att man är mer kreativ.

Det finns förstås undantag och att vara sen innebär inte alltid att man kan vara mer kreativ än andra. Psykologer vid San Diego State University visade att personer som alltid är sena är mycket mer kreativa än personer som är punktliga. De kom även fram till att optimism är länkat till att vara sen.

Om jag är sen försöker jag inte att vara respektlös mot dig. Jag drar helt enkelt nytta av varje minut som går förbi. Jag vill inte att mina dagar ska bli till meningslösa minuter.

Typ B-personlighet kännetecknas av att man är sen

Om du är en person som är sen till allt så är din personlighet antagligen typ B. Det är vad en nyligen utgiven studie i New York har visat. I denna studie analyserade man 181 arbetare kring varför de var sena. Resultaten bekräftade det ovanstående.

Du tjänar på att vara kreativ

Men vilka egenskaper har denna typ av personlighet. Vad skiljer dessa personer från resten?

  • De verkar nästan aldrig spända eller otåliga, inte ens när det är nödvändigt
  • De ser det inte som en nödvändighet att vara extremt produktiva
  • Det är inte en del av deras dagordning att fylla sin tid med många uppgifter
  • De tar sin tid till att analysera problem, och hittar den bästa lösningen för dem

Som du kan se så är personer med personlighetstyp B väldigt lugna och låter sig inte dras med i stressiga situationer. Detta är något väldigt positivt, även om många kan bli upprörda. Men det stämmer att de tenderar att hitta uppfinningsrika lösningar på sina problem. Detta beror på att personer med typ B-personlighet inte låter sig påverkas av småsaker. De oroar sig inte över detaljerna.

Innebär detta att bara personer med personlighet B kan vara kreativa? Såklart inte, men de har många element till sin fördel. Att vara kreativ beror mycket på den inspiration och tid som gör att kreativiteten anländer. Om du är en person som lätt blir stressad och som alltid är på språng så kanske inte din kreativitet märks lika mycket som hos personer som är mer avslappnade.

Kvinna

En annorlunda perception av tid gör dig mer kreativ

Om du är en person som oroar sig över tid så kanske du inte förstår hur personer som tror att de har många timmar över hanterar sin egen tid. Sanningen är att deras uppfattning av tiden är väldigt annorlunda. Vissa kan även säga att de har en förvrängd tidsuppfattning.

Personer som ofta är sena tänker eller tror att de alltid har många timmar kvar. Därför är de inte alltid medvetna om att de anländer sent eftersom de trodde att de hade mycket tid kvar!

Även fast de alltid är sena så skapar detta inte någon stress för dem. De har en annan uppfattning av tid som inte går i linje med andra människors. Detta går exempelvis inte i linje med personer som har en personlighetstyp A. De är helt motsatta personer av typ B.

Kvinna

Enligt studier som har gjorts om detta ämne kommer personer med typ A anse att en minut går förbi under 58 sekunder, medan personer med typ B anser att det tar 77 sekunder. Detta kanske inte verkar som en stor skillnad, men denna 17-sekundersskillnad kan orsaka stora förseningar då tiden går.

Det verkar som att den biologiska klockan är långsammare hos dem som brukar vara sena.

Finns det någon lösning på detta problem?

Det råd vi kan ge till personer som tenderar att vara sena är det som du antagligen redan tänker på. Bli mer organiserad och försök att komma på vad du spiller tid på. Uppskatta tid, bli van vid att ha på dig en klocka. Men den personlighet som vi har är det som verkligen definierar oss.

Att vara sen kan vara ett tecken på att man är kreativ och optimistisk. Ett tecken på att du hanterar saker lugnare och att du försöker att njuta av saker mer och dra nytta av nuet. Detta händer inte med personer som är väldigt punktliga. För dem är klockan nämligen en stor källa till stress och tiden försvinner på ett ögonblick.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.