Lär dig att skratta åt dig själv varje dag

Lär dig att skratta åt dig själv varje dag
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Att lära dig att skratta åt dig själv är den enklaste vägen till inre frid. Det hjälper oss att vara motståndskraftiga och vänliga, men är inte lika enkelt som man kan tro. Det är heller inte en förmåga som uppstår över en natt. Endast de mest utvecklade eller tursamma av oss lyckas komma dit.

För att lära dig att skratta åt dig själv måste du ha välutvecklad självkännedom. Än viktigare är dock att ha en hög nivå av självacceptans. Om vi haft turen att växa upp i en miljö som uppmuntrar dessa förmågor är det jättebra! Om inte så måste vi jobba varje dag för att skaffa och utveckla dem.

Vi lever i ett samhälle där alla dömer alla andra, och ofta gör vi det helt taktlöst. Denna typ av omgivning är produkten av vår kollektiva osäkerhet. Många personer skräms av dessa bedömningar. Att lära dig att skratta åt dig själv är ett sätt att bli oberoende av andras åsikter.

Hur kan vi göra det? Här kommer några tips.

“Lyckliga är de som vet hur man skrattar åt sig själv, för de kommer aldrig upphöra att ha roligt.”

Thomas More

1. Att balansera vilka vi är med vilka vi vill vara

Vilka vi är är en sak, men vilka vi vill vara är en annan. Det verkar ganska tydligt, men ibland är det inte lika enkelt som det verkar. Så ofta blandar vi ihop de två. Detta sker framförallt om en väldigt stel idé om vad som “borde vara” har ingjutits i oss.

Det kan göra det svårt att skilja mellan verkligheten och förväntningarna som formar oss. När detta sker är det som att vara i konstant skuld.

Smiley-halsband

Detta “vilja vara” och “bör vara” kan komma i vägen för att värdera vilka vi faktiskt är. Säg till exempel att du är kort. Du har hört så många skämt och negativa budskap om korta personer att du börjat avsky din längd.

Vidare känner du dig skrämd av långa personer och sätter på dig otroligt höga klackar för att dölja din längd. Du drar inte nytta av situationer där en mindre förpackning är en fördel. Du skrattar inte åt din längd när du inte kan nå något när du står på tå…

2. Utveckla hälsosamt egenintresse

För att lära dig att skratta åt dig själv måste du skruva ned narcissismen och skruva upp det hälsosamma egenintresset. Narcissism har att göra med en känsla av personlig stolthet. Hälsosamt egenintresse handlar å andra sidan om att försöka hitta det bra och fördelaktiga för oss innan vi ser efter andra.

När du känner mycket personlig stolthet är det svårt att skratta åt dig själv. I dessa fall vill vi vara bäst, vackrast, intelligentast. Men eftersom dessa är omöjliga önskningar producerar de endast frustration.

Om vi som kontrast analyserar situationer från ett perspektiv av egenintresse kan vi acceptera oss själva som inkompletta personer. Vi erkänner att vi framförallt måste vara oss själva sanna.

På så sätt blir det mycket enklare att skratta åt våra misstag och misslyckanden utan att tänka på hur andra ser oss. Vi talar om hälsosamt egenintresse, bara för att tydliggöra.

3. Bedöm dig själv med vänlighet så att du kan skratta åt dig själv

Ibland är vi våra tuffaste kritiker. Vi dömer oss själva hårt, accepterar inte våra misstag och bestraffar oss själva. Så ofta kräver vi mer av oss själva än vi kan ge.

Skuggan av ros

Om du vill lära dig att skratta åt dig själv måste du först lära dig att behandla dig själv med vänlighet. Det innebär att du förstår att vi alla begår misstag, som inkompletta och ofärdiga varelser.

Att säga, göra eller tänka något fel är inte en stor synd. Det är en svaghet som gör oss mer mänskliga. Att begå misstag ger oss chansen att lära oss och fortsätta växa.

4. Lär dig att vara din egen medbrottsling

Om vi inte kan lita på oss själva kan vi inte lita på någon. Istället för att ha en hård och oflexibel inre röst bör vi ge oss själva stöd. Vi bör försöka att förlåta oss själva istället för att skuldbelägga oss. Försök att motivera och uppskatta istället för att bestraffa och skälla ut.

När vi vet hur man stödjer sig själv blir vi inte lata eller försummande. Att vara överdrivet hård mot sig själv leder bara till emotionell ångest. Som kontrast kan högre flexibilitet och vänlighet leda till balans och en bättre relation med oss själva.

5. Finn fler anledningar att skratta åt dig själv

Leta efter anledningar att skratta varje dag. Skratt är fantastiskt för den emotionella hälsan, men det hjälper oss även att bli mindre stela. Det hjälper oss att göra livet mindre seriöst och låter det flöda mer spontant. I slutänden hjälper det oss att må bättre med oss själva.

Leende kvinna i skogen

Att lära dig att skratta åt dig själv är fundamentalt för god mental hälsa. Det hjälper dig även socialt. När vi förstår att arrogans och stolthet bara kommer i vägen, tar vi ett gigantiskt kliv framåt. Ödmjukhet låter oss å andra sidan bli mindre känsliga för kritik, pikar och andra personers åsikter.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.