Lär dig konsten att motivera andra

Lär dig konsten att motivera andra

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Det finns vissa dagar när platserna vi besöker är fyllda med personer som är dränkta i hav av negativa känslor. En av dem är är arbetsplatsen. Oavsett om vi är ansvariga för ett lag eller är chef för företaget, är det vår plikt att försöka höja humöret hos dessa människor. Men hur influerar man andra på det sättet? För att göra det måste du känna till konsten att motivera andra.

Även om det vid första anblick är oersättligt för oss att fokusera på oss själva – det är omöjligt att motivera andra om vi inte själva är motiverade – men som garanter för gruppens prestationer är det alltid viktigt att vara uppmärksam på känslorna som råder inom den. Låt oss inte glömma att gruppens motivation är starkt kopplad till de dominanta känslorna i den.

“Att samlas är en början. Att förbli tillsammans är utveckling. Och att arbeta tillsammans är framgång.”

-Henry Ford-

Förbättra interaktionen med ditt lag

Vill du få ut det mesta av personerna omkring dig? Vill du driva dem framåt eftersom du vet vad de har att erbjuda? Har de saktat ned dig och börjat ta steg bakåt? Om så är fallet börjar de väntade resultaten röra sig bort från de önskade. Ett projekt kan nekas, ett familjeproblem kan konstant ockupera våra tankar…

Konsten att motivera identifierar svårigheterna som kan uppstå – vilket är oundvikligt i alla projekt – och som måste konfronteras. För att denna identifiering ska vara möjlig och precis är bra kommunikation ett måste. En interaktion baserad på respekt men som stimulerar bestämdheten och uttrycket av åsikter.

Identifiera eventuella problem

Som chefer kommer vi inte alltid ha rätt. Personerna som arbetar för oss kan se hur saker utvecklas ur olika perspektiv. Därför är det positivt att alla åsikter kan höras, så att alla känner sig delaktiga i projektet. Att lyssna på vad andra har att säga eller vad de tycker kommer tillhandahålla oss som chefer med annorlunda synvinklar på problemen som uppstår. Perspektiv som vi aldrig annars skulle ha fått.

Att motivera andra gör man “på plats”

Är det logiskt att skälla ut ett barn för något busigt han gjorde igår? När det kommer till konsten att motivera andra gäller precis samma sak. Motivationen bör ske just när den behövs. Som ansvariga för laget måste vi därför alltid hålla utkik efter de korta tillfällen när vårt ingripande som inspiratörer kan ha som störst effekt.

“Motivation är hjärnans bensin.”

-Anonym-

Håll ögonen öppna, annars kanske du inte kan se vad som fungerar och vad som inte gör det. Ge verbal uppmuntran så att det registreras. Kom ihåg att etablerandet av ett typ av register kommer hjälpa ditt lag att ta hänsyn till stegen du tar, och kommer betona vad det har kostat er att nå ett visst mål. Detta kommer ha en positiv effekt på lagets motivation såväl som din egen.

Ge andra utrymme

Motivation är inte samma sak som att pressa. Ibland blandar vi ihop dessa två termer, och det är därför vi inte får resultaten vi väntat oss. Som lagets ledare är det du som är ansvarig för att fastställa stegen som ni måste ta. Du sätter riktlinjerna som måste has i åtanke och takten ni alla måste arbeta för att nå det uppsatta målet.

När allt detta är klart måste du ge personerna i ditt lag lite utrymme. Låt dem etablera sina egna arbetsutrymmen och möta milstolpar på ett sätt som passar dem. Låt dem anstränga sig och hålla andan på topp. Titta in och ge dem hjälp när de fastnar, men utan att sätta för mycket press på dem genom konstanta påminnelser om vad som redan borde ha blivit gjort.

Ge dem utrymme

Ett lag jobbar mot ett gemensamt mål, och varje medlem bör vara ansvarig för sina egna uppgifter. Om du som arbetare vet vad du har att göra och har en milstolpe, kommer du troligen känna dig motiverad. Men om du utöver allt detta ansvar har en ansvarig person som kväver dig, som påminner dig om milstolpar, jagar dig med frågor om framstegen, inte påpekar de bra sakerna och endast fokuserar på de negativa… kommer det göra dig mindre motiverad som arbetare.

Vidta kreativa åtgärder för att motivera andra

Fysisk och mental utmattning kan vara kontraproduktiva för konsten att motivera andra. Det är därför det är nödvändigt att vrida ur ditt sinne och även tillåta det att vila på samma gång. För ofta blir arbete som tortyr. Men genom att hantera vår mentala energi på rätt sätt kan vi lyckas gör det till en rolig upplevelse.

För att nå denna punkt är det ett måste att skapa kreativa små guldpiller som låter oss ha roligt på jobbet. Givetvis utan att skjuta våra ansvar åt sidan.

Så vad kan vi göra? Ett bra exempel är att ta en paus på tio minuter, lägga allt åt sidan och ta en kopp kaffe. Du är chefen för laget och du vet att deras prestationsförmåga inte kommer sjunka av en stunds avslappning – raka motsatsen faktiskt. Att släppa taget och rensa sinnet är väldigt positivt. Det gör att vi kan befria oss från spänningar, interagera och skratta med varandra, vilket vi säkerligen behöver.

En annan kreativ åtgärd kan vara att föreslå en runda skämt och historier under fem minuter, eller en snabb tupplur. Du behöver inte ens gå någonstans. Vid ditt eget skrivbord, på din arbetsplats, kan du låta dig själv ha roligt och spontant vila för att återhämta styrka och känna dig fräschare. Om vi utövar denna vana korrekt kommer den även erbjuda bra gruppmiljöer och ge oss information om hur alla medlemmar mår, bortom de arbetsmässiga aspekterna.

“Det spelar ingen roll hur många gånger du begår ett misstag eller i vilken fart du gör framsteg. Du ligger fortfarande långt före personerna som inte ens försöker.”

-Tony Robbins-

Lyckligt lag, lycklig chef

Kommunicera med laget. Visa intresse för sakerna som drabbar personerna som utgör ditt lag. Ge dem utrymme och rastscheman. Detta är väldigt viktigt inom konsten att motivera. Vad är vårt mål? Att du ska kunna ha roligt med något som kräver en stor mängd allvarlighet och hängivelse.

Det verkar omöjligt, men det är det inte. Dessa små rekommendationer kommer hjälpa ditt lag och du att vara förberedda på att tackla nästa projekt med all er styrka.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.