Insulära cortex: lärdomar från smärtsamma erfarenheter

Man brukade använda spöstraff för att "motivera" studenter till att lära sig. Men hur ser detta ut på en cerebral nivå?
Insulära cortex: lärdomar från smärtsamma erfarenheter
Andrés Navarro Romance

Skriven och verifierad av psykologen Andrés Navarro Romance.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Nyliga studier har visat att hjärnans insulära cortex (det område som hanterar smärta) möjliggör vår förmåga att skapa lärdomar från smärtsamma erfarenheter.

Vad kommer du ihåg från din barndom? Den första gången du åt godis eller ditt första slagsmål i skolan? Nästan alla hade sagt det andra alternativet.

Det verkar som att människor är mycket bättre på att komma ihåg smärtsamma upplevelser än positiva.

Tack vare denna forskningar så har neurovetenskapen kunna etablera en neuro-anatomisk grund för redan definierade kognitiva processer.

Sambandet mellan hanteringen av smärtsamma erfarenheter och de lärdomar du får från dessa erfarenheter verkar finnas i insulan. Insulan finns djupt inne i i hjärnan och separera temporalloben, parietalloben och frontalloben.

Svartvit bild av kvinna.

Vikten med lärdomar från smärtsamma erfarenheter

Evolutionen har gett oss en effektiv överlevnadsmekanism som kallas för “hotinlärning”. Denna typ av inlärning har varit av stor vikt för vår överlevnad som art.

Andra arter upplever också “hotinlärning” via sina respektive nervsystem.

Anledningen till varför denna mekanism skyddar dig är att den kommer ihåg tidigare skadliga händelser. Detta hjälper dig att undvika framtida situationer som kan vara skadliga eller smärtsamma.

Det hindrar dig från att göra samma misstag två gånger.

Det gör ont att slå hakan mot bordsbenet. Smärtan lär dig en konkret läxa: om du vill undvika smärta i framtiden så bör du inte slå hakan mot ett bordsben.

Rollen hos vår insulära cortex

Forskarna har under en lång tid undrat vilken del av hjärnan som signalerar till de andra rörande smärtsamma händelser för att orsaka denna “hotinlärning”.

Experterna har vetat sedan en tid tillbaka att amygdalan spelar en roll, men det finns fortfarande vissa samband som inte har utretts.

Forskarna visste att amygdalan var viktig för den emotionella utvärderingen av stimulin. De hade dock fortfarande inte upptäckt vilken del av hjärnan som styrde alltihopa.

Forskningen visade till slut att hjärnans insulära cortex har som uppgift att skicka alarmsignaler för dessa händelser.

Trots att man har bevis för relationen mellan amygdalans neuroner och de insulära neuronerna så har forskarna bara börjat att studera deras funktion.

Experterna har länge trott att hjärnans insulära cortex hanterar känslor.

I de studier som vi nämnde ovan använde forskarna råttor eftersom deras insulära cortex påminner om människans.

De upptäckte att råttorna inte längre var rädda för framtida smärtsamma händelser då man kopplade bort hjärnans insulära cortex under de smärtsamma händelserna.

Man fann även att labbråttor men bortkopplade insulära cortex hade det svårare att lära sig från sina smärtsamma erfarenheter.

“Vi är vad vi gör om och om igen. Framgång är därför inte en handling utan en vana.”
-Aristoteles-

Emotionell hantering och lärdomar från smärtsamma erfarenheter

Forskarna har bevis på att insulan spelar en viktig roll under smärtsamma erfarenheter. Den är även viktig för många grundläggande emotionella erfarenheter.

Insulan hanterar kärlek, hat, avsky, smärta, ledsamhet och lycka. Från ett anatomiskt perspektiv finns insulan på den perfekta platsen för att integrera två fenomen:

Medlaren här är relationen mellan kroppens förändringar (som orsakas av emotionella tillstånd) och förändringar gällande hur man kvalitativt och subjektivt upplever sådana förändringar.

Med andra ord så kommer din insulära cortex att låta hjärnan veta hur det är med kroppen.

Hjärna mot blå bakgrund.

Vad säger oss dessa nya upptäckter?

Forskarna har visat att vår insulära cortex kan ge hjärnan information om kroppens tillstånd. Den kan även skicka starka varningssignaler till andra delar av hjärnan.

Dessa områden deltar i skapandet av minnen rörande obehagliga och smärtsamma händelser.

Neuroforskarna har lagt fram hypoteser om att de insulära neuronerna kan ligga bakom den subjektiv smärtkänslan samt att de associerar obehagliga känslor med smärtsamma händelser.

Vår insulära cortex i hjärnan får andra delar av hjärnan till att utföra sina respektive funktioner under den ovan nämnda inlärningsprocessen.

Allt detta gjorde att forskarna drog slutsatsen att aktiviteten hos hjärnans insulära cortex har en stor påverkan på fenomen som är relaterade till anslutningarna mellan hjärnans olika delar.

Denna slutsats går även i linje med andra bevis på att en hämmad insula är relaterad till olika psykiatriska problem.

Studier som relaterar neuron-anslutningar och plasticitets-mekanismer med cerebrala smärtkodifieringsmekanismer kan utgöra grunden för framtida psykiatriska teorier.

Folks som lider av åkommor som PTSD och ångest kan dra nytta av denna forskning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Coffeen, U.Pellicer, F. y López-Muñoz, F. (2011). La Corteza insular en el dolor: un estudio neurofisiológico básico. EAE Editorial Academia Española Internacional.
  • Tirapu, J., García, A., Ríos, M. y Ardila, A. (2012). Neuropsicología de la corteza frontal y las funciones ejecutivas. Barcelona: Viguera Eds.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.