10 mentala vanor som gör livet svårare

I den här artikeln upptäcker du hur dessa 10 negativa mentala vanor gör ditt liv svårare och kan förtrycka din kognitiva förmåga.
10 mentala vanor som gör livet svårare
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Ibland verkar livet mer komplicerat än vanligt, men i många fall är det vårt eget sinne som får oss att se det på det sättet. Detta på grund av att vi har mentala vanor som gör livet svårare.

Vi kan till exempel inte alltid välja att hålla oss borta från skadliga människor. Vi måste även möta stunder av stora förluster eller svåra situationer. Om allting redan är komplicerat är det viktigt att våra mentala vanor inte gör saker och ting ännu mer komplicerade.

Upptäck vilka mentala vanor som gör ditt liv svårare

Många människor har utvecklat en stark anknytning till negativa känslor. Detta får dem att lida mer än de måste. Faktum är att det är detta som får dessa mentala vanor att formas.

Man i solnedgång

Att tro att allt handlar om dig

Även om det är frestande att tro att allt handlar om dig, är detta inte sant. Om du har en egocentrisk syn på saker kan det sluta med att du komplicerar livet mer än du måste.

Förvänta dig inte att människor svarar på dina meddelanden direkt eller släpper allt de har att göra för att behaga dig. Detta kallas för spotlight-effekten och har studerats på universitetet i Cornell. Det har bevisats vara skadligt och smärtsamt.

Allt eller inget-tänkande

Detta är en annan vana som kan bli din fiende. I världen är det få saker som är svarta eller vita. Att tänka i sådana termer kommer således att skapa en hel del frustration. Enligt en studie gjord på Waseda University skapar allt eller inget-tänkande irrationella förväntningar, vilket leder till väldigt  stora besvikelser.

Att skjuta upp istället för att ta viktiga beslut

På universitetet Cave Western Reserve studerades fenomenet att skjuta upp saker, och man slog fast att det inte alltid är vår fiende. Detta på grund av att det tillfälligt hjälper oss att sänka våra stressnivåer. När man är tvungen att ta ett viktigt beslut är det normalt att känna sig rädd eller ängslig. I en sådan situation kommer dock uppskjutandet bara att göda din ångest och blockera dig.

Konstant gnällande tillhör också de mentala vanor som försvårar livet

Det är en sak att klaga på något specifikt och det är en annan att konstant klaga. Om ditt klagande blir en permanent handling förlorar det sin förlösande effekt. Det kan bli en mardröm som producerar förändringar i din hjärna som får dig att enbart fokusera på det negativa.

Neuroforskare på Yales universitet har visat att människor som ofta är deprimerade har en lägre förnyelseförmåga vad det gäller neuroner. Det är som om deras hjärna har saktat ner med tiden.

Att ha orealistiska förhoppningar

Precis som det inte är bra att se det negativa i allt är det inte heller bra att ha orealistiska förväntningar. En viss grad av positivitet hjälper oss att hålla vårt huvud högt, men för mycket av det goda kommer bara att resultera i besvikelser och sänkt självkänsla.

Om vi har väldigt höga förväntningar kommer vi förmodligen bara att känna oss frustrerade när vi inte möter dem.

Stressad kvinna

Mentala vanor som förtrycker dina kognitiva förmågor

Det finns också andra vanor som gör livet svårare av den enkla anledningen att de förtrycker våra kognitiva förmågor.

  • Grubblande. Det är inte bra att reproducera frustrerande händelser om och om igen i våra huvuden. Detta leder till känslomässigt tumult.
  • Skuld. Känslor av överdriven skuld eller skam hindrar dig från att frigöra dina känslor. På så sätt kan de driva dig till vansinne.
  • Att överdrivet tänka på avvisande. Om du stannar upp för att analysera varenda gång som någon avvisat dig kommer du att bli din egen värsta kritiker, vilket är skadligt för din självkänsla.
  • Oroa sig. Det är viktigt att oroa sig över vissa saker, men gör det inte till en vana. Om du enbart fokuserar på att oroa dig kan du falla in i ett negativt mönster.
  • Att konstant jämföra sig med andra. Det är inte produktivt att fokusera mer på andra människors liv och bedrifter. Sträva efter att bli bättre för var dag och se andra som en inspirationskälla.

Vissa vanor kan hjälpa oss att bli produktiva och glada. Det är dock värt att se över och få bukt med de där mentala vanorna som gör livet svårare och hindrar dig från att nå dina mål.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.