Meditation kan förnya din hjärna på 8 veckor

Meditation kan förnya din hjärna på 8 veckor

Senaste uppdateringen: 29 maj, 2017

Meditation kan omvandla vår hjärna på 8 veckor. Detta modifierar de områden i hjärnan som är relaterade till minne, empati och stress, och även de som har att göra med vår uppmärksamhet och emotionella integration.

Detta är inte en idé från en grupp av fanatiker eller fans av pseudovetenskap; bakom detta finns en grupp forskare från Massachusetts General Hospital som dokumenterade sina fynd.

Denna studie publicerades i tidskriften Psychiatric Research, där ett 8 veckor långt meditationsprogram implementerades med förhoppningen att mäta de fördelar som meditation har på våra känslor, vårt beteende och våra tankar.

Kvinna

De förändringar som meditation för med sig i våra hjärnor

Även om det är välkänt att meditation har många fördelar så hade det fram till då inte blivit bevisat att förändringarna uppstår så snabbt, och inte heller att de var så omfattande.

Det visade sig att man genom att meditera kan förändra regioner i hjärnan som är relaterade till minne, självmedvetenhet, empati och stress. Med andra ord kommer denna praktik associerad med spiritualitet verkligen att förbättra vår mentala och fysiska hälsa.

När en person mediterar kommer denne inte bara att känna sig bättre eftersom denne är avslappnad, men hjärnstrukturen kommer också att skickligt ha förändrat sina anslutningar. Det verkar inte vara så att man måste vara en meditationsexpert för att njuta av fördelarna och känna en ökning i förmågan att hantera känslor och uppmärksamhet.

Faktum är att studiens deltagare bara spenderade 27 minuter per dag med att praktisera meditationsövningar. Det tog bara 8 veckor att observera förändringar i hjärnan, såsom en ökning av den grå massan i hippocampus (som är relaterad till minne) och andra områden relaterade till självmedvetenhet, omtanke och insikt.

Det visade sig även som en minskning av amygdalans densitet, den struktur som har ansvaret för emotionella tillstånd som stress, ångest eller rädsla. Med andra ord har vi förmågan att bli bättre personer varje dag, både för andra och oss själva.

Kvinna

Meditation, en vana som låter oss leva i nuet

Om vi mediterar ofta så kommer en av de effekter vi upplever vara att vi kan uppskatta nuet, och sätta åt sidan störande tankar om dåtiden och framtiden.

Som vi har nämnt skapar detta inte bara ett tillstånd av avslappning, utan låter oss även kontrollera oss själva bättre. Tack vare meditation kommer vi att kunna hantera våra ord och tankar, och även den dialog som vi har med oss själva. Vi kan förstå våra känslor bättre genom att inte förmörka dem med negativa tankar och vi kan därför då också bete oss lugnare.

Detta skapar en emotionell och social framgång eftersom kontroll över oss själva kommer att leda till en förbättring i våra relationer och våra dagliga liv.

Kvinna

Innan man börjar meditera måste man tänka på att det är viktigt att man visar stor respekt för ämnet, för trots att det finns så många experter som ger råd angående detta så är de inte alltid autentiska då detta är en disciplin som kräver en stor intellektuell möda och hjälp från en instruktör.

Som vi har nämnt kommer meditation att lösa upp och släppa loss våra tankar och få oss att koncentrera oss på nuet och motverka stress och oro. Vårt sinne kommer alltid att vilja visa att vår medvetenhet är undertryckt, och därför kan det till en början vara svårt att hantera kittlande, kliande och annan irritation.

I vilket fall som helst, om du aldrig har provat meditation och du skulle vilja gå in i denna värld som för med sig så många fördelar, måste du dedikera tid åt att informera dig och fundera på vilken typ av meditation som är bäst anpassad för dig, dina värderingar, dina uppfattningar och dina behov. Detta kommer utan tvekan att vara det första steget du bör ta för att göra denna fantastiska och fördelaktiga praktik till en vana.