Låt oss prata om "Kokande groda-syndromet"

Låt oss prata om "Kokande groda-syndromet"

Senaste uppdateringen: 23 januari, 2022

Ibland tolererar vi skadliga situationer och personer alltför länge. Detta bara för att vi måste följa kommandot “om det inte finns någon annan lösning, så måste du tolerera den”, precis som grodan i vår historia. Nedan ska vi ta en närmare titt på denna kända metafor och vilka konsekvenser “kokande groda-syndromet” har.

Och vi kan verkligen inte ignorera faktumet att många av oss undertrycker vårt emotionella välmående för andra saker. Det händer också ofta att vi inte kan tänka på endast vårt välmående, för att det finns andra personer som är beroende av oss på något sätt.

Vi kan också stå ut med tuffa situationer under en lång tid på grund av emotionellt beroende, en destruktiv relation, eller kanske för att vi saknar den emotionella intelligens som krävs för att veta vad som är normalt och vad som inte är det.

Du kanske tolererar situationer tills du brinner upp, utan att någon gång varit medveten om behovet att hoppa av skeppet i tid för att rädda dig själv. Detta är anledningen till att vi vill att du ska lära dig om syndromet om grodan som inte visste att han kokade, en idé som först förklarades av Olivier Clerc.

Kokande groda-syndromet

Lägg en groda i en gryta full av vatten och börja värma upp vattnet. När vattentemperaturen börjar öka kommer grodan att justera kroppen. Grodan justerar kroppstemperaturen i takt med ökningen av vattentemperaturen.

När vattnet har nått sin kokpunkt kan grodan ej längre justera sig själv. Den bestämmer sig då för att hoppa. Den försöker hoppa men kan inte göra det eftersom den har använt all sin styrka för att justera sin kroppstemperatur. Grodan kommer väldigt snart att dö.

Vad dödade grodan? Tänk på det? Jag vet att många kommer att säga det kokande vattnet. Men sanningen är den att det som dödade grodan var dess egen oförmåga att bestämma när man bör hoppa.

Vi måste alla anpassa oss till både personer och situationer, men vi måste veta när vi bör anpassa oss och när vi bör fortsätta gå framåt. Det finns tillfällen när vi måste bemöta situationer och handla.

Om vi låter andra personer spränga oss fysiskt, emotionellt, finansiellt, spirituellt eller mentalt så kommer de att fortsätta med detta.

Låt oss bestämma när det är dags att hoppa! Vi kommer att hoppa medan vi fortfarande har styrkan för det.

Groda

Vad denna metafor säger om oss

Kokande groda-syndromet har många implikationer för olika situationer i våra liv, för våra relationer, vårt arbete, vår personlighet etc. De personer som är fångade i en relation som inte ger dem något bra, kommer konstant att justera sig själva till sina partners önskningar och åsikter för att inte gunga båten så att säga; de tror att de kan tolerera det eller att de inte har något annat val.

Men att tolerera saker på detta sätt under alltför lång tid kommer bara att leda till problem och svåra situationer. När vi minst anar det kommer vi att stöta på en extrem situation, och vi kommer inte att kunna kontrollera det längre, och vi kommer att behöva hoppa, fly, eller iallafall komma på en flyktplan från den där situationen eller relationen, men då kommer vi kanske redan vara svårt sårade.

Vi kanske inte längre har styrkan att möta den där situationen som har visat sig eftersom vi inte har tillräckligt med energi, vi har inte någon väg ut, vi har inte tänkt på det innan, eller så kanske vi redan är för sårade för att lämna situationen för en annan som skulle kunna vara värre.

Ibland går vår förmåga att tolerera saker för långt, men vår styrka och vårt hopp brinner bort lite i taget.

En fråga om daglig stress och akut stress

Richard Lazarus pekade på olika sätt att bemöta stress och att det även finns två typer av stress: kronisk daglig stress och akuta stressfulla livshändelser.

Vi blir normalt tillsagda att stressiga situationer som skilsmässor, dödsfall, förlust av huset eller arbetet kommer att påverka oss mycket. Och kanske detta är sant. Men när vi möts av denna typ av händelser med en stor negativ och hotande påverkan, måste vi förbereda oss själva för att bemöta situationen: “hoppa i tid”.

Men dagliga stressiga situationer är de som vi måste oroa oss för på en större skala. Vissa av dessa händelser visar sig inte som negativa förrän efter en lång tid. Detta är fallet med våld i hemmet eftersom vi ibland tar emot positiv behandling och andra gånger negativ, andra gånger tolererbar. På detta sätt kommer obehaget att vara evigt närvarande; det bara fortsätter att justera sig självt tills situationen blir outhärdlig.

Kvinna och duva

Det bästa sättet att bemöta detta faktum är att erkänna det. Med andra ord, att inte bojkotta våra egna känslor och säga till oss själva att detta är normalt. Om du mår dåligt över en situation eller samma person under en lång tid så är det något som är fel.

Du ska inte tillåta dig själv att falla offer för kokande groda-syndromet. Du måste hoppa. Det handlar inte bara om att fly, utan om att gå på plankan och hoppa. Med andra ord att bemöta situationen och reda ut vilka möjliga lösningar som finns. Kom ihåg att den som tolererar för länge sällan har styrkan att försöka ändra situationen i slutändan. Skadan har redan skett och blivit internaliserad.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.