Lider du eller någon du känner av en dold depression?

Lider du eller någon du känner av en dold depression?
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 07 april, 2018

En dold depression är något som man ofta inte pratar om. Det är ett väldigt oroande faktum om vi tänker på att depressionsfallen har ökat mer än andra sjukdomar och åkommor runt om i världen. Symptomen noteras ofta inte ens av personen som lider av dem.

Det kan finnas folk i världen som verkligen behöver hjälp men som inte har insett det. Problemet är att mentala eller emotionella tillstånd tenderar att bli mer komplexa och akuta om de inte behandlas i tid. Det finns även alla de bieffekter som detta genererar i personens sociala och psykiska hälsa.

“Ädla handlingar och varma bad är de bästa kurerna för depression.”
Dodie Smith

Det är viktigt att du inte förbiser känslorna av brist på acceptans eller besvikelse då dessa pågår. Se inte om på dem som dina fiender. De kan vara en varning på ett djupare problem. Du bör inte heller ignorera följande tecken, som är typiska symptom på en dold depression.

Att vilja stanna kvar i en rutin – ett tecken på en dold depression

Folk behöver formulera rutiner för att göra sina liv enklare, speciellt för att förenkla uppgifter som blir alltmer rutinmässiga. Om varje dag vore helt annorlunda jämfört med den förra hade vi spenderat alltför mycket mental energi på att konstant anpassa oss.

Rutin är positivt för de enkla handlingar som inte behöver ett nytt tillvägagångssätt eller ny inriktning. Det är även ganska normalt att vi letar efter stabilitet inom de viktigaste aspekterna inom våra liv.

Man med en dold depression

Vår rutin blir problematisk då den gör oss uttråkade eller då allt stagnerar. Det kan finnas en dold depression om vi inte upplever välmående i våra liv när lever med rutin. Och även när varje förändring irriterar oss. Det förekommer ett problem om din attityd är att bara låta tiden gå på grund av brist på intresse eller brist på förtroende för de förändringar som uppstår runt omkring dig.

Att frekvent ljuga

De som frekvent ljuger om enkla saker rörande deras liv kan ha en dold depression. När de tillfrågas hur de mår säger de alltid att allt är bra, även när detta svar är långt från sanningen. Om folk kommenterar och säger att personen verkar nere kommer personen bara säga att denne känner sig trött. De undviker att prata om sitt riktiga tillstånd och hittar ibland på historier rörande vad de vill göra på sin fritid.

Det är ganska normalt för dem att hitta på någon ursäkt när man gör planer. De är rädda för sociala möten, och trots att de lever med en jobbig rutin så är de faktiskt rädda för att göra något som går bortom denna rutin. De vill inte att andra ska få veta hur de verkligen mår. De döljer detta eftersom de djupt inne vet att något inte står rätt till och de vill att denna sak ska fortsätta vara dold.

Att känna sig obekväm när man är med andra personer

Folk med en dold depression tenderar att vara ensamma. Systematisk isolering utan något riktigt syfte är ofta ett tecken på att något är fel med våra känslor. I det fallet handlar det inte om att de är blyga eller introverta personer, utan att de känner sig irriterade över att ha någon vid sin sida.

Kvinna med en dold depression

De flesta av deras konversationer är ytliga eller framtvingade, eller så verkar de mer förprogrammerade än naturliga. De pratar bara om generella ämnen, sådana som inte berör dem personligen. Ifall någon vill lära sig om deras liv kommer de att undvika konversationen. De sänder ut tydliga signaler att de inte vill komma nära någon. De kan le och vara vänliga, men de sätter alltid upp en barriär då andra försöker att lära känna dem på djupet.

Överdrivet intag av stimulerande substanser

Ett annat symptom som sänder signaler om att det finns en dold depression är intaget av vissa stimulerande substanser. De som lider av detta problem utan att inse det försöker kompensera för denna känsla av tomhet genom att använda kemiska och biologiska stimuli som får dem att må lite bättre.

De börjar ofta med alkohol, mat med mycket socker eller överdrivet koffeinintag. Dessa tre substanser ger en stimulans som de upplever som nödvändig. Det handlar inte bara om en mindre konsumtion, utan om ordentlig frekvens och kvantitet.

Kvinna med ångest

Vid en dold depression uppstår ofta andra symptom. Bland dessa hittar vi svårigheter med att sova, förändringar i matvanor, en känsla av tomhet och att man är övergiven, en brist på intresse för de flesta aktiviteter samt gastrointestinala besvär.

Om du känner till någon som uppvisar många eller vissa av dessa symptom bör du hålla ett öga på denna person. Respektera dennes privatliv, men var villig att lyssna på och ge honom stöd. Ifall du misstänker att du kanske lider av en dold depression själv så bör du ta detta på allvar. Ibland kan en kort terapi vara tillräckligt för att bli av med det besvär som gör att du inte njuter av livet.

Detta kanske intresserar dig
Kliva upp på morgonen med depression – en utmaning
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Kliva upp på morgonen med depression – en utmaning

Att försöka kliva upp på morgonen när man lider av depression kan vara som att bestiga berg. Men det finns trick och tekniker som hjälper.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.