Lider du eller någon du känner av en dold depression?

Lider du eller någon du känner av en dold depression?
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 26 februari, 2024

Dold depression är något som vi sällan pratar om. Det är ett väldigt oroande faktum om vi tänker på att depressionsfallen har ökat mer än andra sjukdomar och tillstånd runt om i världen. Symptomen noteras ofta inte ens av personen som lider av dem.

Det finns människor som verkligen behöver hjälp men som inte har insett det. Problemet är att mentala eller emotionella tillstånd tenderar att bli mer komplexa och akuta om de inte behandlas i tid. Dessutom tillkommer alla de bieffekter som detta genererar i personens sociala och psykiska hälsa.

“Ädla handlingar och varma bad är de bästa kurerna för depression.”

Dodie Smith

Det är viktigt att du inte förbiser känslorna av brist på acceptans eller besvikelse när dessa manifesterar sig kontinuerligt. Se inte på dem som dina fiender. De kan vara en varning på ett djupare problem. Du bör inte heller ignorera följande tecken, som är typiska symptom på en dold depression.

Att vilja stanna kvar i en rutin – ett tecken på en dold depression

Människor tenderar att formulera rutiner för att göra sina liv enklare, speciellt för att förenkla uppgifter som är rutinmässiga till sin natur. Om varje dag vore helt annorlunda jämfört med den förra, hade vi spenderat alltför mycket mental energi på att konstant anpassa oss.

Rutin är positivt för de enkla handlingar som inte behöver ett nytt tillvägagångssätt eller en ny inriktning. Det är även ganska normalt att vi söker stabilitet inom de viktigaste aspekterna av våra liv.

Man med en dold depression

Vår rutin blir problematisk när den gör oss uttråkade eller när allt stagnerar. Det kan finnas en dold depression om vi inte upplever välmående i våra liv när vi lever i en rutin. Och även när varje förändring irriterar oss. Det föreligger ett problem om din attityd är att bara låta tiden gå på grund av brist på intresse eller brist på förtroende för de förändringar som uppstår runt omkring dig.

Att frekvent ljuga

De som frekvent ljuger om enkla saker rörande sina liv kan ha en dold depression. När de tillfrågas hur de mår säger de alltid att allt är bra, även när detta svar är långt från sanningen. Om människor kommenterar detta och säger att personen verkar nere kommer denne bara säga att denne känner sig trött. Personen undviker att prata om sitt sanna tillstånd och hittar ibland på historier rörande vad denne vill göra på sin fritid.

Det är ganska normalt för personer med dold depression att hitta på en ursäkt när man gör planer. De är rädda för sociala möten, och trots att de lever med en jobbig rutin, är de faktiskt rädda för att göra något som går bortom denna rutin. De vill inte att andra ska få veta hur de verkligen mår. De döljer detta eftersom de innerst inne vet att något inte står rätt till och de vill att detta ska förbli dolt.

Att känna sig obekväm när man är med andra personer

Personer med en dold depression tenderar att vara ensamma. Systematisk isolering utan något riktigt syfte är ofta ett tecken på att något är fel med våra känslor. I det fallet handlar det inte om att de är blyga eller introverta personer, utan att de känner sig irriterade i andras sällskap.

Kvinna med en dold depression

De flesta av deras konversationer är ytliga eller framtvingade, eller så verkar de mer förprogrammerade än naturliga. De pratar bara om generella ämnen, sådana som inte berör dem personligen. Om någon vill lära sig om deras liv kommer de att undvika konversationen. De sänder ut tydliga signaler att de inte vill komma någon nära. De kan le och vara vänliga, men de sätter alltid upp en barriär när andra försöker att lära känna dem på djupet.

Överdrivet intag av stimulerande substanser kan också tyda på dold depression

Ett annat symptom som sänder signaler om att det finns en dold depression är intaget av vissa stimulerande substanser. De som lider av detta problem utan att inse det, försöker kompensera för sin tomhetskänsla genom att använda stimulerande substanser som får dem att må lite bättre.

De börjar ofta med alkohol, mat med mycket socker eller överdrivet koffeinintag. Dessa tre substanser ger en stimulans som de upplever som nödvändig. Det handlar inte om en mindre konsumtion, utan om omfattande frekvens och kvantitet.

Kvinna med ångest

Vid en dold depression uppstår ofta andra symptom. Bland dessa hittar vi svårigheter med att sova, förändringar i matvanor, en känsla av tomhet och att man är övergiven, en brist på intresse för de flesta aktiviteter samt gastrointestinala besvär.

Om du känner någon som uppvisar många eller vissa av dessa symptom bör du hålla ett öga på honom eller henne. Respektera personens privatliv, men var villig att lyssna på och erbjuda honom eller henne stöd.

Om du misstänker att du kanske lider av en dold depression själv så bör du ta detta på allvar. Ibland kan en kort terapi vara tillräckligt för att bli av med det besvär som gör att du inte njuter av livet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.