Liknande eller kompletterande: vilken partner är bäst?

Bör du leta efter någon som påmminer om dig eller någon som kan komplettera dig med sina skillnader? Läs vidare för att ta reda på det!
Liknande eller kompletterande: vilken partner är bäst?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 20 december, 2022

Liknande eller kompletterande? Det är frågan som många ställer sig då de längtar efter en partner.

Vissa anser att motpoler är bäst medan andra vill undvika de konflikter som skillnaderna kan ge upphov till till varje pris. Men faktum är att båda sidorna har sina fördelar och nackdelar.

De som tror att det är bättre att ha en relation med någon som är annorlunda gör det eftersom de tror att personen kommer komplettera dem. De anser att om personerna är för lika så kommer de ofta att börja bråka.

De som vill leta efter en partner som påminner om dem själva menar att skillnaderna förr eller senare kommer att manifestera sig och att det då kommer börja uppstå sprickor i relationen.

Andra personer anser att det inte spelar någon roll om partnern är liknande eller kompletterande.

De menar istället att det viktiga har att göra med balans: de båda är lika när det gäller vissa saker och kompletterande när det gäller andra. Vad säger psykologin gällande detta?

Man och kvinna som håller om varandra.

Det vackra med motpoler

Då en person inte har en så värst positiv uppfattning om sig själv så kommer han ofta att vara attraherad av någon som är annorlunda.

I den andra personen så ser man en möjlighet att projicera den typ av person man skulle vilja vara.

En person som känner att han aldrig blir uppmärksammad kommer försöka göra sin partner till en väldigt populär person.

Det finns också fall med personer som letar efter någon att vara beroende av och inte någon som han kan skapa en riktig relation med.

Dessa personer är osäkra och rädda och behöver någon annans styrka för att skydda dem och ge dem det stöd som de behöver.

Detta är inte nödvändigtvis något negativt om det hjälper personen att växa och mogna, men om det skapar ett beroende så kommer det ge upphov till en väldigt ohälsosam relation.

Många personer som funderar över om de behöver någon liknande eller kompletterande kommer att välja det senare eftersom de ser relationen som ett lag.

Ibland kan man nästan jämföra det med en affärsverksamhet. Därför tror (och här vill vi betona ordet “tror”) de att det är bättre att kombinera styrkor och svagheter för att uppnå saker tillsammans.

Liknande eller kompletterande?

Vetenskapen har alltid undrat huruvida det är bättre för de båda att vara liknande eller kompletterande. University of Kansas utförde en studie med 1523 par. De upptäckte att likartade par varade längre i 86% av fallen.

En annan studie från University of Michigan kom till en liknande slutsats.

Det verkar som att det som verkligen har betydelse är att det finns en överenskommelse rörande aspekter som personlighet, värderingar, attityder, hobbies, alkoholkonsumtion och teknologianvändning.

Det verkar också vara så att folk ibland är attraherade av det som är annorlunda. Detta gör dem nyfikna och de ser detta som en möjlighet att utforska nya emotionella territorier.

Det som till en början var något nytt och spännande blir dock över tid till en barriär. Skillnaderna kommer då att orsaka negativa känslor i relationen.

Man som pussar kvinna på pannan.

Öppenhet och flexibilitet

Debatten mellan dessa två synsätt är ganska så komplex. Man kommer aldrig att kunna hitta en partner som är precis som en själv.

Man kommer inte heller kunna hitta någon som är ett fulländat komplement till en själv. Faktum är att varje person både bekräftat oss och verkar som en motpol på samma gång.

Vi bör också nämna att all forskning inom detta område indikerar att det är viktigt att man har samma smak och attityd. Det kommer dock ändå att finnas gånger då en av personerna måste ge efter.

De mest stabila paren är de som kan slappna av tillsammans.

Med det sagt så kan det också vara hälsosamt med skillnader mellan olika partners. De är en faktor som bidrar till att de utvecklas tillsammans.

Mycket av ens kärleksliv har att göra med hur man hanterar svårigheter och skillnader.

Då det bara finns vissa skillnader så finns det en stor sannolikhet att paret kommer kunna vara tillsammans. Om skillnaderna är alltför stora så kommer det dock orsaka problem.

Liknande eller kompletterande: Vår slutsats

Så vad är vårt svar på frågan? Vi skulle vilja säga att båda aspekterna är viktiga. Vi bör ha samma essens, men vi bör komplettera varandra baserat på frivilliga och medvetna överenskommelser.

Det är vad kärleken handlar om: att hitta en balans.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Salgado, C. (2003). El desafío de construir una relación de pareja. Editorial Norma.
  • Dryer, D. C., & Horowitz, L. M. (1997). When do opposites attract? Interpersonal complementarity versus similarity. Journal of Personality and Social Psychology, 72(3), 592–603. https://doi.org/10.1037/0022-3514.72.3.592
  • Bahns, A. J., Crandall, C. S., Gillath, O., & Preacher, K. J. (2017). Similarity in relationships as niche construction: Choice, stability, and influence within dyads in a free choice environment. Journal of Personality and Social Psychology, 112(2), 329–355. https://doi.org/10.1037/pspp0000088
  • Markey, P. M., & Markey, C. N. (2007). Romantic ideals, romantic obtainment, and relationship experiences: The complementarity of interpersonal traits among romantic partners. Journal of social and Personal Relationships24(4), 517-533.
  • Gruber-Baldini, A. L., Schaie, K. W., & Willis, S. L. (1995). Similarity in married couples: a longitudinal study of mental abilities and rigidity-flexibility. Journal of personality and social psychology69(1), 191.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.