Lillhjärnan och divergent tänkande

Lillhjärnan är ansvarig för divergent tänkande, vilket handlar om att föreställa sig och lösa problem på ett mer innovativt sätt. Tankemetoden förmedlar processer som i grunden är komplexa och sofistikerade.
Lillhjärnan och divergent tänkande
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Förhållandet mellan lillhjärnan och divergent tänkande är fantastiskt och betydelsefull, samtidigt som det finns oroväckande aspekter av det. Varför detta är intressant är eftersom man tills nyligen tagit för givet att de enda funktionerna som utfördes av detta organ var relaterade till motoriskt minne eller samordning. Idag är det tydligt att denna del av hjärnan spelar en viktig roll vid en stor del av de högre kognitiva processerna.

Som kuriosa är det värt att notera att Leonardo da Vinci var en av de första personerna som fascinerades av lillhjärnan. Han lokaliserade den till den skallens bas, under storhjärnan, strax bakom hjärnstammen. Han hänvisade till den som ”cerebellum” (lillhjärnan) under sina obduktioner för att förstå mänsklig fysiologi omkring år 1504. Att obduktioner var förbjudna under medeltiden och renässansen är för övrigt en direkt felaktig myt, som dock fortfarande sprids idag.

Senare, mellan 1600- och 1800-talet, upptäckte man lillhjärnans roll i dimensioner som balans, hållning, motoriskt lärande och finmotorik (som att kunna skriva). Den lilla hjärnan har underskattats liksom missförståtts, trots att många neurologer känt till dess relevans.

Det är dags att ge den den uppmärksamhet den förtjänar samt förstå dess funktion i våra dagliga liv.

Meditation gör sinnet rymligt. Det ger frihet för fokus och divergent tänkande. Divergent tänkande är centrum för mänsklig kreativitet.

-Amit Ray-

En hand som håller ett ljus

Förhållandet mellan lillhjärnan och divergent tänkande

Lillhjärnan står för lite mer än 10 % av den totala hjärnvolymen. Den rymmer dock nästan 80 % av det totala antalet nervceller. Något som detta presenterar redan en oundviklig ledtråd angående att dess förmåga kan vara mycket större än forskare ursprungligen trodde. Därför är det logiskt att dra slutsatsen att den kan ta hand om något mer än enbart de motoriska uppgifterna.

Tack vare detta organ kan du till exempel köra bil eller cykla utan att behöva tänka på hur man gör det. Med andra ord underlättar och integrerar lillhjärnan motorminnet och automatiserar en stor del av dina dagliga rörelser. Det är dock inte förrän under det senaste decenniet som forskare börjat ägna mer uppmärksamhet åt detta område för att undersöka dess multifacetterade sida.

Lillhjärnan och divergent tänkande

Lillhjärnans relevans angående funktioner som arbetsminne och kreativitet proklamerades redan år 2007. Du kan hitta bevis på det i denna studie av Dr. Jalil Pasl, publicerad i Creativity Research Journal. Men Christopher J. Steele från Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences i Leipzig har avslöjat något ännu mer avgörande, och det alldeles nyligen.

  • Lillhjärnan är tätt förbunden med flera områden i hjärnan. I själva verket är denna region så kompakt och sammankopplad att den har del av ett stort antal högre kognitiva processer.
  • Lillhjärnan är också relaterad till kompetenser som kommunikation, kreativitet och förmågan att tänka på originella och innovativa sätt (divergent tänkande).
  • Autismspektrumstörningar (ASD) är nära kopplade med Purkinjecellerna och lillhjärnan. Intressant att notera är att barn med högre sammankoppling mellan hjärnan och lillhjärnan upplever effektivare motoriska färdigheter och kan utveckla bättre kommunikations- och socialiseringsförmåga.

Allan Reiss, professor i radiologi, psykiatri och beteendevetenskap vid Stanford University, har sagt att: ”Våra resultat representerar ett genombrott i vår förståelse av kreativitetsfysiologin baserat på lillhjärnan. Vi har upptäckt att aktiveringen av verkställande kontrollcentra i denna region gör att vi kan planera, organisera och hantera uppgifter på ett kreativt sätt. Divergent tänkande är också kopplat till detta område och är gnistan bakom konst, vetenskap och affärer”.

Lillhjärnan och flytande intelligens

Detta hänvisar till förmågan att utföra mentala beräkningar och lösa dittills unika problem och utan tidigare kunskap. Med andra ord definierar den förmågan att lösa problem utan att ha tidigare erfarenhet eller genom att läsa en bruksanvisning.

Lillhjärnan och divergent tänkande är relaterade till denna typ av intelligens. Mihály Csíkszentmihályi menar att det är en typ av konkurrens som gör att vi uppnår den största synkroniseringen och sammankopplingen av hjärnans båda halvor. Det är tydligt att lillhjärnan också är en del av denna process.

Platsen för lillhjärnan i hjärnan

Det finns ett allvarligt problem för lillhjärnan

Nu vet du varför detta organ är så viktigt. Det är tydligt att förhållandet mellan lillhjärnan och divergent tänkande är betydelsefullt. Det finns dock ett problem. Ja, faktiskt flera.

  • Lillhjärnan krymper på grund av brist på fysisk aktivitet och en passiv livsstil.
  • Dessutom minskar överdriven exponering för datorskärmar och mobiltelefoner dess storlek och dess förmåga till sammankoppling.

Dessa två dimensioner borde vara tillräckligt allvarliga för att få dig att tänka efter. Människor litar till stor del på teknik i dessa dagar, nästan till den punkten att den gör allt ”tänkande” åt oss. När räknade du senast ut någonting i huvudet? Kan du hitta vägen i en ny stad utan en GPS?

Dessutom är handskriften på sin väg till att bli utrotad. Varför skriva ner något när du har en telefon? Du kanske inte är medveten om det men detta har en allvarlig inverkan på hjärnans plasticitet.

Dessutom, genom att låta dina enheter ersätta många av de uppgifter du tidigare löst mentalt eller manuellt låter du hjärnan bli förslappad. Det leder till försämrad funktion och för tidigt åldrande av en viktig del hos alla människor. Tänk på det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pasl A. Jalil (2007) Working Memory, Cerebellum, and Creativity, Creativity Research Journal, 19:1, 39-45, DOI: 10.1080/10400410709336878
  • Wagner, M. J., & Luo, L. (2020, January 1). Neocortex–Cerebellum Circuits for Cognitive Processing. Trends in Neurosciences. Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.tins.2019.11.002

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.