Lojala personer: att hålla sig till sina principer

Man kan inte tvinga någon att vara lojal. Lojalitet är en frivillig handling där man själv bestämmer på vem eller vad man vill fokusera engagemang, respekt och tillgivenhet. Men för att till fullo kunna respektera andra människor måste man först respektera sig själv.
Lojala personer: att hålla sig till sina principer
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Lojala personer är framför allt ärliga personer. De lever sina liv enligt ett normsystem som alltid överensstämmer med deras värderingar och deras strävan att vara respektfulla gentemot andra människor.

För dem finns det inget utrymme för svek, lögner eller egennyttiga handlingar. Lojalitet är ett fascinerande och djupt begrepp som går långt utöver tillit.

Om du undrar över hur begreppet lojalitet uppkom så erbjuder man inom antropologin ett intressant svar. Enligt denna vetenskap var lojalitet en försvarsmekanism i vårt förflutna.

På den tiden då våra förfäders liv var fyllda med faror och umbäranden var hjälp och stöd från andra människor avgörande för deras överlevnad.

Men så är det inte längre i vår moderna värld. Dock behöver vi fortfarande, för att må bra, känna intimitet och trygghet hos de människor som spelar störst roll i våra liv.

I huvudsak innebär detta att vi riktar uppmärksamhet, respekt och engagemang på en annan person, samtidigt som vi gör klart att vi inte kommer att svika denna person eller att vi har dolda avsikter.

En del människor menar att lojalitet är en kvalitet som är nödvändig, men som vi riskerar att förlora. Emellertid finns det många fler lojala personer än man kanske tror.

Men det är ändå viktigt att förstå vad det betyder att vara lojal. Det är lätt att falla in i en dynamik som ger en skev bild av begreppet. Låt oss ta en närmare titt.

“Mästare, gå vidare, och jag ska följa dig till sista andetaget med sanning och lojalitet.”

-William Shakespeare-

Lojala personer har en stark inre kompass

Vad utmärker lojala personer?

Seneca sade att lojalitet börjar med tillit. Men som vi tidigare nämnde så går lojaliteten mycket djupare än så och den är mycket mer komplex och specifik.

Till att börja med håller lojala personer framför allt fast vid sina principer. Detta är grunden för lojalt beteende: de håller sig alltid till sina principer och det de anser vara rätt.

Lojalitet – en strävan att göra det som är rätt

Den latinska roten till “lojalitet” kommer från ordet “legal”. Därför inbegriper den en känsla av integritet och en strävan att alltid göra det som är rätt. Men vad betyder detta med tanke på våra relationer?

Jo, det betyder bl.a. att om man bryter upp med en partner eller en vän, så måste man fortfarande behandla varandra med respekt.

Man ska aldrig avslöja den andra personens hemligheter, kritisera henne eller göra något som på annat sätt kan såra henne.

Tillit åtföljs av lojalitet. Även om det förstnämnda upphör och man inte längre har en bindning till en person, så innebär detta inte att man inte kan bibehålla en djup respekt för personen ifråga.

I slutändan är detta en dygd som är både ädel och önskvärd.

Du kan inte få någon att vara lojal mot dig

Uppriktigt talat, om det är något man hela tiden kräver av oss numera så är det att vi ska vara lojala.

Detta gäller på arbetsplatsen, där man måste vara lojal mot ett företag eller en rad bestämmelser, och i den egna familjen. I många familjer kräver man att alla upprätthåller exakt samma värderingar, vanor och ritualer.

  • Detta är definitivt den mörkare sidan av lojalitet, där människor försöker tvinga andra att åta sig saker genom att begära att de uppträder på ett identiskt sätt och genom att undergräva deras självkänsla. Vi vill tydligt påpeka att lojala personer inte handlar utifrån förpliktelser. De är inte lojala gentemot sina partners, familjemedlemmar och vänner för att andra människor säger åt dem att vara det.
  • De väljer självmant att vara lojala, i linje med sina principer. Deras känslor och handlingar står i samklang med varandra.
  • Det är inte en handling av underkastelse eller utanförskap. Sann lojalitet är en övning i civilkurage, där man alltid väljer att följa sina principer.
  • Exempelvis betyder det att man inte är lojal mot alla. Här tänker vi i synnerhet på människor som fordrar att andra ska uppträda och tänka på ett sätt som strider mot deras principer.
Lojala personer hjälper oss att växa

Lojala personer är uppriktiga, inte nedlåtande, och de hjälper oss att växa

Lojala människor är aldrig nedlåtande gentemot andra.

De är inte den sortens människor som säger ja till allt, som aldrig kommer med invändningar eller som backar upp dig i allt du gör och i alla beslut du fattar, oavsett hur tvivelaktiga de är.

Nej lojalitet innebär uppriktighet och ett aktivt engagemang i andra människors välbefinnande.

Så om de känner att de behöver hejda dig, varna dig för något eller öppna dina ögon för någon aspekt som du missar, kommer de inte att dra sig för att göra det.

De agerar utifrån en fast värdegrund och inte en känsla av kryperi eller passivitet. De vill dig det bästa och säger alltid sanningen, även om den gör ont. De pekar på dina misstag, men visar dig även var du kan växa.

Som du ser är lojalitet inte så enkelt som du kanske hade trott. Inte heller är det något som någon kan påtvinga dig.

Lojalitet är en inre, inte en yttre, styrka, och den måste alltid vara i harmoni med en kärna av grundläggande värderingar som bygger på respekt och integritet.

Och slutligen står lojala personer inte bara för tomt prat. De följer upp sina ord med handling varhelst och närhelst så är nödvändigt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Van Vugt, M., y Hart, CM (2004). La identidad social como pegamento social: los orígenes de la lealtad grupal. Revista de personalidad y psicología social , 86 (4), 585–598. https://doi.org/10.1037/0022-3514.86.4.585

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.