Lycka kommer från rörelse, så skrid till handling

Lycka kommer från rörelse, så skrid till handling
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Alla vill vi att dagen ska komma när vi kan sluta ögonen, ta ett djupt andetag och känna lycka flöda genom våra vener. Vem gillar inte att må bra och ha lycka sipprande ur porerna? Det sker dock inte för de stillasittande, för lycka kommer från rörelse.

Det kommer inte ske över en natt eller mirakulöst ta klivet in i våra liv. Att vara lycklig är mer än att bara vänta och konformera sig. Det involverar beslutsfattande, agerande och byggande, med personliga värderingar och motivation som grund. Lycka är ett inre sätt att vara. Det är nyckeln.

“Lycka är inte något som är färdiggjort. Den uppstår ur dina egna handlingar.”

Dalai Lama

Overksamhetens fälla

Det är vanligt att tro att du är olycklig eftersom lyckan ännu inte kommit in i ditt liv, varpå du frågar dig när du kommer bli lycklig. Saken är den att lycka inte är beroende av tid, externa omständigheter eller tur. Istället är den beroende av dig, för lycka kommer från rörelse – din rörelse.

Enligt Sonja Lyubomirsky – professor i psykologi och forskare inom lycka – influeras 50% av vår kapacitet att vara lyckliga av genetik, 10% av externa faktorer och 40% av vad vi tänker och gör. Därför är vikten av våra tankar och handlingar fyra gånger större än sakerna vi inte kan kontrollera.

Det finns alltså ingen anledning att inte jobba mot din egen lycka.

Lycka kräver handling

Om du inte är lycklig med sättet du lever nu, kommer du förmodligen inte vara det i framtiden heller, såvida du inte gör något för att förändra det. Att klaga är inte en kur för olycka eller bron mot välmående. Det är bara en fälla som kedjar dig till apati och ångest.

Inaktivitet är lockande och något vi är vana vid, men det gör oss inte gott. Det finns ingen ursäkt; om du vill vara lycklig ska du skrida till handling. Tror du verkligen att du kommer bli lycklig en vacker dag genom att sitta här och inte göra något? Om du gör samma sak som du alltid gjort utan att ha uppnått några resultat, varför fortsätta?

Vad betyder lycka för dig?

Som vi sett är en av de viktiga faktorerna för att bli lycklig att kontrollera dina egna tankar. Den största avgörande faktorn för huruvida du är lycklig eller inte är ditt eget koncept av lycka.

Vad betyder lycka för dig, för honom, för henne, för mig? Det är en ganska vanlig fråga, men personer ställer den ofta inte allvarligt. Men om du aldrig frågar dig själv, hur kommer du då veta huruvida du är lycklig? Även om du tror att svaret är fel så måste du åtminstone ställa frågan.

Genom att göra det kommer du se många fler relaterade idéer att ha i åtanke. Lycka är till exempel inte känslan du får av att köpa en ny bil eller ett nytt hus. Det har lite eller inget att göra med materiella saker, bortom att ha dina grundläggande behov täckta.

Känslan som materiella saker tillhandahåller må vara angenäm, men ytlig. Det handlar inte om kvantitet, utan kvalitet. Lycka är inte ett leende, även om det hjälper att ha ett. Det är inte att leva utan oro, utan förmågan att möta verkligheten och skapa en miljö som får dig att må bra utan att den åsamkar skada eller använder andra som verktyg.

Rör på dig

Lycka kommer från rörelse, så var beslutsam

Det räcker inte att bara vilja vara lycklig om du inte gör något åt det. Det är den viktigaste delen, för allt beror på dina tankar, dina handlingar, dina känslor, dina beslut, din viljestyrka och din rörelse.

Du väljer huruvida du är protagonisten i ditt eget liv eller en åskådare som ser på från sidlinjerna. Det förstnämnda kommer ge dig tillfredsställelse medan det sistnämnda kommer få dig att känna dig som ett offer. Det beror helt på dig. Alla dina beslut kommer influera vägen du tar.

En annan sak att komma ihåg är att lycka kräver mod för att konfrontera dina rädslor och skydda dig mot ovisshet. Avslutningsvis kommer du inte känna dig lycklig om du inte tror att du förtjänar det, så det är väldigt viktigt att du tror på dig själv.

För lycka kommer från rörelse och är en attityd, ett tillstånd av att vara som vårdas från insidan genom handling.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.