Dina handlingar säger mycket om dig

Dina handlingar säger mycket om dig

Senaste uppdateringen: 29 december, 2022

Det finns många sätt för dig att uttrycka vem du är och hur du känner dig. Du kan beskriva vad du vill ha eller försöka dölja hur du känner dig, men dina handlingar säger mycket om dig och kommer visa vem du är.

Ibland använder vi ord som en förklädnad och hopp för att dölja saker som vi inte vill att andra ska se. Ibland är vi inte ens medvetna om att våra ord och handlingar motsäger varandra.

Vi sparar tid genom att ta beslut, vissa triviala och andra viktigare. Ibland kommer det vi säger och det vi gör att gå i linje, medan de andra gånger är långt från varandra.

Förvirringen av blandade signaler

När dina ord och handlingar är i linje med varandra finns det ingen risk för förvirring. Det verbala meddelandet blir förstärkt av ett konsekvent icke-verbalt meddelande. Kommunikationen är klar och den andra personen kan förstå dig enkelt.

Tvivel och förvirring uppstår när du ger ett verbalt meddelande och sänder ett helt annat icke-verbalt meddelande. Det är som att säga ja med din mun medan du skakar på huvudet. Handlingar säger mycket och denna motsägelse kommer ge den som lyssnar på dig blandade känslor.

Ett exempel på blandade signaler hade varit om din partner säger till dig att du kan göra vad du vill med en aggressiv ton. Verbalt säger personen att denne inte bryr sig, men icke-verbalt säger personen att det du gör inte uppskattas.

Handlingar säger mycket om er relation

När någon sänder blandade signaler kommer personen som tar emot dem att känna sig instängd. P.g.a. denna motsägelse så kommer det inte att bli bra oavsett vad personen gör.

När verbala och icke-verbala meddelanden motsäger varandra

När ord och handlingar motsäger varandra visar handlingarna personens sanna natur. Fokusera på vad personen gör och inte på vad denne säger, för det är vad som verkligen beskriver personens motivation. Även om detta inte är ett absolut faktum kommer det statistiskt sätt att öka dina möjligheter att välja rätt.

“Lita inte på ord, lita på handlingar. Ord kan ljuga, men det kan inte handlingar.”

-Anonym-

Kvinnor som tittar på varandra

Du kan också tillämpa denna princip för att lära känna dig själv bättre. När du har ett dilemma eller tvivlar på vad du verkligen vill ha kan du analysera de handlingar du har gjort fram tills nu.

Dina handlingar säger mycket, så var medveten om dem

För att du ska kunna reda ut någon annans intentioner, bör du fokusera på vad personen gör. När du vill reda ut vilka dina egna motivationer är bör du på fokusera både på vad du tänker och vad du gör.

Var medveten om de beslut du har tagit och de handlingar du har gjort eftersom detta kommer föra dig närmare kunskapen om dig själv. Om du känner till dina riktiga motivationer, kommer du kunna lösa dilemman och röra dig i rätt riktning när det uppstår en kris.

“Medvetenheten är människans kompass.”

Vincent Van Gogh

Kvinna och sol

Observera både ord och handlingar

Om du inte förstärker dina ord med handlingar så kommer de bara vara tomma ord. Att bara säga att du är för en sak och klicka på en knapp på Facebook är inte tillräckligt.

Vad du säger och vad du gör behöver gå hand i hand. Var konsekvent med dina idéer, handla i enlighet med dem och säg inte emot dig själv med dina verbala och icke-verbala meddelanden.

Det är viktigt att vara medveten om de beslut som du tar, eller inte tar, och ta ansvar för dem. Genom att reflektera över vad du säger och gör, kommer du kunna ifrågasätta dina tankar och handla i enlighet med dina värderingar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.