Magikerarketypen enligt Carl Gustav Jung

Magikerna är den mäktigaste arketypen enligt Carl Jungs teorier. De är typen av människor som främjar världens framsteg tack vare sin kunskap och förmåga att ge råd och vägleda andra.
Magikerarketypen enligt Carl Gustav Jung
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 13 mars, 2024

Magikerarketypen är en av de mest intressanta figurerna i Carl Gustav Jungs analytiska psykologi. Denna arketyp representerar tanke, vetenskap, transformation, inspiration och innovation. Några kända personer som uppvisar eller har uppvisat denna arketyp inkluderar Albert Einstein, Nikola Tesla, Elon Musk och Steve Jobs. Ingenjörer och vetenskapsmän som främjade eller fortfarande främjar vårt samhälles framsteg.

När vi tänker på den uppsättning arketyper eller urbilder som denna berömda schweiziska psykiater skapade, tenderar hjälten alltid att sticka ut. Vi beundrar hjältar eftersom det är de som utför stora bedrifter. Men vi tenderar att glömma att de bakom sig alltid har människor som vägleder dem, ger dem råd och instruerar dem.

Magiker är faktiskt de mest anmärkningsvärda personligheterna på arketypskalan. De är förknippade med intellektet, men det är ett dynamiskt, aktivt och transformativt intellekt. Dessa människor kan vara involverade i fysik, ekonomi, psykologi, teknik eller medicin. De får världen att utvecklas och läka, och de stiger fram som inspirerande varelser.

“Utövandet av magi består i att göra det som inte förstås begripligt på ett obegripligt sätt.”

-Carl Gustav Jung-

Man med inre ljus som representerar magikerarketypen

Vad är arketyper?

En arketyp definierar en serie emotionella, kognitiva och beteenderelaterade mönster som styr vårt sätt att bearbeta och agera i världen. Carl Gustav Jung utvecklade detta teoretiska förhållningssätt inom sin analytiska psykologi. Han föreslog att människans psykologiska utveckling inte är ett blankt blad. Med andra ord, den är inte fri, utan betingad av våra tidiga erfarenheter, utbildning eller sociala miljö.

Faktum är att för Jung är vår personlighet och psyke förutbestämda av arketyper. Han hävdade att vi alla, på ett eller annat sätt, kan ha något i oss av hjälten, härskaren, upptäcktsresanden, gycklaren, den oskyldige, magikern etc. Alla dessa psykologiska mönster finns faktiskt i vårt kollektivt omedvetna och upprepas, oavsett tid eller plats.

Jungs bok, The Archetypes and the Collective Unconscious fungerar som en referens för att förstå detta ämne. Men utöver den oundvikliga esoteriska och andliga konnotationen av många jungianska teorier, utgör dessa arketyper också en referensram i populärkulturen. Till exempel följer många litterära karaktärer mönstret av en arketyp.

När det kommer till magikerfiguren påverkas marknadsföringsvärlden mycket av denna image. Låt oss ta en närmare titt.

Magikerarketypen

Det sägs ofta att få företag tillämpar denna arketyp så mycket som Apple gör. Faktum är att deras nya produkter tenderar att föra fram tanken att de förändrar verkligheten. Tanken är att med varje ny modell av mobiltelefon kommer konsumenten att kunna göra vad denne alltid har drömt om.

På något sätt utgår även många teknikföretag från denna punkt. Till exempel, Elon Musk, med sin ingenjörskonst, sitt rymdprojekt och sitt Neuralink-företag, överensstämmer med denna speciella arketyp.

Låt oss se vad som definierar magikerfiguren, enligt Carl Gustav Jung.

Från introspektion till innovation

Arthur C. Clarke sa att all tillräckligt avancerad teknik inte går att skilja från magi. Magikerarketypen utgår från samma idé. Den är relaterad till det magiska och esoteriska eftersom den utgår från introspektion från vilken nästintill omöjliga och utmanande idéer föds.

Faktum är att något som börjar som endast ett mysterium blir till en exceptionell prestation. Något underbart som hjälper och avancerar.

Det reflekterande sinnet lär sig ständigt

Filosofen Walter A. Shelburne skrev en bok med titeln Mythos and Logos in the Thought of Carl Jung. I detta verk analyserar han var och en av arketyperna. Utan tvekan är magikern den som sticker ut. Shelburne beskriver denna arketyp som ödmjuka personligheter som kan acceptera att de inte vet allt. Faktum är att de accepterar att autentisk visdom innebär kontinuerligt lärande.

Varje gång de skaffar sig ny kunskap reflekterar de över den och för den genom ett filter av intuition. De anpassar all sin visdom till sitt eget perspektiv. På så sätt kan de senare överföra det till sin omgivning på ett mer kraftfullt och transformativt sätt.

“Intuition ger utblick och insikt; den frossar i trädgården av magiska möjligheter som om de vore verkliga.”

-Carl Gustav Jung-

Flicka i soluppgång

Magikerarketypen, imponerande men ändå hjälpsam

Kung Arthur fruktade Merlin, men Merlin hjälpte honom alltid. Luke Skywalker visade stor respekt för Obi-Wan Kenobi och Yoda. Han visste verkligen att de var klokare och mäktigare än honom. Men de hjälpte honom att bli en stor jediriddare. Det verkar som om magikerarketypen framstår som en mystisk, distanserad och ibland till och med störande figur.

Detsamma förekommer i många forntida stammar. Shamaner och healers sågs på med rädsla, men de var samtidigt nödvändiga för gruppens harmoniska balans. Faktum är att deras konst, halvvägs mellan det magiska och det vetenskapliga, det esoteriska och det rationella, hjälpte till att läka, ge visdom och inspirera till framsteg.

Carl Gustav Jungs analytiska psykologi närdes av andliga och antropologiska rötter. Hans teori om arketyper beskrev beteendemönster som vi alla på vissa sätt kan utveckla. Att väcka vår önskan om kunskap för att skapa en bättre värld är verkligen något vi alla borde sträva efter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Faber, M. A., & Mayer, J. D. (June 2009). «Resonance to archetypes in media: There’s some accounting for taste». Journal of Research in Personality 43 (3): 307-322.
  • Jung, Carl Gustav (2009) La vida simbólica.Madrid: Editorial Trotta.
  • Stevens, Anthony en “The archetypes” Ed. Papadopoulos, Renos. The Handbook of Jungian Psychology
  • Walter A. Shelburne (2009) Mythos and Logos in the Thought of Carl Jung: The Theory of the Collective Unconscious in Scientific Perspective.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.