De 12 jungianska arketyperna och vad de betyder

Carl Jungs 12 personlighetsarketyper är grunden till antika verk som Odysséen, och vi kan även se dem i nutida historier som The Matrix.
De 12 jungianska arketyperna och vad de betyder

Senaste uppdateringen: 29 mars, 2019

Carl Gustav Jung är kanske den mest kända dissidenten av den klassiska psykoanalysen. Han avvek från Freuds idéer och utforskade våra förfäders ursprung och det kollektivt omedvetna, och hade många revolutionerande idéer. En av de var de 12 jungianska arketyperna.

För att definiera de här 12 arketyperna studerade Jung symboler och myter från många olika kulturer. Dessa arketyper representerar beteendemönster som utgör ett särskiljt sätt att vara. De är också kulturella symboler och bilder som existerar i det kollektiva omedvetna.

” Man blir inte upplyst genom att föreställa sig figurer av ljus utan genom att göra mörkret medvetet. Den senare proceduren är dock obehaglig och därför inte populär.”

Carl Jung

Han definierade de 12 jungianska arketyperna som en inneboende tendens att generera bilder med en intensiv känslomässig mening som uttrycker den relationella företrädet av det mänskliga livet. Det finns intryck som är begravda i vårt omedvetna. Dessa termer definierar de särskilda karaktärsdragen vi alla har.

De 12 jungianska arketyperna

1. Den vise mannen

Den vise mannen är en fritänkare. Hans intellekt och kunskap är anledningen till att han lever, hans essens. Han försöker förstå världen och sitt varande genom att använda sin intelligens och sina analytiska förmågor. Han kommer alltid att ha ett faktum eller en logisk förklaring på sina läppar.

Leende kvinna

2. Den oskyldige

Den oskyldige verkar ha läst och absorberat varje självhjälpsbok i världen. Hon är optimistisk och söker alltid efter lyckan. Den oskyldige ser det goda i allting. Hon vill känna sig välanpassad till världen omkring sig. Den oskyldige vill också tillfredsställa andra och att hon hör till.

3. Utforskaren

Utforskaren är en djärv resande. Hon styr ut med en tydlig väg och är alltid öppen för nyheter och äventyr. Utforskaren har en djup kärlek för att upptäcka nya platser och nya saker om sig själv. B-sidan av utforskaren är att hon alltid söker efter perfektion och aldrig är nöjd.

4. Makthavaren

Makthavaren är en klassisk ledare. Han tror att de är han som kan få ordning på vilken situation som helst. Makthavaren är stabil, strävar efter förträfflighet och vill att alla ska följa hans ledarskap. Han har en tendens att ha många anledningar till varför all bör lyssna på honom. Detta är en av de jungianska arketyper som är kopplade till makt. Makthavaren kan lätt bli en tyrann med sin vilja att tvinga på andra sin vilja.

5. Skaparen

Skaparen har en djup längtan efter frihet eftersom hon älskar nyheter. Hon älskar att förändra saker för att kunna göra något helt nytt. Skaparen är smart, icke-konformistisk och oberoende. Hon är kreativ och vid gott humör. Hon kan dock vara inkonsekvent och spendera mer tid på att tänka än att faktiskt göra någonting.

Glödlampa bland skrotade idéer

6. Omhändertagaren

Omhändertagare känner starkare än andra människor. Som en konsekvens erbjuder de oftast moderligt stöd till personer omkring dem. De vill skydda folk från skada och försöka förhindra faror eller risker som kan komma av att skada andra människors lycka. I extrema fall kan omhändertagaren bli till en martyr som konstant påminner alla om dennes uppoffringar.

7. Magikern

Magiker är som stora revolutionärer. De regenererar och förnyar inte bara för sig själva, utan även för andra. De växer konstant och förändras. Den negativa sidan av den magiska arketypen är att deras humör kan vara smittsamt. De vänder ibland positiva händelser till negativa.

8. Hjälten

Huvudpunkten i en hjältes liv är makt. Hjälten har ovanlig livskraft och motståndskraft som hon använder för att att slåss för makt eller ära. Hon gör allt för att undvika att förlora. Faktum är att hon inte förlorar, eftersom hon aldrig ger upp. Hjälten kan vara överambitiös och kontrollerande.

9. Rebellen

Rebeller är de som inte lyder reglerna. De provocerar folk och bryr sig inte alls om andra människors åsikt. Som ett resultat går de emot strömmen och tänker sina egna tankar. De gillar inte påtryckningar eller att bli influerade. Den negativa sidan av den rebelliska arketypen är att de kan bli självdestruktiva.

10. Älskaren

Älskare handlar helt och hållet om hjärta och känslighet. De älskar och älskar och älskar att slösa det på andra människor. Den störta glädjen är att känna sig älskad. De njuter av allt som är njutbart för sinnena. De värdesätter skönhet (i alla ordets bemärkelser) över allt annat.

de 12 Jungianska arketyperna

11. Gycklaren

Gycklare gillar att skratta, till och med åt sig själva. De bär inga masker och har en tendens att riva ner folks murar. De tar aldrig sig själv på allvar eftersom deras mål är att njuta av livet. Den negativa sidan av en gycklare är att han kan vara oförskämd, lat och snål.

12. Den föräldralöse

Den föräldralöse arketypen går runt med öppna sår. De känner sig bedragna och besvikna. De vill att andra ska ta ansvar för deras liv. När ingen gör det känner de sig besvikna. De har en tendens att spendera tid med folk som känner sig precis som dem. Den föräldralöse spelar ofta offer. Han låtsas vara oskyldig. Den föräldralöse har en cynisk sida och en manipulativ talang.

De 12 jungianska arketyperna vi beskriver här är inte den enda versionen av Jungs idéer. Andra versioner inkluderar andra arketyper. De är dock i grund och botten desamma, bara med en aning annorlunda namn. Du kan använda de här arketyperna inom många områden inklusive psykoterapi, marknadsföring och konst.

Detta kanske intresserar dig
Cattell och hans 16 personlighetsfaktorer
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Cattell och hans 16 personlighetsfaktorer

Utan tvekan är den modell Raymond Cattell utvecklade för att försöka beskriva personligheter en av de mest kända, och den populariserades genom det