En motståndskraftig personlighet: jag är fortfarande här!

En förlust av någon man älskar, fysiska eller psykologiska övergrepp, naturkatastrofer eller misslyckanden är omständigheter som prövar oss. Du kan utveckla förmågan att vara stark i svåra situationer och simma mot strömmen.
En motståndskraftig personlighet: jag är fortfarande här!
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 20 mars, 2023

Det finns personer som har förmågan att komma över stora motgångar och väldigt emotionellt smärtsamma händelser. Vi kan säga att de har en motståndskraftig personlighet. För att kunna utveckla en motståndskraftig personlighet måste du ha en positiv attityd och aldrig sluta försöka.

Det finns två typer av denna motståndskraftiga personlighet. Vi har först och främst förmågan att skydda vår egen identitet under intensiv press och destruktiva förhållanden. Å andra sidan har vi förmågan att bibehålla en positiv attityd under stressiga situationer. Det är en dynamisk process där man anpassar sig till motgångar och traumatiska erfarenheter.

Lidandet och hjärnan

Psykologiskt lidande modifierar hjärnan. Genom att hela tiden vara på alerten kommer man börja producera kortisol, vilket är onödigt under normala förhållanden. Vårt varningssystem behöver exempelvis kortisol för att förbereda kroppen vid akutfall. Men då vi har alltför höga och konstanta kortisolnivåer så hindrar detta oss från att utvecklas. Det kan också påverka vårt immunförsvar och vår uppmärksamhet.

Testosteron spelar en viktig roll i stressiga situationer, speciellt farliga situationer kan reducera testosteronnivåerna. Detta kommer i sin tur att reducera individens handlingsförmåga, vilket leder till en försämrad uppmärksamhet. Detta kommer också förstöra individens kreativitet och få personen att upprepa mönster som denne redan har genomlevt.

Teckning av hjärna.

En motståndskraftig personlighet – är det en kategori?

I fall med motståndskraftig personlighet kan man göra en gradvis särskiljning mellan en icke-motståndskraftig och en motståndskraftig personlighet. Det finns därmed många grader mellan dessa två extremer (eller polariteter).

Personer som inte har en motståndskraftig personlighet kommer exempelvis att återaktivera minnen av traumatiska upplevelser mer intensivt och mer frekvent än dem som har en motståndskraftig personlighet. Dessa minnen aktiverar områden i hjärnan som Locus coeruleus, amygdalan, hippocampus och hjärnbarken.

En motståndskraftig personlighet verkar därför vara resultatet av flera processer som motverkar effekterna från obekväma och farliga situationer. Dehydroepiandrosteron (DHEA) spelar en viktig roll i dessa fall. Det har som uppgift att reducera kolesterolaktiviteten samt att motverka överskott av glukokortikoider och glutamat.

Det motverkar därmed hjärtinfarkt och stroke. Experterna har kunnat observera hur personer med större intellektuell förmåga och kognitiv aktivitet har högre motståndskraft. De verkar speciellt vara bättre på att hantera trauman.

Empati, självkännedom, sinne för humor, positiv syn på situationer och fokus på nuet, är några av de egenskaper som motståndskraftiga personer har. De är dessutom flexibla personer som söker ett syfte i livet. De har vidare bra sociala förmågor och vet hur man hanterar frustration och osäkerhet.

Man kan bygga upp motståndskraft

Våra känslor och det sätt som vi hanterar situationer styrs inte så mycket av externa faktorer, utan av de inre. Det viktiga är därför hur man tolkar det som händer. Att bygga upp en motståndskraft innebär att man förstår att negativa känslor blockerar oss och att positiva känslor får oss att förändras.

Det handlar om att utveckla förmågan att svara positivt på svåra situationer. I många fall har vi inte förmågan att förändra våra omständigheter, men vi kan utveckla förmågor som gör att vi kan hantera våra svårigheter bättre.

Det finns många saker vi kan göra för att uppnå detta. Vi kan skriva om vår historia, hjälpa andra, reducera våra stressnivåer och omorganisera våra uppfattningar och mål. Genom att förändra vårt sätt att tänka kommer vi kunna se annorlunda på både oss själva och världen.

Gul blomma i handen.

Vi bör börja med att se konflikter som möjligheter. Genom att komma ihåg hur vi kom över hinder i det förgångna kommer vi kunna bygga upp en större motståndskraft.

För att vara stark måste man kunna hålla ut och ha självförtroende. När vi lär oss av det förgångna och låter oss själva upptäcka starka känslor lär vi oss också att hantera dem på ett intelligent sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Tugade, M. M., & Fredrickson, B. L. (2004). Resilient Individuals Use Positive Emotions to Bounce Back From Negative Emotional Experiences. Journal of Personality and Social Psychology. https://doi.org/10.1037/0022-3514.86.2.320
  • Armstrong, A. R., Galligan, R. F., & Critchley, C. R. (2011). Emotional intelligence and psychological resilience to negative life events. Personality and Individual Differences. https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.03.025

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.