Fenomenet "som en mal till flamman"

Fenomenet som en mal till en flamma handlar om emotionell beroende.
Fenomenet "som en mal till flamman"
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Ibland känner du att du inte kan fly undan situationer som får dig att lida. Vi blir “beroende” av dessa situationer, och det är då vi faller offer för fenomenet “som en mal till flamman”.

Detta kan hända oavsett hur mycket stressen och pressen får dig att vilja gå därifrån.

Om man är beroende av något eller någon så kan ens största rädsla vara att man riskerar att bli övergiven. Denna rädsla gör så att man sätter på läktaren i sitt eget liv.

Istället för att hitta hälsosamma relationer så hamnar man i giftiga situationer. Detta är ofta vad som händer med fenomenet som en mal till flamman.

Men vad handlar detta egentligen om? Vad kan man göra för att undvika att hamna i denna fälla? Var finns det för fördelar med att erkänna allt detta?

Låt oss börja vårt sökande efter svar med ett inspirerande citat:

“Att låta saker flöda innebär att man kan släppa taget även om det är svårt att bemöta det som man är mest rädd för. Det är så du påbörjar din väg mot ett bättre välmående.”

Fenomenet som en mal till flamman

Precis som psykologen och författaren David Sola föreslår så refererar detta fenomen till det där invecklade beteende som leder vissa personer tillbaks till situationer som får dem att lida.

Detta har ofta att göra med tidigare relationer.

Så vi pratar om ett fenomen där en person fortsätter att gå tillbaka till en tidigare relation. Detta gör att personen lider ännu mer varje gång detta händer eftersom de gamla problemen tenderar att upprepa sig.

Kvinna med mobiltelefon.

Om vi ska ta ett lite mer exempel; tänk på personer som gör allt möjligt för att bli tillsammans med sina ex igen. De skickar dem meddelanden, ringer dem, köper gåvor etc.

De gör allt som det tror de måste för att inte partnern ska överge dem.

Men varför kallar vi detta fenomen för en mal till flamman? Vi gör det eftersom malarna dras till det ljus som flamman avger. Ju närmre de kommer flamman, desto närmre kommer de också lidandet.

Lidandet hindrar dock inte flamman från att vara väldigt intressant för malen.

En möjlig konsekvens av detta fenomen är minskad självkänsla. Självkänslan är en av de första sakerna som flamman tar kål på. Personen tappar även kontrollen emotionellt och får en förvrängd världsbild.

Hur kan man undvika att falla i fällan som en mal till flamman?

Vi kommer visa dig några strategier för att konfrontera detta fenomen. Låt oss ta en titt på det:

 • Ökad självkunskap. Om du lär känna dig själv så kommer du kunna känna igen okloka beteenden. Detta kommer också hjälpa dig att förstå varför dessa beteenden kan verka attraktiva även då de kan göra dig illa. Det är även början till att börja ta bort dem från dina beteendemönster.
 • Förbättrad självkänsla. Om du känner till ditt eget värde så kommer det bli enklare att inte gå utöver de gränser som skyddar din värdighet.
 • Sluta idealisera andra. Ibland ser du den andra personen som en perfekt varelse. Det kanske inte går lika lång som till perfektion, men du anser iallafall att personen är bättre än vad han eller hon verkligen är. Detta motiverar dig till att försöka bevara relationen även då du lider i slutändan.
 • Förstå att det inte är fel att vara ensam. Det beror på vilket perspektiv du har. Dra nytta av din ensamhet för att försöka tänka på dig själv och de aktiviteter som du tycker bäst om.
 • Sluta lura dig själv. Du bör vara medveten om vad som verkligen händer i ditt liv och vara ärlig med dig själv.
 • Försök att förstå saker bättre. Se om du kan få ett tydligare perspektiv rörande situationen. Försök även att sätta dig i den andra personens situation.

Kom ihåg att alla har rätt att vara med den han vill. Om du ska kunna respektera dig själv så måste du även respektera andras rättigheter. Detta gäller också då ditt ex inte längre vill vara med dig.

Kvinna som kramar sig själv.

Fördelarna med att vara medveten om detta fenomen

Om du drabbas av detta fenomen så kommer du gagnas på följande sätt om du blir medveten om vad det är som händer:

 • Ditt liv kommer flöda betydligt enklare.
 • Du kommer kunna rekonstruera dig själv emotionellt.
 • Det kommer hjälpa dig att erkänna vilka dina begränsningar är samt andras begränsningar.
 • Det kan hjälpa dig att frigöra dig själv genom förlåtelse.
 • Du kommer kunna arbeta med din empati.
 • Du kommer börja finna mer mening med ditt liv.

I boken From Emotional Chaos to Internal Liberation tar David Sola upp vikten av att arbeta med sig själv för att kunna förstå detta fenomen.

Då du är medveten om det så kan du ta en ny väg i livet och skapa hälsosammare relationer som kan hjälpa dig att förbättra din livskvalitet.

Fenomenet som en mal till flamman kan ibland stänga in dig. Det ligger dock i dina händer att fly från den.

Tänk på att en god självkänsla, gränser och självkunskap är egenskaper som kan hjälpa med att skylla dig från detta tankemönster.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Solá, D. (2016). Del caos emocional a la paz interior: cómo lograr una sanación integral. Tyndale House Publishers.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.