Ärliga personer: karaktärsdrag och beteende

Ärliga personer: karaktärsdrag och beteende
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Ärliga personer försöker aldrig vara alla till lags. De gillar inte hyckleri, vilket är anledningen till att de inte tvekar att använda det enda språk de känner till: ärlighet. De är lojala och bestämda i sina övertygelser. Vidare vet de hur man skapar starka och betydande band med personer de anser vara värdiga deras vänskap.

Vissa personer gillar att säga att de alltid försvarar och hyllar sanningen. Men i samma stund som någon annan beslutar sig för att vara ärlig, kommer dessa personer ofta kritisera dem. Människors handlingar matchar inte alltid deras ord och övertygelser.

Vi är ofta medvetna om hur vi känner, men kommunicerar ändå motsatsen. Vi gör det på grund av sociala villkor eller rädsla för att såra andra eller dra uppmärksamhet till oss.

Detta visar hur pass värdefulla ärliga personer är. De är tillräckligt modiga för att vara samstämmiga med sina tankar och handlingar. Få sociala och psykologiska aspekter är lika nödvändiga som ärlighet. Det är denna dimension Thomas Jefferson ansåg vara det första kapitlet av vishet och vad Mark Twain refererade till som en förlorad konst.

“Inget arv är lika rikt som ärligheten.”

-William Shakespeare-

Det finns en aspekt hos ärlighet vi måste ha i åtanke: vi kräver den alltid av andra. Tack vare den kan vi bygga varaktiga relationer baserade på tillit. Personerna vi älskar måste ständigt vara uppriktiga och autentiska.

Leende man

Hur man identifierar ärliga personer

Ärliga personer bär inte banderoller eller T-shirts med “hashtags” på som definierar vilka de är. Det är viktigt att vi lär oss att identifiera dem själva. Ett bra sätt att göra detta på är genom att lyssna, observera och sammankoppla med personerna omkring oss. Vi måste även förstå att ärlighet inte behöver rättfärdigande.

Låt oss utveckla dessa idéer.

Ärliga personer ödslar inte tid på vad de inte gillar

Julius Maximilian University i Würzburg i Tyskland genomförde en studie för att gräva djupare i denna dimension. Den första aspekten de upptäckte var att ärliga personer ofta sparar tid i många av sina situationer. De går inte som katten kring het gröt och ödslar inte tid på personer de ogillar eller som inte delar deras värderingar.

De tar avstånd från dessa personer, respektfullt men bestämt. Genom att göra det varken ger eller förväntar de sig rättfärdigande. De vet hur kontraproduktivt det är att dra ut på situationer som kan medföra dåliga konsekvenser i det långa loppet.

De ljuger inte och tolererar inte lögner

Psykologiprofessorn Daniel Ariely fördjupar sig i denna fråga i sin berömda bok The Honest Truth About Dishonesty: How We Lie to Everyone – Especially Ourselves. Enligt författaren ser vi alla oss själva som ärliga personer. Vi vill gärna glömma de tillfällen när vi ljugit för andra, och istället upprätthålla en fläckfri självbild.

De som verkligen är ärliga vägrar att ljuga för sig själva eller andraDe gillar inte lögner eftersom de skapar en obehaglig kognitiv dissonans som attackerar deras identitet och självkänsla.

“Ärlighet är den bästa policyn.”

-Thomas Jefferson-

Kvinna med löv

Lugna personligheter, lugna sinnen

Enligt Dr. Anita E. Kelly – psykologiprofessor vid University of Notre Dame i Paris – är ärliga personer gladare och friskare. Enligt henne kan ärlighet, att inte ljuga och att vara genuin mot sig själv och vad man säger, generera högre välmående.

En persons hälsa är en direkt reflektion av dennes inre balans och sinnesfrid.

Ärliga personer vet hur man bygger betydelsefulla relationer

Att vara oärlig och att inte visa någon integritet är onaturligt för dessa personer. Dessa kognitiva dissonanser gör dem obekväma. Därför värderar ärliga personer att man kan bygga relationer baserade på tillitDe ser alltid till att visa sitt sanna, autentiska jag på ett uppriktigt och respektfullt sätt. I sin tur kräver de samma sak av personerna som är en del av deras dagliga liv.

Detta kan förklara varför ärliga personer har så många pålitliga personer i sina liv. Antalet vänner de har spelar ingen roll. De bryr sig bara om att omge sig med personer de kan lita på; genuina personer som de kan ha ömsesidiga relationer med.

Ärliga personer på kulle

Avslutningsvis vill vi nämna ytterligare en aspekt. Ärlighet är en etisk princip; en värdering som hjälper till att skapa ett mer integrerande och hälsosamt samhälle. Men denna dimension, som vi alla tror oss besitta, utövas inte alltid på ett sant och respektfullt sätt. Vi drar ofta vita lögner, sådana som döljer våra sanna känslor.

Vi kan inte alltid uttrycka våra sanna tankar; det är okej att filtrera bort informationen vi ger baserat på situationen. Men trots det är ärlighet en väldigt viktig pelare av respekt mot oss själva och andra.

“Den som är vårdslös med sanningen i små frågor är inte pålitlig i viktiga frågor.”

-Albert Einstein-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.