Ord är lika viktiga som handlingar

En del experiment har påvisat att olika ord orsakar olika typer av förändringar i hjärnan. Destruktiva ord ökar produktionen av stresshormoner. Konstruktiva ord främjar å andra sidan frisättandet av hormoner för välbefinnande.
Ord är lika viktiga som handlingar
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Uttryck som “Ord kommer aldrig att skada mig” eller “Det är bara ord” fortsätter att upprepas av personer som inte är medvetna om utvecklingen inom språkteori från 1900-talet och framåt. Idag vet vi att ord är handlingar av kommunikation. Eller, med andra ord: ord är lika viktiga som handlingar.

Sanningen är att vi är gjorda av ord, som bara är manifestationer av våra idéer. Idéer i sin tur är vår kulturs byggstenar. Vi relaterar till oss själva, till andra och till alla föremål i världen tack vare vår kultur, våra idéer och ord. Ord är en del av människans väsen och de har en avgörande inverkan på våra liv. Det är därför vi kan säga att ord är lika viktiga som handlingar.

“Välj dina ord väl, eftersom de kommer att påverka din lycka, dina relationer och din personliga rikedom.”

-Andrew B. Newberg-

De enda ord som inte påverkar dig är de som inte är relaterade till dig. Däremot kan de som är direkt relaterade till dig eller saker du identifierar dig med, skapa djupa sår inom dig. De försvinner inte bara. De förblir kvar där med dig, formar dina upplevelser, känslor och till och med ditt medvetna sinne. Nuförtiden kan vi hävda att verbala uttryck kan vara lika viktiga eller till och med viktigare än konkreta handlingar.

Språk och dess påverkan på hjärnan

En av de viktigaste upptäckterna som gjorts i modern tid är att alla talade uttryck orsakar reaktioner i hjärnan. Både positiva och negativa ord skapar modifikationer som forskare kan observera. Psykiatrikerna Mark Waldman och Andrew B. Newberg har utfört en av de mest omfattande studierna inom detta ämne. De är författarna till boken Words Can Change Your Brain: 12 Conversation Strategies to Build Trust, Resolve Conflict, and Increase Intimacy.

Ord är lika viktiga som handlingar eftersom de påverkar hjärnan

Bland mycket annan information indikerar den här boken att forskare kunde se intressanta hjärnreaktioner beroende på om människor utsattes för orden “ja” eller “nej”. När en mening börjar med ordet “nej”, skickar hjärnan ut mer kortisol – detta är stresshormonet. Om en mening å andra sidan börjar med ordet “ja” så frigörs mer dopamin – dopamin är det hormon som är relaterat till välmående.

Relaterat till detta visade forskare från Friedrich-Schiller-Universität Jena att kärleksfulla och positiva uttryck aktiverar dorsomediala prefrontalcortex. Detta område är relaterat till självbild, emotionellt beslutsfattande och altruism. Med andra ord förbättrar tröstande och kärleksfulla ord din självuppfattning och hjälper dig att fatta bättre känslomässiga beslut. Dessa studier tjänar som bevis och än mer underlag för påståendet att ord är lika viktiga som handlingar.

Positiva och negativa ord

Negativa ord är de som skickar ett våldsamt eller aggressivt budskap och skadar en person på ett eller annat sätt. Dessa typer av ord har en mycket starkare och bestående effekt än positiva. Deras inverkan är så stor att du bara genom att läsa några negativa ord i några sekunder kan öka din ångestnivå. Ord som “död”, “sjukdom”, “sorg”, “smärta”, “elände” och andra relaterade ord kan ha en djupgående effekt på dig.

Ord kan orsaka lidande

Vissa studier hävdar att ett negativt ord inte motsvarar ett positivt ord. Detta gäller särskilt när någon använder det negativa ordet öppet till en person. Vissa experter hävdar att man måste höra fem positiva ord för att motverka effekten av ett negativt ord. Det betyder att en enkel ursäkt inte räcker. Du måste göra mycket mer än så.

Å andra sidan har forskare märkt intressanta fenomen i yrkeslivet. Studier har till exempel visat att om du ofta uttrycker ord av beröm och uppskattning till de anställda för deras arbete, tenderar de att arbeta hårdare. De tenderar även att vara mer samarbetsvilliga och produktiva. Slutsatsen vi kan dra av detta? Ord är lika viktiga som handlingar eller andra former av belöning, även i yrkeslivet.

Var försiktig med vad du säger, för ord är lika viktiga som handlingar

I genomsnitt använder en person cirka 70 000 ord per dag. Eftersom att prata är så normalt börjar vi ta det för givet. Ändå är det själva kärnan i vad vi är och grunden för det sätt vi relaterar till oss själva och andra på. Att använda ord på ett lämpligt sätt har en stor potential för att förbättra eller försämra ditt liv.

Det är viktigt att vara försiktig med hur man använder språket. Detta är särskilt sant i spända situationer, de relaterade till konflikter eller de som är kopplade till interna problem. Men vi menar inte att du bara ska vara försiktig med vad du säger till andra. Du bör också vara uppmärksam på vad du säger till dig själv. Ibland behöver du bara stanna upp en sekund för att hitta de ord som bäst uttrycker vad du tänker eller känner.

Detta par vet att ord är lika viktiga som handlingar

Den potentiella kraften hos ord är enorm. Den colombianske psykiatern Carlos Cuéllar rekommenderar att du börjar och slutar dagen med att uttrycka din tacksamhet för livet. Han säger att dessa till synes enkla handlingarna kan förbättra din fysiska och mentala hälsa avsevärt. Låt oss inte göra orden till våra fiender som skadar oss utan göra dem till våra vänner i vår strävan efter välbefinnande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Lomas, C. (2011). El poder de las palabras y las palabras del poder: enseñanza del lenguaje y educación democrática. Textos de didáctica de la lengua y la literatura, (58), 9-21.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.