Malaxofobi – symptom, orsaker och behandling

Malaxofobi – symptom, orsaker och behandling
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 03 mars, 2023

Området sexualitet är fullt av fobier. Kärleksfulla handlingar, som karaktäriseras av bland annat kyssar och smekningar, kan orsaka känslor av oro och obehag hos personer som lider av malaxofobi.

Malaxofobi, även känt som sarmassofobi, är ett stort hinder för målet att stärka intimiteten i relationen. Vidare blir det svårt att etablera kärleksförbindelser. Låt oss ta en titt på vad denna sällsynta fobi handlar om. Vi ska även titta på vilka behandlingar som finns för att eliminera, eller åtminstone minska, obehaget den orsakar.

“Kärlek har en kraftfull bror – hat. Försök att inte kränka den förstnämnda, för den senare kan döda dig.”

-F. Heumer-

Vad är malaxofobi?

Malaxofobi karaktäriseras av en irrationell och ihållande rädsla för förförelse och kärlek. Personer med denna fobi upplever symptom såsom hög ångest i situationer som inte borde ge upphov till dem.

Utöver detta känner de sig väldigt frustrerade på grund av den associerade ambivalensen. De känner behovet och önskan att vara med någon annan, men samtidigt är de rädda för det eftersom det medför förförelse.

Detta anses i skrivande stund vara en ovanlig fobiMen experter har trots det lyckats studera den i detalj och den är väldigt väldokumenterad. Tack vare det är optimal återhämtning möjlig med rätt behandling. Vad orsaken än är så är det intressant att studera detta tillstånd och lära sig vilka symptomen är, såväl som orsakerna och behandlingen.

Rädsla för intimitet

Symptom på malaxofobi

Personer med malaxofobi visar inte sina rädslor i normala miljöer. Men när de utsätts för förförande aktiviteter (såsom att lära känna någon de attraheras av) kan de uppleva ångest och lidande. De visar dock bara symptomen i detta sammanhang.

Fysiska symptom

De första symptomen som visar sig är fysiska. Irrationell rädsla för förförelse och kärlek följer inte ett mönster, men det är vanligt med ökad aktivitet i nervsystemet.

Vi kan alltså identifiera snabbare andning, ökad puls, hyperventilering, en känsla av att man kvävs, hjärtklappning, muskelspänningar, vidgning av pupiller, smärta, svettningar, yrsel och till och med kräkningar.

Psykologiska symptom

När det kommer till psykologiska symptom tenderar starka irrationella övertygelser visa sig. Tankarna karaktäriseras av en nästintill delirisk rädsla för kärleksfulla handlingar, en oförmåga att agera på ett lugnt sätt i situationer som antyder dem, rädsla för att göra sig till åtlöje och brist på självsäkerhet samt självkänsla.

Dessa negativa tankar främjar utvecklingen av aversion mot förförande aktiviteter. Dessa övertygelser kan tillsammans med de fysiska symptomen även öka den irrationella rädslan och bristen på självsäkerhet ännu mer.

Beteendemässiga symptom

När personer med denna fobi upplever högre nivåer av ångest varje gång de befinner sig i förförande situationer så tenderar de att undvika dem alltmer. De försöker även att fly från alla situationer som kan medföra kontakt med något de är sexuellt attraherade till.

De primära beteendemässiga symptomen är alltså undvikande. Individen kommer göra allt i sin makt för att undvika att bli involverad i kärleksfulla handlingar eller förförelse. Om personen av någon anledning måste delta i dem kommer han eller hon fly från situationen vid första bästa tillfälle.

Ledsen man

Orsaker till malaxofobi

När det kommer till orsaker är det svårt att peka ut en enda, precis som med alla fobier. Efter flera studier har man upptäckt att utvecklingen av detta tillstånd tenderar att vara resultatet av flera faktorer.

  • Direkt påverkan: att ha haft dåliga upplevelser i koppling till förförelse är en av de viktigaste orsakerna. På så sätt kan individen undermedvetet påverkas av sina känslor för att undvika dessa situationer.
  • Sekundär påverkan: i det här fallet har information angående dessa situationer kommit från observation av traumatiska och negativa upplevelser som andra personer genomgått i koppling till förförelse.
  • Verbal påverkan: att få information i verbal form kan också vara en av anledningarna som leder till malaxofobi. Instruktionen ett barn mottar kan spela en viktig roll. Om personer lägger för stor vikt vid negativa konsekvenser av kärleksfulla handlingar kan detta vara resultatet.
  • Olika faktorer: när det kommer till genetik så sägs det att en familjehistoria med denna fobi är en riskfaktor, även om det inte finns tydliga bevis för detta. På den kognitiva sidan har man å andra sidan intresserat sig för orealistiska övertygelser och kognitivt bias mot hoten hos dessa upplevelser som en anledning till att denna orealistiska rädsla dyker upp.

Behandling

Som vi sade tidigare har man utvecklat en uppsättning behandlingar för att eliminera eller åtminstone minska styrkan hos ångesten som upplevs av personerna som lider av denna fobi. För detta är det nödvändigt att söka hjälp hos en psykoterapeut som specialiserar sig på kognitiv beteendeterapi. Dessa är de vanligaste behandlingsmetoderna:

  • Systematisk desensibilisering eller exponering: alltid på ett kontrollerat sätt för att eliminera eller minska ångesten personen känner. Han eller hon bör även motta instruktioner för avslappningstekniker.
  • Kognitiv omstrukturering för att behandla dysfunktionella tankar.

“Att kärlek är allt som finns, är allt vi vet om kärlek.”

-Emily Dickinson-

Som vi kan se är malaxofobi en ovanlig fobi som kan leda till allvarliga hälsoproblem. Men det är uppmuntrande att veta att det finns behandlingar. De som är rädda för förförelse kan övervinna detta problem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.