Mängden depressioner har ökat med 18%

Depression är en sjukdom som drabbar människor i alla åldrar och det är inte alltid lätt att identifiera dess tecken.
Mängden depressioner har ökat med 18%
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 20 maj, 2024

Siffror från Världshälsoorganisationen (WHO) visar att mängden depressioner har ökat med 18% globalt. Givetvis känner alla sig ledsna då och då, när man förlorar en närstående, avslutar ett förhållande eller förlorar jobbet, men när sorgen blir kronisk och inget tycks hjälpa, kan den bli till en depression.

Mängden depressioner har ökat dramatiskt under de senaste decennierna. Kvinnor är drabbade i högre utsträckning än män, och det har blivit ett allvarligt hälsoproblem. Runt 350 miljoner människor världen över lider av depressioner.

“Ädla handlingar och heta bad är de bästa botemedlen för depression.”

-Dodie Smith-

Trots utmaningen detta utgör och framgångarna i forskningen kring konsekvenserna, finns det fortfarande mycket vi inte vet om depression. Vidare vägrar många personer som drabbas att erkänna det, vilket gör det mycket svårare att hantera.

Omfattningen är så pass stor att det anses vara den näst mest handikappande sjukdomen i världen. Den leder till att människor slutar jobba och förlorar värdefulla färdigheter. Utöver det orsakar depression 800 000 självmord varje år.

Anledningar till att depressioner har ökat

Personer med depression förnekar ofta att de är sjuka. Bra behandlingar existerar, men de flesta som behöver dem drar inte nytta av dem. Vidare diagnostiserar hälsoexperter dem inte alltid i tid. Därför kan en anledning till att depressioner har ökat vara ineffektiviteten inom hälso- och sjukvården.

Ledsen kvinna

En annan möjlig faktor är ovissheten som har tagit över det moderna samhället. Allt sker i en överväldigande takt. Därför är det som var sant igår inte nödvändigtvis sant idag. Sådan ovisshet gör oss mer osäkra, vilket leder till att vi försummar våra medellångsiktiga och långsiktiga planer, och lever i rädsla för en oviss framtid.

Samtidigt blir våra ideal för framgång alltmer krävande. Tidigare räckte det att vara en god medborgare som långsamt jobbade mot sina mål. Nu måste man uppfylla tusentals krav för att uppnå social framgång.

Vid första anblick verkar vi friare och mer självgående nuförtiden, men i realiteten har förväntningarna som lagts på oss blivit mycket striktare.

Hur vet man om man lider av depression?

Alla upplever sorg, rädsla och frustration. De är nödvändiga för att växa, lära sig och mogna. De är svåra upplevelser vi ställs inför varje dag som kan göra oss starkare. Men om dessa sinnestillstånd blir kroniska kan det vara ett tecken på depression.

Man som symboliserar att depressioner har ökat

Personer med depression kan försumma att ta hand om sitt utseende, sin hälsa och sina relationer. Inget verkar betyda något för dem längre och de tenderar att isolera sig själva från alla, inklusive familjemedlemmar. De kan även uppleva svårigheter med att sova.

De känner negativa känslor (t.ex. ensamhet, ångest, rädsla, tomhet, hopplöshet) oftare och det är nästan omöjligt att bli av med dem. De slutar ägna sig åt aktiviteter de gillar. Deras existens blir en sann tortyr.

Tankar på döden är ytterligare ett symptom på depression. Självmordstankar är vanligt och de kan börja uppvisa självdestruktiva beteenden, såsom konsumtion av mer alkohol, försummelse av hygien och en tendens att ge upp sina mål.

Ensamhet gör depression värre

Om du känner så här av någon anledning ska du söka hjälp. Att tala med någon som du kan lita på kan vara ett otroligt bra sätt att få stöd. På så sätt kan du släppa den ångest du bär på inombords. Kom ihåg att det även finns experter du kan vända dig till.

Om du träffar en psykolog eller psykiatriker betyder det inte att du är galen. Det betyder bara att denna person kommer hjälpa dig att finna anledningen till din sorg och hålla depressionen borta.

Kvinna fångar månen

Framförallt ska du komma ihåg att ensamhet gör depression värre. Det kommer alltid finnas någon som är villig att hjälpa dig förstå vad som försiggår. Någon som lyssnar uppmärksamt och tar hand om dig. Du måste bara öppna hjärtat och förstå att ensamhet inte kommer hjälpa dig, oavsett hur starkt du tror det.

En av de bästa sakerna du kan göra är att återgå till de aktiviteter du brukade ägna dig åt. Om du brukade gilla att ta promenader, börja göra det igen. Om du hade passion för fotboll, sträck ut en hand till vännen du brukade spela med.

Det viktigaste är att du kommer ut ur din fysiska och emotionella instängning. På så sätt kommer svåra tider inte att leda till depression. Istället kommer det vara en lärande upplevelse som hjälper dig att växa.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.