Manlig sexuell lust

En av de mest utbredda myterna är att män upprätthåller konstant sexuell lust oavsett omständigheterna. Är detta verkligen sant? Vi tar oss en titt.
Manlig sexuell lust
José Padilla

Skriven och verifierad av psykologen José Padilla.

Senaste uppdateringen: 18 mars, 2023

Att känna begär innebär att vilja ha något starkt och längtansfullt. Begär är alltid strävan mot något som du inte har just nu. Det är en mänsklig tendens som driver oss mot sökandet efter det som är frånvarande och utan vilket vi inte kan uppleva tillfredsställelse. Samma sak händer med sexuell lust. Kvinnors och mäns sexuella lust skiljer sig åt. I den här artikeln ska vi specifikt titta på manlig sexuell lust.

Sexuell lust uppmuntrar människan att söka ett sexuellt möte av olika anledningar. Till exempel reproduktiva, sociala, personliga etc. Den uppstår från en upplevd brist på relationsnivå. Detta utlöser en rad beteenden som syftar till att föra individen närmare det efterlängtade målet, alltså sex.

Manlig sexuell lust

Sexuell lust är ett psykologiskt tillstånd som försöker initiera och upprätthålla mänskligt sexuellt beteende. Det kan utlösas av inre eller yttre stimuli. I grund och botten är det impulsen som motiverar individer (i detta fall män) mot ett intimt möte med en annan person. Med andra ord att dela intimitet, upprätthålla en relation, ge och få njutning etc.

Sexuell lust hos män uppträder i puberteten. Vid denna tidpunkt är det ofta förknippat med ofrivilliga utlösningar under sömnen. Denna lust kan bibehållas till runt 50 års ålder. Sedan börjar den sin nedgång, i vissa fall även åtföljd av en minskning av libido.

Faktorer relaterade till manlig sexuell lust

Faktorerna förknippade med denna typ av begär är biologiska, psykologiska, sexuella, relationella och kulturella (Nimbi et al., 2020).

Biologiska faktorer

Androgener, som testosteron, är avgörande för att sexuellt beteende ska uppträda hos män. Faktum är att forskning i ämnet har visat att en miniminivå av androgener krävs för att uppleva sexuell lust.

Det är också känt att testosteron ökar lusten efter sex utan engagemang och med ett större antal sexpartners. Att tillfredsställa dessa begär minskar vanligtvis testosteronnivåerna i blodet efter samlag, men inte nivån av upplevd lust (Puts et al., 2015).

Könshormoner släpps ut i blodomloppet av körtlarna. De färdas till hjärnan, där de sensibiliserar vissa delar av cortex. Detta gör individen mer mottaglig för sexuella stimuli och tankar.

Psykologiska faktorer

Även om det är sant att vissa sinnesstämningar kan främja eller hämma sexuell lust, ger studier i ämnet motstridiga resultat. Vissa studier tyder på att låga nivåer av sexuell lust är mer förknippade med en brist på positiv påverkan relaterad till sexualitet än med närvaron av mer negativa känslor (Nimbi et al., 2018; Nimbi et al., 2019).

Depression och ångest har också visat sig vara förknippade med låga nivåer av sexuell lust. Bancroft et al. (2003) genomförde en utredning med 919 män. De fann att nio procent av dem med förhöjda nivåer av depression rapporterade ett ökat sexuellt intresse, medan 42 procent rapporterade en minskning.

Likaså fann man att bland män med omfattande ångest rapporterade 21 procent en ökad sexlust medan 28 procent rapporterade en minskning.

Sexuella faktorer

Positiva och negativa tidigare sexuella erfarenheter har direkta effekter på sexuellt intresse och beteende. Faktum är att sexuella problem kan ha en negativ effekt på sexuellt intresse och sexuell funktion i allmänhet.

Till exempel har erektil dysfunktion och för tidig utlösning rapporterats vara de vanligaste komorbiditeterna bland män med låga nivåer av sexuell lust (Carvalheira, 2014).

När det gäller den sexuella responsen ökar vanligtvis lustnivån under alla sexuella upplevelser (onani, samlag) fram till orgasm. Dessutom verkar det förutsäga kvaliteten och tillfredsställelsen av den orgasmiska fasen (Paterson et al., 2014).

Relationella faktorer

Murray et al. (2017) genomförde en studie som rör den manliga erfarenheten av långvariga relationer. De fann att faktorer som “att känna sig önskad”, “spännande och oväntade sexuella möten” och “intim kommunikation” var faktorer som främjade sexuell lust oavsett ålder eller förhållandets längd.

Å andra sidan var “avvisning”, “fysiska och negativa åkommor”, “hälsorelaterade problem” och “brist på känslomässig kontakt med partnern” de främsta hämmande faktorerna.

Kulturella faktorer influerar också manlig sexuell lust

Grupptryck och manliga könsrollsförväntningar har identifierats som riskfaktorer för nivåer av sexuell lust. Samtidigt har det visat sig att stigmatiseringen av minskad manlig libido kan påverka sexuell tillfredsställelse negativt (McCarthy, 2009).

Många av de kulturella stereotyperna eller myterna om manlig sexuell lust kan ha en effekt på det. Till exempel kan den stereotypa idén att män tänker på sex hela dagen få män att känna sig pressade att uppvisa sådant beteende. Detta kanske inte är ett problem, så länge de inte känner sig undervärderade om de inte följer ett sådant ideal.

Sammanfattningsvis påverkas sexuell lust hos män av olika variabler. Dessa begär motiverar män att söka sexuell intimitet, men inte nödvändigtvis känslomässig intimitet. För många av dem är sexuell lust och dess tillfredsställelse dessutom ett sätt att skapa nämnda intimitet och inte en konsekvens av det.

Detta kanske intresserar dig
Är försoningssex verkligen bra?
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Är försoningssex verkligen bra?

Försoningssex förekommer i slutet av ett gräl. Det är vanligtvis explosivt och intensivt till sin natur. Men är det bra eller dåligt?  • Bancroft, J., Janssen, E., Strong, D., Carnes, L., Vukadinovic, Z. y Long, J. S. (2003). The relation between mood and sexuality in heterosexual men. Archives of sexual behavior32(3), 217-230.
  • Carvalheira, A., Træen, B., & Štulhofer, A. (2014). Correlates of men’s sexual interest: a cross-cultural study. The journal of sexual medicine11(1), 154-164.
  • McCarthy, B., & McDonald, D. (2009). Sex therapy failures: A crucial, yet ignored, issue. Journal of sex & marital therapy35(4), 320-329.
  • Murray, S. H., Milhausen, R. R., Graham, C. A., & Kuczynski, L. (2017). A qualitative exploration of factors that affect sexual desire among men aged 30 to 65 in long-term relationships. The Journal of Sex Research54(3), 319-330.
  • Nimbi, F. M., Tripodi, F., Rossi, R., Navarro-Cremades, F. y Simonelli, C. (2020). Male sexual desire: an overview of biological, psychological, sexual, relational, and cultural factors influencing desire. Sexual medicine reviews8(1), 59-91.
  • Nimbi, F. M., Tripodi, F., Rossi, R., Michetti, P. M., & Simonelli, C. (2019). Which psychosocial variables affect drive the most? Analysis of sexual desire in a group of Italian men. International journal of impotence research31(6), 410-423.
  • Nimbi, F. M., Tripodi, F., Rossi, R. y Simonelli, C. (2018). Testing a conceptual model for men’s sexual desire referring to automatic thoughts, emotions, sexual function, and sexism. The journal of sexual medicine15(11), 1518-1526.
  • Paterson, L. Q., Jin, E. S., Amsel, R., & Binik, Y. M. (2014). Gender similarities and differences in sexual arousal, desire, and orgasmic pleasure in the laboratory. The Journal of sex research51(7), 801-813.
  • Puts, D. A., Pope, L. E., Hill, A. K., Cárdenas, R. A., Welling, L. L., Wheatley, J. R., & Breedlove, S. M. (2015). Fulfilling desire: Evidence for negative feedback between men’s testosterone, sociosexual psychology, and sexual partner number. Hormones and behavior70, 14-21.

Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.