Marie Curie: biografi om en banbrytande kvinna

Marie Curie behöver knappast presenteras eftersom hennes namn är känt världen över. I en tid då kvinnor knappt hade tillgång till utbildning bröt hon ned alla barriärer och blev en pionjär inom det vetenskapliga fältet.
Marie Curie: biografi om en banbrytande kvinna
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Camila Thomas

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Marie Curie var en pionjär på alla sätt och vis och blev den första kvinnan att vinna Nobelpriset samt bli professor vid universitetet i Paris. Vidare var hon även den första kvinnan att begravas vid Panthéon i Paris, tillika den enda kvinna som vunnit Nobelpriser i flera kategorier.

Idag är Marie Curie en av de kändaste forskarna genom tiderna. Hennes forskning om radioaktivitet banade väg för otaliga upptäckter. I denna artikel ska vi försöka lära känna en av de viktigaste forskarna på 1900-talet.

Marie Curie: barndomen

Marie Curie föddes som Maria Skłodowska i Polen. Hon var det yngsta av fem barn och hennes föräldrar var lärare. Från tidig ålder följde Maria i sin pappas fotspår och visade stort intresse för matematik och fysik.

Inför den svåra uppgiften att ansöka om att studera vid Warszawas universitet, som på den tiden endast var till för män, hade hon flera jobb. För det mesta arbetade hon som guvernant för att tjäna extrapengar för att finansiera sin systers utbildning. På fritiden fortsatte hon dock att utbilda sig själv, och hon började sin vetenskapliga utbildning i ett kemilabb.

1891 flyttade Maria till Frankrike och började studera vid Sorbonne. Där började hon gå under namnet Marie. På grund av sina finansiella problem tvingades hon ge privatlektioner på eftermiddagarna för att tjäna pengar. 1894 besökte hon Pierre Curie vid Vetenskapsavdelningen på Paris universitet, och 1895 gifte de sig.

Marie Curie

Tidiga framgångar för Marie Curie

Marie Curie är en av de mest berömda fysikerna och kemisterna genom tiderna. 1897 hade hon redan två universitetsexamina under bältet och publicerade en artikel där hon talade om magnetisering av tempererat stål. Det var runt denna tid som Irene, hennes första dotter, föddes.

Curie var redan berömd i den vetenskapliga och akademiska världen, och från och med den tidpunkten fokuserade hon all sin uppmärksamhet på den mystiska uranstrålning som Antoine Henru Becquerel beskrivit.

1904 föddes hennes andra dotter Eve. Genom hennes outtröttliga hängivelse och hårda arbete lyckades hon upptäcka och rent isolera två ämnen: polonium och radium. Hon utvecklade tekniker som lät henne isolera radioaktiva isotoper. Trots att dessa tekniker skulle ha kunnat gjort henne rik, beslutade hon sig för att dela med sig av kunskapen för mänsklighetens gagn.

Hennes upptäckter spräckte de traditionella uppfattningar som dåtidens forskare hade om materia och energi. Därför var Marie Curie inte bara ansvarig för att ha teoretiserat om konceptet radioaktivitet, utan även för att ha myntat hela termen.

Från 1898 till 1902 publicerade hon och hennes make uppskattningsvis 32 vetenskapliga artiklar. De gav detaljerade uppgifter om sitt arbete inom radioaktivitet, och i en av dessa artiklar rapporterade de att tumörbildande celler (cancerceller) förstördes snabbare än friska celler när de utsattes för radioaktivitet.

Bortom laboratoriet

Utöver sitt arbete inom det vetenskapliga fältet så ansvarade Marie Curie även för etableringen av de första radiologiska centren i militärläger. Curies forskning var vital för utvecklingen av röntgen för patienter som behövde kirurgi.

Under första världskriget hjälpte hon till att utrusta ambulanser med röntgen, och hon följde faktiskt med de första av dem till frontlinjerna. Röda korsets internationella kommitté utnämnde henne till chef för radiologitjänster. På denna position hade hon hand om utbildningskurser i dessa nya tekniker.

Marie och Pierre Curie

Vetenskapliga meriter trots ojämställda villkor

Trots hennes framgång så fortsatte hon att möta stark opposition från manliga forskare i Frankrike. Hon mottog faktiskt aldrig några betydande ekonomiska fördelar för sitt arbete. Ojämställdhet var normen på den tiden, och det faktum att hon var en av de mest briljanta forskarna ändrade inte det.

19 april, 1906 blev Pierre Curie påkörd av en hästdragen kärra och dog omedelbart. Två veckor senare tog Marie sin makes position i styrelsen för Paris universitet. Som ett resultat av den dödliga olyckan lämnades Curie ensam med två små barn och den enorma uppgiften att leda undersökningarna av radioaktivitet. 1908 redigerade hon sin makes kompletta verk och publicerade Treatise on Radioactivity 1910.

Curie vann sitt andra Nobelpris strax efter det, men trots det fick hon inget erkännande från Vetenskapsakademien, som återigen nekade henne medlemskap.

Död och arv

I slutet av 1920-talet började hennes hälsa försämrasMarie Curie dog den 4 juli, 1934, av aplastisk anemi på grund av den strålning hon konstant varit utsatt för.

Inledningsvis begravdes hon bredvid Pierre Curie i Sceaux, men sex decennier senare överfördes hennes kvarlevor till Panthéon i Paris. Hennes äldsta dotter, Irene, följde i hennes fotspår och hängav sitt liv till vetenskapen, vilket ledde till att hon vann Nobelpriset i kemi.

Marie Curie hängav sitt liv åt forskning och vetenskapliga upptäckter, vilket är anledningen till att hon har inspirerat kvinnliga forskare världen över.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • N/A (2016) Marie Curie. Biografía para niños. Nueva York: Ducksters.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.