Märkena som lämnats på vår hjärna från en giftig uppväxt

Märkena som lämnats på vår hjärna från en giftig uppväxt

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

En giftig uppväxt kan ta sig många olika uttryck. Giftiga mammor, auktoritära fäder – föräldraskapsstilar som inte uppmuntrar personlig tillväxt, autonomi eller en sund relation med dina barn, och som i många fall förstör dem.

Vi skulle kunna prata om olika typer av föräldraskap, uppfostran och överföring av värderingar, och även om det är sant att ingen som kommer till den här världen vet hur man uppfostrar barn till att vara lyckliga varje dag, så vet varje förälder att roten till allt är kärlek.

Men problemet ligger just i hur sådana människor tolkar ordet “kärlek”. Betyder kärlek att skydda ett barn från skada och placera honom eller henne inuti en bubbla för all framtid? Är det att älska ett barn att straffa det för allt han eller hon gör, säger eller väljer med hopp om att få det att slå in på en väg som föräldern anser vara acceptabel?

Och vad kan vi säga om de giftiga mammorna som spinner sina smala kokonger för att tillgodose sina egna behov och hindrar barnen från att komma ur sin komfortzon. Utan tvekan vet vi alla hur man identifierar denna typ av giftigt föräldraskap.

Barndomens upplevelser är tryckta märken i vår hjärna. De är fläckar av missförstånd, en avgrund av osäkerhet och ibland minnen fulla av hat som kommer att avgöra mycket av vårt vuxna liv.

Låt oss prata om denna skadliga uppfostran och hur den kan återspeglas i barns hjärnor.

En giftig uppväxt med en hjärna under stress

Barn i båt

Stress är inte ett tillstånd som är exklusivt för vuxna. Absolut inte. En gråtande nyfödd som blir lämnad utan tillsyn är stressad. En bebis som inte erhåller kärlek och tillgivenhet lider också av stress.

Men vad händer i fallet med en föräldrastil influerad av en giftig mamma, en giftig pappa eller auktoritära föräldrar?

Dessa barn blir utsatta för hög press varje dag. De vet att vart och ett av deras steg, ord eller val kommer att analyseras och till och med bestraffas. De blir därmed utsatta för ett kontinuerligt tillstånd av osäkerhet. Så småningom kastar detta in dem i ett tillstånd av stress och ångest.

Dessutom upplever de ofta en komplex blandning av känslor. Å ena sidan vill de bryta sig loss från den giftiga mamman som övervakar allt de gör och ständigt talar om för dem vad de borde göra. Men tanken på att lämna denna komfortzon gör dem för rädda.

Barnen fruktar att alla former av trots mot den auktoritära pappan eller giftiga mamman ska få allvarliga konsekvenser. De fruktar straff, och är också rädda för att göra sina föräldrar besvikna. Allt detta skapar stress.

Stress och hjärnan

Barn som befinner sig under stress från mycket tidig ålder till tonåren uppvisar till exempel mycket höga nivåer av kortisol, adrenalin och noradrenalin. Dessa hormoner och signalsubstanser gör att mindre förändringar uppträder i strukturer som hippocampus, amygdala och frontalloben.

Vad innebär det här? Hur översätts det till den beteendemässiga eller känslomässiga nivån? Det finns brister i arbetsminnet såsom i förmågan att lösa problem.

Hippocampus är till exempel relaterat till känslor och minne medan prefrontala cortex står för beslutsfattandet. Det betyder att barn som blir utsatta för mycket hög stress tenderar att ha vissa problem när de tar beslut, löser problematiska situationer och upprätthåller en intern reglering och självkontroll när de ska utföra en uppgift eller lösa ett problem.

Det är klart att alla kommer att ha sina egna personliga berättelser, och därför kan vi inte standardisera denna data. Intensiv stress tidigt i livet är dock ofta förknippad med osäkerhet och svårigheter att lösa eller ta sig ur svåra situationer.

Den känslomässiga hjärnan hos barn som genomgår en giftig uppväxt

Giftigt föräldraskap kommer att generera en turbulent ström av motstridiga känslor hos barn. Giftiga mammor provocerar till exempel ofta fram en hat-kärlek-relation, samtidigt som de skapar en komplex enhet där behov, rädsla, hat och kärlek växlar.

Med en auktoritär föräldrastil utövas rädslans kraft. Detta orsakar följaktligen mycket negativa känslor som fastnar hos barn under mycket lång tid. Även om det är sant att vi kan reagera mot denna påverkan när vi växer upp, är det något som alltid sätter sina spår i hjärnan.

Låt oss ta en titt.

Rädsla, ilska och hjärnan

De mest negativa och mest intensiva känslorna är definitivt rädsla och ilska. Dessa känslor är mycket vanliga i en giftig föräldrastil. Det intressanta är att negativa minnen tenderar att ha en mycket starkare inverkan på ett barns hjärna.

Rädsla och ilska är koncentrerade i en liten primär struktur som kallas amygdala. Den är en del av det limbiska systemet och är belägen djupt i tinningloberna. Dess funktion är att lagra känslomässiga upplevelser och lösa den så kallade rädslobetingningen.

Amygdala hjälper oss också att säkra långtidsminnet, så alla de negativa händelser som vi genomlever i vår barndom som orsakade oss obehag, rädsla och gjorde oss arga, är känslor som vanligtvis stannar för livet.

Amygdala lämnar ett “mnemoniskt” fotavtryck. När vi är vuxna använder vi många av dessa minnen för att reagera på och undvika vissa saker, eller för att förbli fångar av samma rädsla.

Ugglor i månsken

Vi är alla fångar av det förflutna, av olika föräldrastilar. Men vi har också rätten och skyldigheten att vara fria, att läka såren från en giftig uppväxt och fortsätta växa fullt ut.

Bild med tillstånd av Anna Radchenko.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.