Metabolisk stress: definition, orsaker och konsekvenser

Vad är metabolisk stress? Hur uppstår det? Vad orsakar det? Hur är det relaterat till fysisk aktivitet och muskelmassa? Fortsätt läsa för att ta reda på allt detta och mycket mer!
Metabolisk stress: definition, orsaker och konsekvenser

Senaste uppdateringen: 29 november, 2021

Känner du till begreppet metabolisk stress? Känner du till att det handlar om fysisk aktivitet? Detta koncept hänvisar till en organisk process och samtidigt till en faktor som gör att människor kan bygga muskelmassa (få sina muskler att växa). Således är detta en process som leder till muskelhypertrofi.

Muskelhypertrofi är detsamma som muskeltillväxt. Med andra ord, en ökning av dess storlek i antalet myofibriller (bildade av aktin- och myosinfilament) som utgör muskeln. Vad mer behöver man känna till om metabolisk stress? Varför uppstår det? Vilka är konsekvenserna av det? Räcker det att öka muskelmassan? Finns det andra processer man kan tillgripa?

Det skulle vara trevligt om jag hade en snabbare ämnesomsättning, för jag älskar mat.

-Michael McIntyre-

En kvinna som lyfter vikter.

Metabolisk stress och muskelhypertrofi

Som du kan läsa i inledningen är metabolisk stress en organisk process som underlättar muskelhypertrofi. Man kan säga att hypertrofi är vad kroppsbyggare eller människor som tränar för att öka sin muskelmassa är ute efter. Sammanfattningsvis kan de uppnå denna effekt genom att skapa

  • muskelslitage
  • metabolisk stress
  • mekanisk stress.

Mekanisk stress skapar muskelslitage och en inflammatorisk reaktion, vilket ökar frisättningen av muskeltillväxtfaktorer. Således förstoras musklerna.

Genom metabolisk stress kan en person dessutom uppnå maximal ökning av muskelmassan utan att förlora någon mekanisk spänstighet, enligt vissa studier.

Hur uppstår metabolisk stress?

Metabolisk stress uppstår när du ökar arbetsbelastningen på en muskel eller en viss grupp av muskler. Det orsakar en progressiv ökning av din muskeltillväxt.

På kemisk nivå

När du laddar en muskel genom belastning börjar en process som kallas anaerob glykolys. Det producerar adenosintrifosfat (ATP), den energi som behövs för träning. Denna process är det som gör att människor kan få nödvändig energi för att utföra muskelsammandragningar från glukosmolekyler i ett tillstånd av syrebrist eller otillräckligt syre.

Varför händer detta? Det beror på att hastigheten med vilken en person behöver denna energi är större än den hastighet med vilken glukos oxiderar med syre. Det är alltså en grundläggande anaerob process.

Metabolisk stress och ackumulering av metaboliter

Specifikt är den metaboliska stress man tillskriver träning konsekvensen av ackumuleringen av metaboliter. Dessa är föreningar som produceras genom nedbrytning av näringsämnen.

Deras funktion är att förse kroppen med den typ av energi den behöver, särskilt under uthållighetsträning. Allt detta orsakar muskelhypertrofi som svar.

Laktat är den huvudsakliga metaboliten som ackumuleras genom processen för metabolisk stress. Det är en glukosmetabolit som produceras av kroppsvävnaderna under otillräcklig syretillförsel. Andra metaboliter i denna process är bland annat fosfat, väte och glukosmetabolit (anaerob glykolys).

Konsekvenser

Vad händer då när dessa produkter byggs upp i kroppen? Enligt en studie från 2000 av Takarada et. al. kan detta öka utsöndringen av flera anabola hormoner. Dessa är testosteron, somatotropin samt tillväxthormon (STH eller GH) och insulin.

Enligt en studie från 1989 av Ebbeling et. al. kan en ökning av restprodukter leda till muskelskador tillsammans med brist på energisubstrat (ATP).

Vikten av repetitioner

Upprepade belastningar är en av de återkommande metoderna för idrottare under träningspass, särskilt för kroppsbyggare. Deras träningsnivåer är dessutom ganska intensiva. Du kanske undrar vad som händer när människor tränar på så intensiva nivåer? Syrebehovet överstiger då utbudet.

Faktum är att vissa tror att hypoxi, bristen på syre i vissa muskelceller, är en nyckelfaktor som förklarar varför specifika intervaller med repetitioner av övningar leder till ökad muskeltillväxt eller muskelhypertrofi.

Av den anledningen är det effektivt att utföra repetitioner under träningen, samt minska pauserna (till några minuter) om du vill öka uppbyggnaden av metaboliter tillsammans med det anabola svaret på dem. Således blir hypertrofin du uppnår också större.

En man på gymmet

Slutliga reflektioner

Som ni kan se handlar metabolisk stress inte bara om att bygga muskelmassa eller uppnå muskelhypertrofi, utan också om andra processer. Till exempel att träna genom att spänna musklerna och orsaka muskelslitage tillräckligt intensivt för att stimulera muskeltillväxten.

Metabolisk stress är en organisk process som delvis kan förklara varför ökningen i muskelstorleken inträffar. Du har här fått lära dig lite mer om hur den här processen fungerar. Det är dock bäst att ta kontakt med en specialist inom detta ämne om du vill träna på det hälsosammaste och mest effektiva sättet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ebbeling CB, Clarkson PM. Exercise-induced muscle damage and adaptation. Sports medicine (Auckland, NZ). 1989 Apr;7(4):207-34. PubMed PMID: 2657962. Epub 1989/04/01. Eng.
  • Takarada Y, Nakamura Y, Aruga S, Onda T, Miyazaki S, Ishii N. (2000). Rapid increase in plasma growth hormone after low-intensity resistance exercise with vascular occlusion. Journal of applied physiology (Bethesda, Md: 1985). Jan;88(1): 61-5. PubMed PMID: 10642363. Epub 2000/01/21. Eng.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.