Varför bör icke-atleter bry sig om sportpsykologi?

Varför bör icke-atleter bry sig om sportpsykologi?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Fysisk träning kräver både fysisk och mental ansträngning. Den hjälper barn att växa upp friskare och vuxna att hålla sig i form, både kropps- och sinnesmässigt. Det kan dock vara svårt att finna motivationen, vilket är var sportpsykologi kommer in i bilden.

Du måste inte vara en olympisk medaljör som Michael Phelps eller Sarah Sjöström för att förstå att man “inte kan sätta gränser på något. Ju mer du drömmer, desto längre kommer du”.

Oavsett om du gör det för att vara nöjd med dig själv, för att du gillar det eller för att du behöver det, är träning viktigt under hela våra liv.

“Om du måste hoppa, hoppa.”

-Fablehaven, Vol 3-

Varför lära sig om sportpsykologi?

Det må vara mest logiskt att lära sig om sportpsykologi inom professionell sport, men dessa verktyg kan även användas inom andra områden. Du kommer snart förstå hur värdefulla de kan vara även om du inte sportar.

Först är det dock viktigt att skilja mellan inre och yttre motivation. Därefter kommer vi kunna applicera koncepten mer effektivt.

Inre motivation

Inre motivation kan enligt Sánchez-Oliva et al (2010, University of Extremadura) definieras som involveringen av en individs egna initiativ i en aktivitet. Med andra ord gör du det för tillfredsställelsen av att delta i aktiviteten.

Springer vid havet

I linje med detta föreslår Sans och Frattarola i “Training Children in Soccer” (2000, Paidotrido) att inre motivation är användbart för att förbättra prestationsförmågan. När motivationen kommer inifrån tillfredsställer den behovet att jaga ett mål.

Logiskt sett behöver man bara specifika kunskaper för att veta när och hur man ska uppmuntra inre motivation hos människor. Vad berör dem? Vilka är deras intressen? På så sätt kan du anpassa uppgiften efter deras specifika behov.

Extern motivation

Låt oss nu gå tillbaka till Sánchez-Oliva et al (2010) för att beskriva extern motivation. Denna typ av motivation uppstår när personen söker någon form av fördel som kan bidra till personlig tillväxt. Anledningen till att man utför handlingen är dock för att få en extern belöning, såsom att undvika skuldkänslor.

Vissa personer utövar till exempel sport eftersom de influeras av andra personer. Prestationsförmåga, attityd och motivation varierar kraftigt bland spelare och tränare.

Alla dessa faktorer har en dramatisk effekt på förbättringen av atletiska förmågor. Det är vad Cruz Feliu förklarar i Psychological Advice to Coaches: Experience in Children’s Basketball (1994).

Denna typ av motivation kommer utifrån till personen, påtvingad av andra personer. Dessa kan vara vänner, familjemedlemmar, lagkamrater, tränare etc.

10 anledningar att använda sportpsykologi i ditt dagliga liv

Psykologen och personlige tränaren Jonathan García-Allen har tio anledningar att använda sportpsykologi i det dagliga livet. Se vilka de är och upptäck fördelarna nedan.

Idealiskt mentalt tillstånd

Sportpsykologi låter dig uppnå ett idealiskt mentalt tillstånd. Utöver att vara i form behöver du även vara mentalt förberedd på att anstränga dig fysiskt, speciellt när du tävlar. Detta är känt som optimal funktionsnivå inom psykologin.

Få ett bra sinnestillstånd

Uppmuntran

Positiv uppmuntran förbättrar självkänslan. Det är även en grundläggande princip när man lär sig psykologiska tekniker och förmågor.

Sportpsykologi hjälper dig att nå dina mål

Du kan använda sportpsykologi för att möta dina mål. Med rätt planering och realistiska mål är det mycket enklare att ta stegen du behöver ta för att komma dit. Detta ger dig även självsäkerhet och höjer dina självkänsla.

Gruppsammanhållning

Gruppsammanhållning är en fördel i lag- och gruppsporter eftersom det får gruppen att fungera bättre tillsammans. Om laget är enat kommer det vara bättre. Det förbättrar den atletiska prestationsförmågan och minskar interna problem.

Självinstruktion

Självinstruktion kan öka motivationen och förbättra dina färdigheter. Enligt García-Allen kan detta hjälpa dig att bli av med dåliga vanor. Det är även perfekt för att förbättra din uppmärksamhet, fokusera på dina mål, förbättra prestationsförmågan och hantera utmattningen som ansträngningar orsakar.

Sportpsykologi och visualisering

En annan utmärkt anledning att implementera sportpsykologi i ditt dagliga liv är visualisering. Att utöva visualisering i sinnet hjälper dig med ångest och kan faktiskt få dig att prestera bättre.

Stresshantering

Att sporta är ett utmärkt sätt att hantera stress. Den faktiska tävlingsbiten må inkludera stressiga situationer, men generellt är det mycket hälsosammare att ha en aktiv livsstil.

Det hjälper dig att utföra dina sysslor mer effektivt och är stresslindrande. Det hjälper dig att reagera bättre på komplexa situationer och nå dina mål inom andra områden av livet.

Förbättrad uppmärksamhet

Sportpsykologi är ett utmärkt sätt att förbättra din uppmärksamhet och prestationsförmåga. Allt du behöver är rätt emotionell reglering, stark koncentration och optimal inlärning. Endast då kommer du kunna övervinna den svåraste biten med att sporta.

Mer produktiva känslor

Fysisk aktivitet fostrar även mer produktiva känslor. Detta eftersom ditt mentala tillstånd är en avgörande faktor i hur du presterar i tävlingar.

Därför är det viktigt att generera produktiva känslor som kommer hjälpa dig att prestera på topp. För detta ska du hålla dig borta från ilska, besvikelse och rädsla. Istället ska du låta positivitet komma in i ditt sinne under fysiska aktiviteter.

Löpare som är kunniga inom sportpsykologi

Sportpsykologi erbjuder återhämtningsstöd

Sportpsykologi kan stödja atleter när de återhämtar sig från en skada. Det är väldigt viktigt för atleter att acceptera skadan och det faktum att de för tillfället är bänkade. Proffs ägnar sig åt mycket motivationsmässigt arbete av denna anledning, och resultatet är bättre återhämtning, både fysiskt och psykologiskt.

“Jag är en väldigt positiv tänkare, och jag tror att det är det som hjälper mig mest i svåra stunder.”

-Roger Federer-

Arbetet med sportpsykologi

Som du märker krävs det mycket arbete för att inkludera sportpsykologi i ditt dagliga liv. Det är dock hjälpsamt om du vill göra ditt bästa, oavsett om du är ett proffs eller en helgkrigare. Med det sagt är det även nödvändigt med ordentlig fysisk träning om du vill möta dina atletiska mål.

På samma sätt är fysisk förmåga väldigt viktigt, men om den inte kommer med emotionell, teknisk, strategisk och psykologisk träning, kommer du bara komma en kort bit på vägen.

Mental spänst som fokuseras i rätt riktning är väldigt viktigt för atletiska mål, vilket är anledningen till att sportpsykologi är så användbart.

“Om du inte har självsäkerhet kommer du alltid finna ett sätt att inte vinna.”

-Carl Lewis-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.