Mikrootrohet är farligt

Var börjar otrohetens terräng? I den här artikeln talar vi om en typ av otrohet som ofta förbises på grund av dess subtila natur.
Mikrootrohet är farligt
Ebiezer López

Skriven och verifierad av psykologen Ebiezer López.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2023

Otrohet i ett förhållande är ofta en tillräckligt allvarlig händelse för att klippa banden. Psykologen Melanie Schilling varnar dock för att det finns fall där otrohet är förklädd till oskyldiga handlingar. Hon kallar detta mikrootrohet. Trots dess subtila natur varnar experten för att det kan skada stabiliteten i ett förhållande.

I den här artikeln kommer vi att ge dig användbar information om mikrootrohet så att du kan lära dig hur du identifierar det. Innan vi börjar vill vi bara betona att man med öppen och tydlig kommunikation ska kunna undvika sådana här situationer som kan leda till både smärta och slutet på ett förhållande.

Otrogen man tittar på mobilen medan han kramar sin fru
Användningen av ny teknik har identifierats som en av huvudfaktorerna som leder till mikrootrohet.

Mikrootrohet

Otrohet kan förstås som ett brott mot ett åtagande. Om en person exempelvis har ett sexuellt förhållande med någon som inte är dennes partner när parets kontrakt (implicit eller explicit) inte tillåter det, utgör det otrohet.

Med det sagt finns det vissa förhållanden där medlemmarna tillåter sexuella relationer med tredje part men inte finner det acceptabelt att bilda någon form av känslomässigt band med dessa personer. Därför är innebörden av otrohet olika för varje par och beror på de individuella överenskommelser de har upprättat inom sitt förhållande.

Som regel talar man om två typer av otrohet: sexuell och känslomässig. Vissa författare anser dock att de båda formerna inte nödvändigtvis utesluter varandra. De menar att otrohet existerar inom ett spektrum där det finns olika sätt att vara otrogen beroende på vissa faktorer (Blow & Hartnett, 2005).

Med denna utgångspunkt myntade psykologen Melanie Schilling konceptet mikrootrohet för att katalogisera vissa beteenden. Enligt denna specialist uppstår de när en person i ett förhållande begår vissa handlingar för att fokusera fysiskt eller känslomässigt på en annan person. De är subtila handlingar som kan vara omedvetna men som fortfarande kan vara skadliga för förhållandet.

Typer av mikrootrohet

Precis som det finns olika typer av otrohet, är fallet detsamma med dessa mer subtila, mindre uppenbara handlingar. Denna form av illojalitet kännetecknas av sekretess och förtigande. Några exempel är:

  • Att ha frekvent kontakt med en person som man ännu inte är vän med och som man är attraherad av.
  • Att vara väldigt engagerad i sin ex-partners nuvarande liv.
  • Föra samtal av sexuell karaktär med andra.
  • Att medvetet inte nämna det faktum att man är i ett förhållande.
  • Spara telefonnummer under falska namn så att ens partner inte ska bli misstänksam.
  • Lägga liten vikt vid sitt nuvarande förhållande.
  • Att tala nedsättande om sin partner i samtal med den andra personen.

Som du kan se avslöjar dessa små handlingar attraktion och intresse även om de inte utgör sexuella handlingar eller känslomässiga kopplingar i sig. Därför kan mikrootrohet öka attraktionen till en annan person och leda till sexuell eller känslomässig otrohet.

Det är viktigt att den “otrogne” reflekterar över innebörden av sina handlingar med den andra personen. Personen måste stanna upp och fundera över det nuvarande tillståndet i hans eller hennes förhållande. Han eller hon kanske bör analysera om attraktionen uppstod på grund av problem i hans eller hennes förhållande, eller om känslorna för eller attraktion till den andra personen är desamma oavsett.

Kvinna som tittar på mobilen och ignorerar sin man
Mikrootrohet innebär små handlingar med andra personer som förövaren attraheras av och som denne döljer för sin partner.

Hur man hanterar denna situation i ett förhållande

Som vi nämnde tidigare, om du är i ett förhållande och du ägnar dig åt den här typen av beteenden, måste du tänka till. Om det är ett problem som är förknippat med spänningar i ditt förhållande är det bäst att prata om det.

Å andra sidan, om du känner en genuin attraktion för den andra personen är det kanske bäst att du tar en stund för dig själv och funderar på vad du vill. I dessa situationer är öppen kommunikation alltid den hälsosammaste vägen.

Detsamma gäller i det fall du upptäcker att din partner gör sig skyldig till mikrootrohet. Ditt mål bör inte vara att anklaga och peka finger utan att uttrycka hur du känner inför upptäckten. Du måste också behålla en lugn och mottaglig attityd så att din partner kan uttrycka sig ärligt.

En av nycklarna till att undvika den här typen av problem är att upprätta tydliga överenskommelser och gränser i ert förhållande. Med tillkomsten av ny teknik och möjligheter till interaktion blir gränserna mellan trohet och otrohet allt mer luddiga. Istället för att anta att din partner kommer att veta att något kommer att såra dig, är det bättre att göra det klart från början var dina gränser går. Likaså måste du ta hänsyn till din partners gränser och upprätta avtal utifrån dem.

Slutligen kan ni överväga parterapi för att hantera mikrootrohet i ert förhållande. En specialist kan hjälpa er att utvärdera era problem och hjälpa er att stärka förhållandet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Blow, A. J., & Hartnett, K. (2005). Infidelity in committed relationships II: A substantive review. Journal of marital and family therapy, 31(2), 217-233.
  • Schilling, M. Are you being unfaithful without even realising? Psychologist explains why MICRO-CHEATING is on the rise – and how to spot a cheater.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.