Att reparera ett förhållande efter otrohet: är det möjligt?

Att reparera ett förhållande efter otrohet: är det möjligt?
Julia Marquez Arrico

Skriven och verifierad av psykologen Julia Marquez Arrico.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Det är normalt för par att genomgå kriser under sina gemensamma levnadsår. Att leva tillsammans, skaffa barn etc, är situationer som sätter förhållandet på prov, men de är normala. Vi förväntar oss att de ska inträffa och vi förväntar oss att vi ska kunna ta oss igenom dem. Däremot finns det en situation som inte är normal, eller som man i alla fall inte räknar med, och som leder till en svår kris: den som uppstår efter otrohet.

Otrohet medför ett sammanbrott av förtroendet, som är en väsentlig del i ett välfungerande förhållande. Otrohet är en situation med ett tydligt före och efter – eller ibland utan något “efter”. Här ska vi försöka reda ut hur det går att bygga upp ett förhållande igen efter otrohet.

Finns det olika sorters otrohet?

Ja, det gör det. Även om det finns uppfattningar om vad otrohet innebär som varierar beroende på kulturer, så har var och en sin egen gräns och sin egen definition. Så gott som 99% av befolkningen anser att sexuell eller intim kontakt med en tredje person är att betrakta som otrohet. Däremot är vi mindre eniga ifråga om följande saker:

  • Småprat med en tredje person på ett intimt eller sexuellt sätt.
  • Användning av pornografi.
  • Träff med en föredetta (utan att den nuvarande kärlekspartnern underrättas).
  • Flört med eller uppraggning av en annan person.
Kvinna som bedrar sin man

De ovannämnda situationerna betraktar somliga som otrohet, men andra gör det inte. Nästan alla menar att sexuell kontakt med en tredje person innebär otrohet. Men vi har olika uppfattningar om vad pornografi och flörtande betyder.

Tänk på att var och en som inleder ett förhållande har sina egna idéer och gränser. När parterna har olika uppfattning medför det oftast att ämnet omgärdas av mycket svartsjuka och konflikt. Ibland händer det att en av parterna ser något som otrohet, medan den andra inte gör det. Parterna kan ha svårt att avgöra om det är värt att försöka återuppbygga förhållandet.

Vad händer efter otrohet? Vad blir återverkningarna?

Otrohet kan medföra att ett förhållande hamnar i en allvarlig kris. Parrelationen bygger på den “traditionella” eller monogama modellen, där förhållanden eller intim kontakt med andra inte tillåts. Vi talar alltså inte här om par som tillämpar polyamori.

“Kärleken är så kort och glömskan så lång.”

Pablo Neruda

När otrohet far igenom ett förhållande som en virvelstorm blir resultatet att delar av förhållandet förstörs eller försvinner. Den största negativa effekten orsakas av själva sveket, och är inte så mycket beroende på graden av otrohet på en sexuell och fysik nivå. Förtroendet förvittrar, parterna känner inte längre att de bildar ett team och de ser inte på varandra på samma sätt.

Vilka faktorer avgör om förhållandet kan överleva?

Förhållandets överlevnad efter otrohet beror på parternas personliga värderingar. Det är förutbestämt om en person kan komma över en otrohet innan den ens har inträffat. En del personer är långsinta av naturen och har svårt att förlåta och glömma. Det finns också de som har mycket traditionella uppfattningar om hur ett förhållande ska se ut.

I ovannämnda fall är det mycket svårt att komma över en otrohet. Det beror på att situationen får de berördas föreställning om sina förhållanden att slås i spillror. Att lappa ihop delarna igen kan vara mycket plågsamt och står i strid med deras djupast rotade ideal.

För dem som redan tidigare har upplevt otrohet kan det dessutom vara mycket svårare att förlåta. För ny otrohet får dem att minnas känslorna och smärtan från det förflutna. Känslorna förstärks och den nuvarande situationen upplevs som ännu mer fasansfull och katastrofal.

Men för dem som själva tidigare varit otrogna kan det vara lättare att förlåta dem som bedragit dem. Det är enkelt att förstå; de kan sätta sig in i den otrognas situation. Kanske har de bättre möjligheter att förstå vad som fick deras partner att vara otrogen.

Tre hjärtan varav ett som är ihopsytt

Med andra ord kan det vara lättare att känna empati för någon som varit otrogen om man själv vid någon tidpunkt varit otrogen mot någon. I sådana situationer kan otrohet vara lättare att komma över och behöver inte innebära en omöjlig utmaning, särskilt om det är fråga om ett engångstillfälle och inte något som pågått under längre tid. Engångsföreteelser är enklare att förlåta än otrohet som varar under en viss tid (upprepade sammankomster).

Personliga värderingar

På samma gång är betydelsen man tillskriver sex en avgörande faktor i livet efter otrohet. När en person som faller offer för otrohet ser sexakten som nära kopplad till tillgivenhet och förtroende, blir det särskilt svårt att komma över otroheten. För även om den drabbade vill förlåta och reparera förhållandet, så stretar hjärtat emot. Hur som helst blir det mycket svårt att övervinna otroheten.

“Jag tror att du fortfarande älskar mig, men vi kan inte kringgå det faktum att jag inte är nog för dig.”

-Haruki Murakami-

Även om stora framsteg har gjorts beträffande jämställdheten mellan könen och sexuella frågor, så finns det fortfarande en allmän övertygelse om att män är mer benägna än kvinnor att vara otrogna. Detta är inte sant. Och det är ingen skillnad på hur män och kvinnor hämtar sig efter otrohet. Personlighet och värderingar spelar större roll än kön.

Hur bygger man upp ett förhållande igen efter otrohet?

Först bör du distansera dig under några dagar. En kortvarig separation, så att du kan lägga åt sidan dina värsta känslor, är bättre än att ge fritt utlopp för allt du känner. Du riskerar att agera hämndlystet och senare ångra detta.

Sedan ska du undvika att be om detaljer om vad som hände, med vem, var, hur, etc. Alla bitarna information du får om otroheten blir bara material till en “film” som du kommer att spela upp inom dig. Och det hindrar dig från att vända blad. Om du känner till detaljerna kommer det inte att få dig att må bättre.

Par som håller varandra i händerna

Sök djupt inom dig och tänk efter om du verkligen kommer att kunna leva med det som inträffat. Glöm för ett ögonblick formaliteter och förpliktelser som binder dig (hus, barn, arbete, familj). Du måste vara ärlig mot dig själv och ta reda på om du verkligen vill gå vidare.

Slutligen ska du komma ihåg att om du känner dig vilsen, så ska du uppsöka hjälp. Be inte alla om råd. Vänner, grannar och släktingar kan inte erbjuda det en terapeut kan ge dig. En terapeut kan reda ut vad som är bäst för dig i din situation, med din personlighet och dina värderingar. Hon kommer inte att överbeskydda dig, och inte heller att döma dig eller din partner. Och framför allt har hon förmodligen hjälpt andra i liknande situationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Buss, D. M., Shackelford, T. K., Kirkpatrick, L. A., Choe, J. C., Lim, H. K., Hasegawa, M., … Bennett, K. (1999). Jealousy and the nature of beliefs about infidelity: Tests of competing hypotheses about sex differences in the United States, Korea, and Japan. Personal Relationships. https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.1999.tb00215.x
  • Abrahamson, I., Hussain, R., Khan, A., & Schofield, M. J. (2012). What Helps Couples Rebuild Their Relationship After Infidelity? Journal of Family Issues. https://doi.org/10.1177/0192513X11424257

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.