Att vara kongruent är att vara ärlig mot dig själv

Att vara kongruent är att vara ärlig mot dig själv

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Du har säkerligen hört folk tala om kongruens och att vara en kongruent person. Eller kanske har du hört den typiska kommentaren “Du är inkongruent! Du säger en sak och gör en annan. Vem kan förstå dig?!”

Det verkar som att kongruens är kopplat till en viss transparens, internt såväl som externt. Inre transparens refererar till en som personen ifråga upprätthåller med sig själv; extern har att göra med huruvida det någon projicerar om sig själv verkligen stämmer överens med vem denne är. Du visar inte upp något annat än vad och vem du är, utan kamoufleringar och masker.

Personer som beter sig på ett icke kongruent sätt är i sin tur sådana som ger upphov till huvudvärk, både för sig själva och människorna omkring dem. De håller sig inte till vilka de är genom att bete sig annorlunda jämfört med hur de känner och vad de tänker.

Kongruens är samklangen mellan vad du känner och vad du uttrycker

Därför kan vi definiera kongruens som en balans som existerar mellan ditt innersta tillstånd (din “magkänsla”) och externaliseringen du översätter den till i form av beteende – både verbalt och icke-verbalt. När man är kongruent är det man känner och det man externaliserar med andra ord i samklang med varandra.

Fjärilar i magen

“Han som är autentisk accepterar ansvaret att vara den han är. Han erkänner sig själv som fri att vara den han är.”

-Jean Paul Sartre-

Om jag till exempel känner mig sviken av en vän så kommer jag inte kamouflera det som om inget har hänt. Jag kommer reflektera över hur jag känner eftersom jag mottagit en stor mängd smärta och vill att personen ser hur denne har fått mig att må. Därför kommer jag vara kongruent med min smärta och mina känslor.

En kongruent person genererar mer tillit än andra

Kongruenta människor tenderar att väcka mer tillit hos andra eftersom de inte visar en annan sida än den de känner. Denna typ av person kommer inte anstränga sig för att låtsas eller kamouflera sitt inre tillstånd. De vet hur man lyssnar på sina känslor och är kapabla att acceptera dem utan att lura sig själva eller andra.

Kongruenta människor visar sig själva precis som de är, utan att erbjuda några nyanser som skiljer sig från hur de faktiskt känner. De är modiga personer eftersom vi lever i ett samhälle som inte lärt oss att visa våra känslor. Ofta blir vi till och med lärda att gömma våra sanna känslor, att maskera dem eller att till och med täcka dem med andra känslor som är mer tolererade av samhället.

Par i gräset

Ibland genom att täcka sorg med gränslös glädje, eller att använda sorg för att få det vi längtat efter men inte fått. Säkerligen känner du någon som verkade vara väldigt glad kort efter att ha drabbats av en förlust. Dessa personer låter inte sig själva lida av förlusten eftersom de “måste vara starka” eller för att “ingen man är värd att gråta över”.

När de måste gråta kommer de skratta, och för varje gång kommer de samla på sig mer tyngd på den sanna känslan de upplever. De täcker den tills det inte finns ett uns kvar av den, och på så sätt blir de experter på att låtsas och amatörer på att låta sig själva känna och bara vara.

Kongruens talar om överensstämmelse mellan tankar och handlingar

Vi talar även om kongruens när vi refererar till den harmoni som existerar mellan våra handlingar eller beteenden och vårt sätt att tänka. Ofta har vi förmodligen avslöjat oss själva genom att bete oss på ett sätt som går stick i stäv med våra tankar och värderingar. Detta producerar en blandning av märklighet och skam inom oss.

Jag skryter om hur tolerant och tålmodig jag är bland andra, men sedan är jag inkapabel att acceptera synsätt som skiljer sig från mina. Därför måste jag förmodligen omformulera denna uppfattning om mig själv. För genom att tänka att vi är på ett visst sätt och sedan bete oss helt annorlunda, kan vi skapa en väldigt obehaglig känsla. Därför tenderar denna brist på kongruens att eliminera sig själv, oavsett vilken sida det gagnar.

Att slå ut på vägen av kongruens är därför inte något att skratta åt. Det innefattar en pakt av ärlighet med sig själv, vilket är väldigt viktigt.

Kongruent flicka på stranden

Problemet med att inte vara kongruent ligger framförallt i bristen på tillit vi genererar hos andra människor. Det är svårt att lita på någon som agerar på ett sätt som går stick i stäv med hur denne tänker. Detta eftersom det är svårt att lita på någon som visar upp en bild av sig själv som inte stämmer överens med hur denne verkligen känner.

Intuition visar oss vem som är kongruent och inte

Det finns vissa väldigt intuitiva personer som är kapabla att uppfatta dessa dissonanser, och de kan i sin tur uppfatta när någon är kongruent. Och det är något som är värt att vara tacksam för eftersom det är lättare att vara dig själv med någon som också kan vara sig själv. Personer som inte använder masker. Det är inte fallet när du är med personer som får dig att känna som om du är på maskerad.

“Alla sattes vi på denna planet för att upptäcka våra egna vägar, och vi kommer aldrig bli lyckliga om vi följer någon annans.”

James Van Praagh

Kvinna lagar hjärta

På grund av allt detta är det väldigt viktigt att fortsätta lära känna oss själva, utan rädsla och utan tvekan. Vi måste observera vad som finns inom våra inre världar. Om vi accepterar vad och vilka vi är, kommer vi inte känna behovet att gömma eller förneka det. Inse att ett liv med en mask är en utmattande upplevelse som inte låter dig skapa autentiska relationer med andra.

Att finna en balans mellan vad vi känner, tänker och gör är en stor prestation som kommer göra våra relationer mer verkliga och autentiska. Med start vid relationen vi har med oss själva eftersom vi är den enda följeslagaren vi kommer ha från stunden vi föds till dagen vi dör, vare sig vi gillar det eller inte.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.