Intuitionen och dess enigman

Intuitionen och dess enigman

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2023

Intuitionen har varit föremål för långa diskussioner inom många områden. Den har kommit med i olika politiska diskussioner och vetenskapliga upptäckter. Men när vi löser ett problem intuitivt så är det för många bara ett resultat av slumpmässiga konsekvenser.

Den har ofta setts som något mystiskt. Anledningen till detta är att det är en form av uppfattning som låter oss nå kunskap som vi inte vet var den kommer ifrån. Den låter oss notera det som vi tidigare inte har märkt. Den gör oss även medvetna om saker som vi inte är omedvetna om, men som vi har glömt.

“Vi kan bevisa saker med logik, men vi kan upptäcka saker med intuition.”

-Henri Poincaré-

Alla har någon gång i livet upplevt tillfällen av intuitiv förståelse. För det mesta viftar vi bort detta eftersom vi tror att det saknar logik. Men även om det inte finns någon exakt definition av intuition så innebär inte detta att den inte existerar.

På ett sätt så är den en direkt uppfattning av sanningen. Den är inte beroende av logiskt resonemang. Denna kunskap uttrycks utan att man vet att man har den. Det krävs en balanserad integration mellan sinnet och hjärtat.

En titt på intuitionen

Vi kan göra vad vår intuition säger till oss och genom att prova oss fram lära oss att vara mer intuitiva. Det är vitalt att utforska tystnaden när man försöker att lära känna sig själv och sin intuition.

Personer vid havet

Intuition gör att förståelsen visar sig och ibland visar den den stig som vi bör följa. Att hitta sakers riktiga mening och hjärnans natur låter oss känna igen, lära oss och uppleva sanningen. Vi måste träna vår uppmärksamhet om vi vill utveckla vår intuition.

Det intressanta med vår intuition är att den går bortom resonemang utan att för den sakens skull motsätta sig det. Den är såklart inte en ersättare, utan ett komplement. Vi länkar oss själva till det kreativa och detta tar oss bortom våra kända gränser. Vi kan heller inte karaktärisera den som rationell eller irrationell.

Det finns såklart faktorer som hindrar eller främjar dess utveckling. Att vara rädda för att göra misstag, att inte kunna lita på oss själva är saker som motverkar den. Å andra sidan kommer uppmärksamhet, ärlighet, ett öppet sinne, handling och inlärning att vara fördelaktigt för den.

Specifika observationer

Det finns situationer som vi måste lösa direkt. Det är då lagrade minnen aktiveras i våra sinnen och detta har en direkt relation till det som vi behöver lösa. Sådana minnen är emotionella och är associerade med rätt och fel som har hänt i vårt förgångna. Dessa minnen kommer såklart att bestämma det beslut vi tar i nutiden.

Kvinna i solsken

Om vi exempelvis får ett jobberbjudande så vänder sig vår hjärna mot alla våra jobbupplevelser som är lagrade där och väljer det alternativ som verkar bäst. Vi kommer därför att kunna förklara de anledningar som ledde oss fram till detta beslut.

Det finns även situationer då detta beslut tas omedvetet. Om resultatet är positivt sägs det vara en produkt av intuition och vi kan inte förklara orsaken till att vi visste att detta var rätt väg. Intuition är därför en typ av magkänsla som inte går att härleda till medvetande eller resonemang, utan till våra tidigare erfarenheter och känslor.

Intuition och erfarenhet

Studier har visat att personer som spenderar mer tid med att praktisera sitt yrke är mest intuitiva. Det mest förvånande är att dessa personers intuition sällan fallerar. Detta gäller exempelvis för läkare som sägs ha ett “kliniskt öga”.

Mer erfarenhet kommer förstås att öka chansen för att man lyckas utan att man behöver föra ett långt resonemang. Vissa tror att intuitionen bara är en chansning. Svaret på detta är nej. De erfarenheter som vi integrerar i vårt undermedvetna är vad som skärper vår intuition. Det är således ingen tillfällighet utan ett annat sätt att nå riktiga slutsatser.

Kvinna med stjärnor i håret som tänker på intuitionen

Tidigare erfarenheter associerade med en känsla är vad som påverkar våra intuitiva beslut. Denna process uppstår omedvetet och har variabler som beror på varje persons personlighet och uppfattningar. Utav denna anledning hittar vi personer som är mer intuitiva än andra. Intuitionen är fortfarande ett enigma för stora delar av världen, men det står klart att den är en verklighet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.