Det minimentala testet för att upptäcka demens

Det är viktigt att man upptäcker demens tidigt för att man ska kunna implementera planer som gör sjukdomen lättare att hantera.
Det minimentala testet för att upptäcka demens
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det minimentala testet är en av de metoder som experterna använder för att upptäcka demens på ett så bra sätt som möjligt.

Då vi nuförtiden lever allt längre så har även förekomsten av Alzheimers och andra relaterade sjukdomar ökat dramatiskt. Det är därför viktigt att man har bra utvärderingsinstrument.

Dessa bör kunna upptäcka kognitiva begränsningstillstånd snabbt och enkelt. Det är viktigt att man upptäcker denna sjukdom i tid för att man ska kunna implementera behandlingar som förbättrar sjukdomsutsikterna.

Både primärvården och specialisterna bör hat tillgång till sådana tester; speciellt då läkarna de facto inte lyckas identifiera ca 70% av dessa fall på rätt sätt.

Kvinna som tittar ut genom fönster.

Det minimentala testet för att upptäcka demens

Det minimentala testet (MMSE) utvärderar kognitiva förändringar. Målet är att kunna upptäcka demensens möjliga orsaker.

Detta är ett utvärderingsinstrument, vilket innebär att det är den inledande undersökningen i en mer involverad process. Om man misstänker något så bör läkaren följa upp detta med ännu ett test.

Beroende på antalet poäng som personen får så kan man skilja mellan olika typer av kognitiva funktioner: normal kognitiv funktion eller mild, måttlig eller allvarlig demens.

Man måste också tänka på att den kognitiva nedgången kan vara en normal och harmlös förekomst. Det är normalt med en måttlig kognitiv nedgång med åldern, men det finns en skillnad mellan detta och demens.

Det senare tillståndet orsakar å andra sidan multipla problem och förvärrar personens förmåga att fortsätta med den dagliga livsstilen.

För att unna upptäcka denna situation använder det minimentala testet frågor för att utvärdera de möjliga kognitiva områden som kan ha drabbats.

Innan man börjar så kommer personen som utför testet att förklara att han kommer ställa några frågor till patienten. Därefter kommer han att säga till honom att han ska få göra några uppgifter.

Efter att ha sett till att personen har rätt glasögon och hörlurar för att minska sensoriska brister så påbörjas testet.

De kognitiva områden som det minimentala testet utvärderar

Orientering

För att kunna utvärdera den temporala orienteringen så kommer läkaren att fråga personen vilken veckodag det är, vilken månad det är, dagens datum, vilket år samt säsong som man befinner sig i.

För att kunna utvärdera den spatiala orienteringen kommer läkaren att fråga var man är, vilken våning, vilken gata, vilken stad samt vilket land.

Fixering

Detta test försöker mäta varje individs mottaglighet. För att göra det måste läkaren förklara för personen att han kommer att säga tre ord. Läkaren kommer sedan att upprepa dessa tre ord.

Patienten bör sedan försöka komma ihåg dem, för läkaren kan komma att fråga om dessa ord senare. Läkaren kan exempelvis be patienten att upprepa ord som “mynt”, “häst” och “äpple”.

Patienten får sedan en poäng för varje lyckad repetition.

Att upptäcka demens: koncentrations- och beräkningsförmåga

 • I detta test kommer läkaren att be individen att räkna ned från 30 i intervaller om tre.
 • Därefter kommer läkaren att be patienten att upprepa sekvensen 5-9-2 tills han har lärt sig den. Därefter bör han kunna säga den omvänt.

Att upptäcka demens: minnet

För denna del kommer läkaren fråga patienten om han kommer ihåg de tre ord som han fick höra innan i själva fixeringstestet. Läkaren ger honom sedan en poäng för varje ord han kommer ihåg, oavsett ordning.

Person som lägger pussel.

Språk och konstruktion

 • Läkaren visar sedan patienten en klocka och en penna och ber honom att identifiera föremålen.
 • Läkaren ber sedan honom att upprepa frasen “Det fanns fem hundar i ett majsfält”.
 • Patienten får sedan frågan: “Äpplen och päron är frukter. Så vad är katter och hundar? Och rött och grönt?”
 • Efter det blir patienten ombedd att hålla ett papper i högra handen. Han måste sedan vika detta papper och placera det på bordet. Läkaren noterar huruvida patienten kan slutföra denna uppgift.
 • Läkaren ger sedan patienten ett papper där det står “stäng dina ögon”. Patienten blir sedan ombedd att läsa detta och göra som det står.
 • Därefter blir personen ombedd att skriva en mening med ett ämne och ett predikat.
 • Det finns även en annan uppgift i detta test där läkaren visar patienten en ritning och ber patienten att rita samma ritning på ett annat papper.

Användning av det minimentala testet för att upptäcka demens

Beroende på hur varje test går så kommer läkaren att få några värdefulla insikter rörande patientens tillstånd. De olika punkterna tar upp huruvida personen lider av någon form av demens.

Som visat i den här artikeln så är detta test relativt snabbt och enkelt att använda.

Det är perfekt som utvärderingsmetod, men man kommer alltid behöva slutföra den diagnostiska processen, vilket kräver en mer djupgående utvärdering.

Det är dock ett väldigt populärt test i sig eftersom det är så lätt att använda. Det är en av de metoder som används mest för att mäta kognitiva funktioner och upptäcka demens.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Folstein, M. F., Folstein, S. E., & McHugh, P. R. (1975). “Mini-mental state”: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. Journal of psychiatric research12(3), 189-198.
 • Allegri, R. F., Ollari, J. A., Mangone, C. A., Arizaga, R. L., De Pascale, A., Pellegrini, M., … & Candal, A. (1999). El “Mini Mental State Examination” en la Argentina: instrucciones para su administración. Revista Neurológica Argentina24(1), 31-35.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.