Missbrukarens hjärna: anatomin hos tvång och begär

Missbrukarens hjärna: anatomin hos tvång och begär

Senaste uppdateringen: 27 december, 2018

Man säger ofta att det finns mellan tre och fem “personer” eller krafter som är aktiva i missbrukarens hjärna. Det finns en som inte har viljestyrka och som bara bryr sig om att må bra, som genererar eller fortsätter beroendet. En annan har förmågan att förutse vad missbruket kommer att leda till på kort sikt samt vad det kommer leda till på lång sikt: ångest, depression och abstinensbesvär. De andra “personligheterna” är ensamhet och rädsla.

Förekomsten av alla dessa röster är inte alls relaterad till den klassiska profilen för någon med multipla personligheter. Om det finns något vi bör veta om beroenden, är det att de helt fragmenterar vår egen identitet, våra tankar och vår viljestyrka. Beroende är som en tjuv som väntar tålmodigt i ett hörn för att invadera ens egendom och beröva oss på varje aspekt och fragment av vår hjärna, vårt sinne och vår värdighet.

“Jag var övertygad om att jag av en eller annan mystisk anledning var osårbar och inte skulle bli fast. Men beroende förhandlar inte, och lite i taget spred det sig i mig som dimma.”

-Eric Clapton-

Tekniker som leder till återhämtning

Ibland kan inte ens de bästa teknikerna av kognitiv beteendeterapi få denna tjuv att vända sig om och ge upp. Således är en annan strategi att omdirigera missbrukarens hjärna att använda ett medicinskt och farmakologiskt tillvägagångssätt.

Men vi bör inte låta oss bli förvirrade. Läkemedlen som används för att lindra abstinenssymptom och många associerade biverkningar kan bli beroendeframkallande i sig själva. Dessutom ger de nervbanor som skapar beroende, liksom vissa tankar och beteenden, inte alltid en respons på de första behandlingarna. Vägen till återhämtning kan vara en lång och dyr process som kräver en flerdimensionell strategi.

Det betyder att många människor med kemiska eller beteendeberoende missbruk befinner sig i riktiga mörka återvändsgränder utan att kunna se en väg ut. Varje person behöver hitta en strategi som fungerar för dem och deras behov och egenskaper.

En kvinna ser ut att vara tyngd av problem

Missbrukarens hjärna: tvånget av det emotionella vakuumet

När vi pratar om beroende är det vanligt att vi omedelbart tänker oss sinne någon som använder opiater, hallucinogener eller andra droger, såsom amfetamin. Vi glömmer att missbruk har många ansikten, former och beteenden. Det finns människor som är beroende av shopping och människor som inte kan skilja sig från sina mobiltelefoner. Det finns människor som är beroende av sex, sport, spel och vissa livsmedel.

En missbrukare är inte bara en alkoholist eller någon som använder tunga droger. I huvudsak kännetecknas beroende av ett fysiskt beroende av en substans eller ett visst beteende. Slutresultatet är dock alltid detsamma: en oförmåga att fungera normalt i samhället. Missbrukare har också en tendens att lida mycket.

Vad har alla missbruk gemensamt?

Alla missbruk har något gemensamt. Vid den 4: e International Conference on Behavioral Addictions som hölls i Budapest med stöd av Journal of Behavioral Addictions, konstaterade experter att den gemensamma nämnaren i alla fall av missbruk är tvång.

Naomi Fineberg, psykiater och neurofarmakologispecialist vid NHS Foundation Trust (HPFT), arbetar i Hertfordshire, England. Hon förklarade att personer med missbruk har tvångssyndrom såväl som begränsad kognitiv flexibilitet samt begränsade eller obefintliga personliga mål.

Missbrukarens hjärna visar alltid vissa förändringar i de ventrala regionerna i prefrontala cortex – ett område som är kopplat till känslomässig betydelse och kapacitet för kontroll.

Således är något som många neurologer och specialister på missbruk konkluderar följande: människor som är beroende av en substans eller ett beteende ersätter sitt missbruk med ett känslomässigt behov. Men i deras strävan att fylla detta tomrum leds de in i ett tvångsmässigt beteende. Dessa beteenden är omöjliga för hjärnan att kontrollera.

Den neurologiska mekanismen hos missbruk

Missbrukarens hjärna fungerar annorlunda. Dess enda mål, dess största prioritet och behov är att finna det välbefinnande som den får av användningen av det ämne eller beteende den är beroende av. Detta beteende eller denna substans genererar en tillfällig och begränsad njutning. Lite i taget ersätter den yttre “stimulansen” organismens egna naturliga belöningssystem, och hjärnan börjar behöva mer.

  • Dopamin är nyckeln i alla missbruk och beroenden. Anledningen? Dopamin genererar begär. Det gör att resten av hjärnregionerna blir inriktade mot detta samma behov. Corpus striatum är den första som börjar det hela. Den rekryterar sedan strukturer som mitthjärnan och orbitala cortex. Hela hjärnan förstår att detta ämne eller beteende är en prioritet och börjar fokusera på det enda målet.
  • Allmänt genererar alla läkemedel allvarliga förändringar i aktiviteten hos det mesokortikolimbiska-dopaminergiska systemet. Om konsumtionen blir kronisk kommer neuroadaptiva och neuroplastiska förändringar att ske, så att de helt förändrar strukturen i detta system.
  • Prefrontala cortex är en av de mest drabbade regionerna i hjärnan. Drastiska förändringar händer här. Våra känslor och hur vi reglerar dem förändras, liksom våra kognitiva processer. Det blir svårt för oss att fokusera vår uppmärksamhet, resonera klart, kontrollera vårt eget beteende och fatta beslut.

Det finns en annan aspekt som vi måste prata om. När vi talar om alkohol- och narkotikakonsumtion är förändringarna som sker i hjärnan enorma. De kan till och med vara förödande. De förändringar som genereras i prefrontala cortex, amygdala och striatum är i många fall irreversibla.

Beroende hjärna

Är beroende en kronisk sjukdom?

Som vi har påpekat kan den beroende hjärnan ibland visa kroniska förändringar. Förgiftning som uppstått av vissa ämnen påverkar korttidsminnet och möjligheten att lagra ny information. På samma sätt har alkohol, till exempel, en allvarlig inverkan på hjärnhinnan, vilket kan störa faktorer som motorik och koordination.

  • Därför gjorde experter från National Institute on Drug Abuse det klart att missbruk i grunden är en återkommande och kronisk hjärnsjukdom. Det finns emellertid redan många neurologer som ifrågasätter detta påstående.
  • Nyckeln till ett sådant påstående är ett koncept som vi alla vet och har hört talas om vid flera tillfällen: cerebral neuroplasticitet.
  • Hjärnan är inte som hjärtat, magen eller bukspottkörteln. Hjärnan har en exceptionell förmåga: den är utformad för att förändras, producera nya nervanslutningar, lära sig och skapa nya vävnader och nervceller. Om vår hjärna inte hade förändrats under hela livet, skulle vi alltså vara i koma. Vi utvecklas, förändras och lär oss hela tiden nya förmågor.

Konsekvenserna

Vad betyder detta och vad har det att göra med missbrukarens hjärna? I grund och botten betyder det att det finns hopp, precis som många patienter med hjärnskador kan förbättra vissa aspekter av deras liv. Detsamma kan hända hos personer som lider av beroende.

Grafik av en person med en hjärna

Att göra detta innebär i huvudsak att skapa nya synaptiska mönster baserat på nya beteenden och tankar. Denna metod är en möjlighet och dörr till förändring som många kliniker och rehabiliteringscentrum anammar och som har visat sig ge positivt resultat.

Vetenskap och kunskap om människans hjärna utvecklas ständigt. Förhoppningsvis kommer det att göra det lättare att hjälpa de missbrukare som verkligen behöver det.

Detta kanske intresserar dig
Kognitiv försämring som associeras med missbruk av droger
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Kognitiv försämring som associeras med missbruk av droger

Finns det någon form av kognitiv försämring som associeras med missbruk av droger? Svaret är väldigt tydligt: ja. Men på vilket sätt?  • FAS, F. för arbetsliv och socialvetenskap. (2009). Missbruk och behandling: gamla problem – nya lösningar? Socialtjänstforum – ett möte mellan forskning och socialtjänst. In Program.
  • Wang, X., Cochran, T. A., Hutchinson, M. R., Yin, H., & Watkins, L. R. (2014). Drug addiction. In Microglia in Health and Disease. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-1429-6_12
  • Shaffer, H. J., & Shaffer, P. M. (2015). Behavioral Addiction. In Encyclopedia of Mental Health: Second Edition. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-397045-9.00077-X