Vad är multifokal intelligens för något?

Teorin med multifokal intelligens tar upp hur tankar är konstruerade och tar upp de olika processer som uppstår i sinnet.
Vad är multifokal intelligens för något?
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 08 januari, 2020

Multifokal intelligens är en teori som skapades av psykiatrikern och psykoterapeuten Augusto Cury. Den analyserar hur vi arrangerar tankar och den effekt som det har på vårt välmående.

Det är ett existentiell tillvägagångssätt och målet är främst att man ska lära sig att hantera sitt sinne på ett konstruktivt sätt.

Ditt sätt att tänka, inkluderat hur du hanterar den information du har tillgång till, har en avgörande påverkan på hur du positionerar dig själv i världen.

Detta är vad som avgöra hur dina attityder och ditt beteende utvecklas.

Om du använder multifokal intelligens på rätt sätt så kommer du kunna hantera din tankeproduktion på rätt sätt.

Som ett resultat av detta kommer du ha mer konstruktiva attityder och beteenden som fokuseras på de mest positiva målen för dig.

Kvinna som sitter i soffan.

Multifokal intelligens

Multifokal intelligens definieras som resultatet av interaktionen mellan de psykodynamiska strukturer som existerar i ditt sinne. I enklare termer så utför din hjärna många processer.

Det sätt som de relaterar till varandra ger upphov till det som vi kallar multifokal intelligens.

Det förekommer fyra processer i den multifokala intelligensen:

 • Tankekonstruktion
 • Omvandling av psykisk energi
 • Självträning
 • Organisering av minne baserat på medveten och omedveten historia

Det vårt eget varande som styr och hanterar alla dessa processer. Med alla ord kan alla av dem riktas medvetet. Teorin lägger fram att vi kan uppnå detta då vi kan utöva kritisk analys.

Detta gör att man kan se fakta från olika vinklar och synsätt. Det låter dig även relatera en mening till allt negativt som händer dig.

Teorins grunder

Teorin med multifokal intelligens baseras på filosofi och existentiell psykologi, samt arketypisk psykoanalys. Det är ett perspektiv som försöker få dig att tänka logiskt.

Genom att göra detta så kan du analysera hur vissa tankar uppstår från andra, som om det vore en kedjereaktion.

Den positiva aspekten med denna process är att man kan tolka en av “länkarna” i kedjan och stoppa den, vilket förhindrar de andra potentiell negativa tankarna från att påverka dig.

Vad denna teori försöker göra är att ifrågasätta, utmana och analysera alla de störande tankar som kommer in i ditt sinne.

De är resultatet av dina emotionella historia, både på en medveten och omedveten nivå. Enligt denna teori så behöver jobbiga tankar bara fem sekunder för att lämna någon form av negativt avtryck på hjärnan.

Att öppna upp ett fönster

Vi har denna historia i hjärnbarken och detta öppnar upp en sorts “fönster” som har ett destruktivt syfte. Här är ett exempel. Låt oss föreställa oss att du ska tala offentligt och du känner att allt kommer gå fel.

Efter fem sekunder av detta “fönster” så hinner man förvänta sig en hel rad negativa situationer, vilket kommer orsaka olika typer av destruktiva känslor.

Om du bemöter denna situation med rationellt tänkande så säger denna teori att du kommer kunna förhindra att “fönstret” öppnar sig.

Den säger även att du med tid och möda kommer kunna uppnå tillräckligt med färdigheter för att kunna förhindra att det negativa tänkandet uppstår från första början. Detta är syftet med multifokal intelligens.

Kugghjul i huvudet.

Träning av multifokal intelligens

Augusto Cury har föreslagit olika aktiviteter för att träna den multifokala intelligensen. Alla dessa har att göra med att pausa för att man ska kunna bli medveten om de tankar som motiverar ens handlingar.

Detta är vad som kallas “tankehantering”. De rekommenderade handlingarna är följande:

 • Avslappning under korta perioder. Du bör ta några minuter för att låta ditt sinne slappna av flera gånger under dagen. Ta ett par minuter för att andas djup och tänka på meningen samt logiken med vad du gör eller vad du ska göra.
 • Betona positiva stimuli. Detta innebär att du tränar din uppmärksamhet till att främst fokusera på de positiva saker du tar emot varje dag.
 • Konstruktiva och kreativa aktiviteter. Aktiviteter som att läsa, skriva, måla etc. Allt detta hjälper sinnet att bli mer flexibelt och konstruktivt.
 • Vila ut ordentligt. Du bör aldrig minska ner på det antal timmar som du sover, inte under några som helst omständigheter. Det är också väldigt viktigt att du skiljer på arbetstid och vilotid.

Kontrollera dina tankar

 • Kontrollera dina förväntande tankar. Tänk på idéer som föreställer sig saker som kan hända i framtiden. Det enda du bör tänka på gällande din framtid är att sätta upp mål och att du inte föreställer dig framtida händelser.
  Då din fantasi börjar löpa amok bör du stoppa dig själv.
 • Tänk på dina tankars kvalitet. Var uppmärksam på störande tankar som försöker invadera ditt sinne, och analysera dem sedan kritiskt.

Allt detta är ett sätt att träna tankarna och förvandla negativa känslor. Enligt denna teori så kommer man på så sätt att kunna få ett mer intelligent, lugnare, mer fridfullt och konstruktivt liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Suárez, C. S., & Barrios, L. (2012). El cerebro triuno y la inteligencia ética: matriz fundamental de la inteligencia multifocal. Praxis, 8(1), 147-165.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.