Myten om Fenix: vår fantastiska motståndskraft

Myten om Fenix: vår fantastiska motståndskraft
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

I sin bok Symbols of Transformation förklarar Carl Gustav Jung att människor har mycket gemensamt med Fenix. Detta arketypiska, eldiga väsen med förmågan att majestätiskt resa sig ur askan av sin egen förgörelse symboliserar även vår fantastiska motståndskraft. Med det menar vi vår förmåga att uppdatera oss själva till mycket starkare, modigare och ljusare varelser.

Om det finns en myt som ger bränsle till nästan varje doktrin, kultur och ursprungshistoria hos många länder, är det utan tvekan den som refererar till Fenix. Folk sade om Fenix att dess tårar hade läkande krafter, att den hade extrem fysisk tuffhet, kontroll över eld och oändlig vishet.

I grund och botten var det en av Jungs mest kraftfulla arketyper. Inom dess eld fanns lika delar skapelse och förgörelse, liv och död…

“En person som faller och reser sig upp är mycket starkare än en person som aldrig föll.”

Viktor Frankl

Så det är intressant att få reda på att vi kan se tidiga referenser till dess mytologi. Detta oavsett om det är i arabisk poesi, grekisk-romersk kultur eller till och med mycket av det österländska historiska arvet.

I Kina till exempel symboliserar Fenix (eller Feng Huang) inte bara den högsta dygden, styrka och välgång. Den representerar även yin och yang, den dualitet som utgör hela universums existens.

Det är dock värt att komma ihåg att det är i antika Egypten som de första kulturella och religiösa vittnesmålen om denna figur dyker upp. Det var alltså där denna bild av vår fantastiska motståndskraft skapades. Varje detalj, nyans och symbol som utgör denna myt utgör således en bra övning att reflektera över.

En myt med många ursprung

Fenix – kraften att resa sig ur askan

Viktor Frankl – neuropsykiatriker och grundare av logoterapi – överlevde tortyren i nazisternas läger. Precis som han förklarar i många av sina böcker är en traumatisk upplevelse alltid negativ, men vad som sker som ett resultat av den beror på personen.

Det ligger nämligen i våra händer att avgöra huruvida vi vill resa oss igen, komma tillbaka till livet ur vår aska i en förträfflig seger. Eller så kan vi å andra sidan bara sitta och tjura, och falla samman…

Denna beundransvärda förmåga att uppdatera oss själva, att samla vår anda, önskan och styrka ur lidande och trasigt glas, måste passera genom en väldigt mörk fas som många personer förmodligen upplevt personligen. Vi talar om “döden”.

När vi genomgår ett traumatiskt ögonblick “dör vi lite”. Vi släpper en del av oss som aldrig kommer komma tillbaka, som aldrig kommer vara densamma.

Carl Gustav Jung etablerar faktiskt vår likhet med Fenix eftersom detta fantastiska väsen också dör. Det för även samman de nödvändiga villkoren för att dö, för den vet att en mycket mäktigare version av sig själv kommer uppstå ur kvarlevorna.

Och ur alla myter kring detta väsen är det Egypten som erbjuder oss vad vi kallar “nyckelpunkter” vi bör ta en titt på för att bättre förstå kopplingen mellan Fenix och vår fantastiska motståndskraft. Låt oss ta en titt på dessa.

Egyptisk målning

Fenix i Egypten

I sina texter förklarade Ovid att Egyptens Fenix dog och återföddes var 500:e år. För egyptierna var denna majestätiska häger Bennu – en fågel kopplad till Nilens utbredning, solen och döden. Enligt dem föddes den under godhetens och ondskans träd.

Detta fantastiska väsen förstod att det var nödvändigt att uppdatera sig själv då och då för att få mer vishet. För det följde den därför en noggrann process. Den flög över Egypten för att göra ett bo av de vackraste materialen: kanelgrenar, ekgrenar och myrra.

I sitt bo sjöng den sedan en av de vackraste sångerna som egyptierna någonsin hört. Direkt efter det slukades den av flammor. Tre dagar senare återföddes Fenix vid full styrka och kraft. Den plockade sedan upp sitt bo och lämnade det i Heliopolis soltempel för att påbörja en ny cykel av inspiration för folket.

Vår fantastiska motståndskraft och förvandlingens “bo”

Som vi sett är den egyptiska myten om Fenix en fantastisk berättelse. Men låt oss nu analysera några av dess detaljer. Låt oss till exempel ta en titt på hur Fenix gör sitt bo. Den letar efter de finaste materialen; sådana som kombinerar utsökthet och styrka, och som kommer hjälpa den med dess förvandling.

Om vi tänker på det så är denna process väldigt lik den som formar de psykologiska dimensionerna av vår fantastiska motståndskraft. För vi letar också efter magiska material för att bygga ett väldigt starkt bo där vi kan öka vår styrka.

Människor bör breda ut sina vingar och flyga över sin inre värld i sökandet efter grenarna av självkänsla, blomman av motivation, kådan av värdighet, territoriet av hopp och de varma vattnen av egenkärlek

Kvinna med Fenix som visar vår fantastiska motståndskraft

Alla dessa beståndsdelar kommer hjälpa oss att stiga ur askan, men inte innan vi är medvetna om en aspekt. Aspekten är att det kommer finnas ett slut. Att en del av oss själva kommer lämna oss, kommer bli till aska, kvarlevorna av ett förflutet som aldrig kommer tillbaka.

Men vinden kommer inte föra bort denna aska – raka motsatsen. Den kommer nämligen utgöra en del av oss för att ge form åt ett väsen som kommer ut ur elden starkare, större, visare… Någon som kan bli inspiration till andra människor, men som framförallt kommer hjälpa oss att gå framåt med huvudena högt och vingarna vidöppna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.