Myten om muserna: en källa till kreativ inspiration

Myten om muserna är relativt känd i väst. Men det finns väldigt få berättelser där dessa gudinnor har verkligt framträdande roller. Trots detta var de grundläggande för grekerna eftersom det var de som ansågs berika dem med kreativ inspiration.
Myten om muserna: en källa till kreativ inspiration
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 15 augusti, 2020

Myten om muserna är en av de äldsta. För många fortsätter dessa gudomliga varelser att vara en inspirationskälla inom olika områden, såsom konst och vetenskap. I själva verket kommer ordet musik från dess namn, liksom ordet museum.

Enligt de olika versionerna av myten om muserna var de de naturliga följeslagarna till Apollon, musiken och konstens gud. Han hade romanser med alla muser men vid olika tidpunkter. Detta medförde en enorm konsekvens: många, många barn.

Myten om muserna förtäljer att de var livliga och festliga unga kvinnor som kom ner till jorden för att viska kreativa idéer i de dödligas öron. När dödliga lyssnade på musers råd, kunde de därefter producera vackra och beundransvärda verk. Men de som inte lät sig inspireras skapade aldrig någonting nytt.

Myten om muserna: ursprunget

Myten om muserna berättar att de var döttrar till Zeus, Olympens högsta gudom, och Mnemosyne, en av titanerna och som representerade minnet. Den senare var dotter till Gaia, moder jord, och Uranus, som representerade himlen. Vissa säger att Mnemosyne och Zeus var tillsammans i nio nätter och för varje natt föddes en musa.

Berättelsen förtäljer att det i underjorden fanns en flod som hette Mnemosyne, som flöt bredvid en annan som hette Lete. De flesta dödliga inbjöds att dricka från floden Lete innan de reinkarnerades som en ny varelse. Anledningen till detta var att vattnet i den floden fick dem att glömma sina tidigare liv och börja om igen.

Å andra sidan berättar myten om muserna att bara några få blev inbjudna att dricka från floden Mnemosyne. Dessa kunde komma ihåg tidigare liv och blev visionärer och profeter i sin nästa inkarnation.

En staty av Apollon

De nio muserna

Numera finns det tolkningar som talar om många olika muser. Men klassisk historia visar på att det fanns nio muser och att var och en var ansvarig för något kunskaps- eller konstnärsområde. Enligt myten, så om en skapare besökts av rätt musa, skulle denne berikas med plötsliga och underbara uppenbarelser vilket lät denne slutföra sitt arbete. Här är de nio klassiska muserna:

  • Kalliope eller ”den med den vackra rösten”. Musan för vältalighet och poesi, hon bär en lagerkrans och en lyra. Hon var älskarinna till Apollon och mor till Orfeus, Lalemo och Reso.
  • Klio eller ”den som erbjuder ära”. Musan för historia. Hennes roll var att hålla liv i minnet över generositet och triumfer. Hon bär en trumpet och en öppen bok.
  • Erato eller ”den kärleksfulla”. Musan för lyrisk kärlekspoesi, som bär en krans av rosor på huvudet samt en cittra i handen. Hon var också älskarinna till Apollon och blev mor till Tamiris.
  • Euterpe eller ”den mycket trevliga”. Musan för musik, mer specifikt för tolkning genom flöjten. En krans av blommor representerar henne.
  • Melpomene eller ”den melodiösa”. Musan för tragedier, eller snarare av tragisk berättelsekonst och litterär skrift. Hon bär dyrbara kläder och en tragisk ansiktsmask.
  • Polyhymnia eller ”den med många hymner”. Musan för heliga sånger och religiösa hymner. Hon är alltid klädd i vitt.
  • Thalia eller ”den festliga”. Musan för komedi och bukolisk poesi. Hon agerade värdinna vid banketter och festligheter. Avbildas oftast bärandes en komisk ansiktsmask.
  • Terpsichore eller ”den som njuter av dans”. Musan för dans och lyrisk sång. Hon bär kransar och var mor till Linos, sonen hon fick med Apollon.
  • Urania eller ”den himmelska”. Musan för astronomi, undervisning och exakt vetenskap. Hon bär på ett jordklot och en kompass.
Myten om muserna: Statyer

Musernas närvaro

Även om myten om muserna var väldigt viktig för grekerna, så dyker de inte upp ofta i gudarnas berättelser. Men när de trots allt gör det så presenteras de endast genom sekundära tecken. Trots detta hittade samtliga protagonister i berättelserna sin inspiration i dem för allt de lyckades att hitta på.

Vissa säger att Kung Piero av Pieria hade nio döttrar som alla hade stora talanger då det gällde att sjunga. Deras konst var så vacker att de bestämde sig för att resa dit muserna bodde och utmana dem. Naturligtvis accepterade muserna.

När de nio unga kvinnorna började sjunga, tystnade alla fåglarna. Deras sång var så vacker att naturen blev tyst. Sedan var det musernas tur. När de sjöng sina sånger grät även stenarna. Efter att de hade vunnit tävlingen beslutade muserna sig för att förvandla de nio unga flickorna till skator som ett straff för deras arrogans.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Otto, W. F. (2005). Las musas y el origen divino del canto y del habla (Vol. 39). Siruela.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.