Några märkliga fakta om förlossning

Förlossningen är en betydelsefull händelse i en kvinnas liv. På ett fysiologiskt plan är det praktiskt taget ett mirakel. Nuförtiden vet vi lyckligtvis mer om tillståndet och det uppstår färre medicinska komplikationer.
Några märkliga fakta om förlossning
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 19 april, 2023

Förlossningen är ett uttryck för liv och kärlek. Det är faktiskt tack vare ansträngningarna från båda dessa element som en människa kommer till världen från en annan. Alla kulturer har gett religiösa och mytiska betydelser till just detta ögonblick, en stund då liv och död ofta samexisterar. I den här artikeln kikar vi närmare på några intressanta historiska fakta om förlossning.

Faktum är att före 1600-talet var död i barnsäng en alltför vanlig händelse. Därför var det inte ovanligt att man lät upprätta ett testamente medan man förberedde sitt barns födelse. Perioden efter förlossningen var också riskabel. Det var kung Ludvig XIV som först uppmuntrade närvaron av läkare för att ta hand om mödrar, vilket började minska dödligheten.

Idag fortsätter världens mödradödlighet att vara extremt hög trots stora medicinska framsteg. Faktum är att Pan American Health Organization (PAHO) uppskattar att 830 kvinnor världen över dagligen dör av tillstånd som härrör från graviditet och förlossning. Så ska det inte behöva vara.

“Visa mig din mors ansikte och jag ska säga dig vem du är.”

-Khalil Gibran-

Nyfödd
Vid födseln har hjärnan nästan alla neuroner den kommer att behöva under hela sitt liv.

Några uråldriga och intressanta fakta om förlossning

I det antika Grekland trodde man att förlossningen styrdes och beskyddades av gudinnorna Artemis och Eileithyia. De hade ansvaret för att skydda mamman och barnet. Det sades att de närmade sig sängen med en fackla i handen när födelseögonblicket var nära för att guida den lille på vägen till världen.

Enligt Hippokrates, medicinens fader, inträffade förlossningen när barnet bestämde sig för att “lämna livmodern”, tvingat av hunger. Det gjorde det genom att vända huvudet neråt och trycka med fötterna från andra änden.

I det gamla Egypten anförtrodde man dräktighet och förlossning åt gudinnan Meskhenet. Efter förlossningen bevarade man moderkakan för att utveckla botemedel mot olika sjukdomar. Mamman var tvungen att hålla sig borta från alla i 14 dagar eftersom hennes tillstånd ansågs orent.

Sorano av Efesos är ansedd som obstetrikens fader. Från och med 200-talet e.Kr. samlade denna romerska läkare en stor mängd information om graviditet och förlossning. Han anförtrodde några expertkvinnor uppdraget att följa med mamman som skulle föda och underlätta processen. Sådana kvinnor hade titeln obstetrix, vilket betyder “en som står mittemot”. Därifrån kommer ordet “obstetrik”.

Nyfödd vilar på sin mammas mage
När kvinnor föder förbrukar de mellan 200 och 300 kalorier.

Gamla och nya seder

I flera indiansamhällen var det vanligt att pappan var inblandad i förlossningen. Kvinnan tog honom i testiklarna och klämde dem när hon kände smärta. På så sätt delade man på lidandet. För att hjälpa kvinnor att föda hängde de upp rep från takbjälkarna och höll fast dem i en hukande position. Faktum är att denna sed fortfarande är i bruk på många ställen.

Det sägs att ordet kejsarsnitt har sitt ursprung i Julius Caesars födelse. Detta är dock inte sant. Vid den tiden dog nämligen varje kvinna som misslyckades med en vaginal förlossning. Men Caesar spred legenden att hans mor hade lyckats överleva och att han därför hade ett gudomligt ursprung.

Vi vet att man i det antika Rom tog ut barnets kropp om mamman dog. Ibland kunde man rädda det. Första gången någon utförde ett framgångsrikt kejsarsnitt var dock i Schweiz år 1500. Veterinären Jakob Nufer utförde detta ingrepp på sin fru och hon överlevde. Medan den enda kvinnan som framgångsrikt genomfört ett kejsarsnitt på sig själv var Inés Ramírez, en mexikansk kvinna, år 2000.

Vissa studier tyder på att upp till 14 procent av gravida kvinnor lider av tokofobi eller rädsla för förlossning. Det beror i allmänhet på att händelsen alltid har varit förknippad med extrem smärta. Faktum är att rädslan under de senaste åren verkar ha intensifierats. Idag ser vi till exempel kändisar som anlitar surrogatmödrar för att senare ses posera i en sjukhussäng som om de hade fött barn själva.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Botell, M. L., & Bermudez, M. R. (2012). El parto en diferentes posiciones a través de la ciencia, la historia y la cultura. Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología, 38(1), 134-145.
  • O’Connell, MA, Leahy‐Warren, P., Khashan, AS, Kenny, LC y O’Neill, SM (2017). Prevalencia mundial de tocofobia en mujeres embarazadas: revisión sistemática y metanálisis. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica , 96 (8), 907-920.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.